Koninklijk Besluit van 16 juli 1997
gepubliceerd op 22 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbonds

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012560
pub.
22/10/1997
prom.
16/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 1997. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 1997 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1977, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juni 1978, inzonderheid artikel 7, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 december 1987;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 1997.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage Paritair Comité voor het verzekeringswezen Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997 Organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van een vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 1997 (Overeenkomst geregistreerd op 7 april 1997 onder het nummer 43742/CO/306) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Verkiezingsprocedure

Art. 2.Bij afwijking van artikelen 7, B en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1977, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juni 1978, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1987, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 11 december 1987, worden de verkiezingen voor de vernieuwing van de vakbondsafvaardigingen in de verzekeringssector te uitzonderlijken titel, voor het jaar 1997, volgens de kalender en de procedure beschreven in bijlage.

Duur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 1 juli 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 juli 1997.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1997 betreffende de organisatie van de verkiezingen tot vernieuwing van de vakbondsafvaardiging in de verzekeringssector in 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^