Koninklijk Besluit van 16 juni 1997
gepubliceerd op 20 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012452
pub.
20/08/1997
prom.
16/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JUNI 1997. Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 december 1992 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer;.

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1993 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat over te gaan tot de hernieuwing van het mandaat der leden van dit comité;

Gelet op de voordracht door de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot leden van het Paritair Comité voor het stads- en streekvervoer worden benoemd : 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie : Gewone leden : De heren: VAN WESEMAEL, Hugo, te Hove; RAA, Paul, te Leuven;

DE KESEL, Louis, te Schoten;

EGGERMONT, Antoon, te Gent;

PEETERS, Francy, te Tienen;

DE MAN, Luc, te Jabbeke;

DEVROYE, Jacques, te Wemmel;

SCHOOFS, René, te Grimbergen;

PHLYPO, Jean-Claude, te Blégny;

CORTHOUTS, Michel, te Geldenaken;

DELVA, Gilbert, te Ham-sur-Heure-Nalinnes;

MASY, Marc, te Doornik;

JORIS, Freddy, te Verviers;

SERVAIS, Jean-Marc, te Namen.

Plaatsvervangende leden : De heren: MINNAERT, Eddy, te Lovendegem; `SHEEREN, Sabin, te Gingelom;

VAN de WEGHE, Freddy, te Dendermonde;

PEUMANS, Jan, te Riemst;

VANSEVENANT, Fernand, te Rotselaar;

DE CAUWSEMAECKER, Robert, te Antwerpen;

VAN DYCK, Gunther, te Dilbeek;

Mevr. DE GREEF, Eliane, te Affligem;

De heren: VANDENBROUCKE, Jean-Marc, te Ottignies-Louvain-la-Neuve;

HUTHMACHER, Michel, te Zaventem;

CHANTRY, Jacques, te Charleroi;

MATHELART, Etienne, te Durbuy;

DEWAAY, Daniel, te Verviers;

BONJEAN, Jacques, te Yvoir. 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties : Gewone leden : De heren: VAN MECHELEN, Jean, te Tienen; DURIAU, Léon, te La Louvière;

VAN HULLE, Eric, te Nazareth;

SOREE, Maurice, te Namen;

MOONEN, Dirk, te Antwerpen;

MARTINEZ, Gilbert, te Eigenbrakel;

BUXANT, Marc, te Brussel;

COOLBRANDT, Jan, te Ninove;

VERHAEGHE, Dirk, te Aalter;

VANTHOURNOUT, Jan, te Antwerpen;

LARONDELLE, François, te Tongeren;

GOVAERT, Charles, te Genepiën;

NANIOT, Jean-Pierre, te Namen;

LEMOINE, Guy, te Brussel.

Plaatsvervangende leden : De heren: DEVELTER, Fernand, te Oostende;

FOUCART, Jean-Louis, te Charleroi;

CLAES, Willy, te Diepenbeek;

DEGUEE, André, te Luik;

COSTA, Antonio, te Jurbeke;

BRACKE, Jean-Pierre, te Ukkel;

VONCK, Alex, te Evere;

SMEKENS, Luc, te Lede;

MESTACH, Guy, te Destelbergen;

VAN OERS, Peter, te Brasschaat;

LUYTENS, Urbain, te Beringen;

ENGEL, Jean-François, te Verviers;

CLAMAR, Claude, te Eghezée;

ENGELEN, Hugo, te Hasselt.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege :De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET Voor de raadpleging van de voetnoot, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^