Koninklijk Besluit van 16 juli 1997
gepubliceerd op 23 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012582
pub.
23/08/1997
prom.
16/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 1997. Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, inzonderheid op hoofdstuk II : Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 255 van 31 december 1983, bij de wet van 31 juli 1984, bij de wet van 1 augustus 1985, bij het koninklijk besluit nr. 473 van 28 oktober 1986 en bij het koninklijk besluit nr. 493 van 31 december 1986;

Gelet op de bijzondere wet van 6 juli 1989 betreffende het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juni 1997;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 30 juni 1997;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is de instellingen en diensten van de sociale sector zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de verlenging van het programma ter bevordering van de werkgelegenheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Inderdepartementaal begrotingsfonds, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector, gewijzigd bij de herstelwet van 31 juli 1984, bij de bijzondere wet van 6 juli 1989, bij het koninklijk besluit nr. 493 van 31 december 1986 en bij de koninklijke besluiten van 17 april 1991, 19 juni 1992, 3 mei 1993, 21 juni 1994, 7 april 1995 en 12 juli 1996 wordt verlengd tot en met 30 juni 1998.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1997.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en Onze Minister van Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juli 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^