Koninklijk Besluit van 16 maart 2011
gepubliceerd op 11 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2011

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2011011272
pub.
11/08/2011
prom.
16/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MAART 2011. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2011


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de financie wet van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2010007308 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2011 sluiten voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op de wet 22 mei 2003, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 22;

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de integratie via opleiding en tewerkstelling; dat kleine O.C.M.W.'s moeten gestimuleerd worden om samen te werken met het oog op volwaardig tewerkstellingsbeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 2 februari 2011;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van de dit besluit wordt verstaan onder : - een cluster : een groep van kleine O.C.M.W.'s die er zich toe verbinden samen te werken aan een gemeenschappelijk opleidings- en tewerkstellingsbeleid van leefloongerechtigden en gelijkgestelden; - een clusterpromotor : het O.C.M.W. dat de cluster vertegenwoordigt.

Dit O.C.M.W. wordt als eerste vermeld in de lijst als bijlage; - de Staatssecretaris : de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

Art. 2.§ 1. Om de werking van de clusters te ondersteunen wordt aan de clusters een toelage toegekend van maximaal 250.000 EUR. Deze toelage wordt aangerekend op het programma 44.55.1 « Bestaanszekerheid », basisallocatie 43.52.43, begrotingsjaar 2011. § 2. Per cluster bedraagt de toelage maximaal 12.500 EUR. Er kunnen maximaal 20 clusters worden betoelaagd.

Art. 3.Om aanspraak te kunnen maken op een toelage sluit de clusterpromotor een overeenkomst met de Staatssecretaris. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van de samenwerking aan een gemeenschappelijk opleidings- en tewerkstellingsbeleid.

Deze overeenkomsten nemen aanvang op 1 januari 2011 en eindigen op 31 december 2011.

Art. 4.Na de ondertekening van de overeenkomst maakt de POD Maatschappelijke Integratie een voorschot van 75 % van de toelage over aan de clusterpromotor. De betaling van het voorschot gebeurt automatisch na vastlegging, een schuldvordering is niet vereist.

De overige 25 % van de toelage wordt overgemaakt na controle en slechts na goedkeuring van de ingave het inhoudelijke verslag en de financiële rapportage, met betrekking tot het gevoerde opleiding- en tewerkstellingsbeleid, binnen applicatie uniek jaarrapport' van de POD Maatschappelijke Integratie.

Deze bewijsstukken dienen uiterlijk op 28 februari 2012 in het bezit te zijn van de administratie.

Art. 5.De toelage wordt besteed aan de werking- en personeelskosten van de clusters.

Art. 6.De clusters die een toelage ontvangen worden opgesomd in de lijst die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Wanneer het aantal van deze clusters lager is dan 20 kan de Staatssecretaris deze lijst aanvullen.

Art. 7.De Programmatorische Federale Overheidsdienst, Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel, staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers.

Art. 8.Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Ph. COURARD

Bijlage Lijst van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2011 De O.C.M.W.'s waarvan de namen vetgedrukt staan, ondertekenen de overeenkomst namens de cluster.

In de provincie Antwerpen : 1. Putte - Sint-Katelijne-Waver - Duffel - Berlaar - Nijlen - Bonheiden 2.Herentals - Grobbendonk - Herenthout - Kasterlee - Lille - Olen - Vorselaar In de provincie Oost-Vlaanderen : 1. Eeklo - Sint-Laureins - Kaprijke - Maldegem - Assenede 2.Wetteren - Wichelen - Laarne In de provincie West-Vlaanderen : 1. Roeselare - Moorslede - Lichtervelde - Hooglede - Pittem - Staden - Ardooie - Meulebeke - Koekelare - Zonnebeke - Ledegem 2.Diksmuide - Houthulst - Kortemark - Poperinge - Lo-Reringe - Vleteren - Alveringem - Langemarkt-Poelkapelle In de provincie Limburg : 1. Borgloon - Kortessem - Alken - Nieuwerkerken - Gingelom - Heers 2.Herk-de-Stad - Lummen - Halen In de provincie Vlaams-Brabant : 1. Haacht - Keerbergen - Tremelo 2.Tielt-Winge - Bekkevoort - Kortenaken - Boutersem - Linter - Bierbeek In de provincie Henegouwen : 1. Quiévrain - Hensies - Honnelles In de provincie Waals-Brabant : 1.Grez-Doiceau - Walhain - Chastres - Incourt 2. Braine-le-Château - Ittre - Rebecq 3.Perwez - Hélécine - Villers-la-Ville - Ramilles In de provincie Luxemburg : 1. Houffalize - Bertogne - Gouvy - Vielsalm 2.Durbuy - Erezée - Hotton - La Roche-en-Ardennes - Rendeux In de provincie Luik : 1. Welkenraedt - Aubel - Thimister-Clermont - Plombières 2.Villers-le-Bouillet - Ferrières - Tinlot 3. Remicourt - Crisnée - Fexhe-le-Haut-Clocher - Oreye In de duitstalige gemeenschap : 1.Sankt Vith - Büllingen - Raeren - Burg-Reuland - Bütgenbach - Amel - Lontzen Gegeven te Brussel, 16 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^