Koninklijk Besluit van 16 mei 2003
gepubliceerd op 27 mei 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022614
pub.
27/05/2003
prom.
16/05/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 MEI 2003. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd respectievelijk tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Federale Commissie « Rechten van de patiënt », hierna Commissie genoemd : De heer Nys, Herman, Leuven (NL);

Mevr. Schamps, Geneviève, Louvain-la-Neuve (FR).

Art. 2.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de patiënten in de Commissie : 1° als effectieve vertegenwoordiger : - Mevr.De Boodt, Marianne, Pellenberg; (NL), - Mevr. Wheegmans, Ilse, Leuven, (NL), - Mevr. Fierens, Micky, Durbuy, (FR), - Mevr. Delchevalerie, Françoise, Brussel (FR). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger : - Mevr.Boel-Raymaeckers, Anne-Marie, Opvelp (NL.) als plaatsvervanger van Mevr. De Boodt, Marianne, - De heer Daem, Raf, Gent (NL) als plaatsvervanger van Mevr.

Wheegmans, Ilse, - De heer Conreur, Yves-Luc, Brussel (FR) als plaatsvervanger van Mevr. Delchevalerie, Françoise, - Mevr. Dewez, Evelyne, Cour St Etienne (FR) als plaatsvervanger van Mevr. Fierens, Micky.

Art. 3.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de beroepsbeoefenaars in de Commissie : 1° als effectieve vertegenwoordiger : - Mevr.Gillet, An, Brussel (FR), - Mevr. Vandercleyen, Fabienne, Dottignies (FR), - De heer Baeke, Johan, Hertsbergen (NL), - De heer Rabau, Paul, Tienen (NL). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger : - Mevr.Hans, Sabine, Courcelles (FR) als plaatsvervanger van Mevr.

Vandercleyen, Fabienne, - De heer Andrianne, Yves, Brussel (FR) als plaatsvervanger van Mevr.

Gillet, An. - De heer Thone, Lucien, Hasselt (NL) als plaatsvervanger van de heer Baeke, Johan, - Mevr. Desticker, Chantal, Diepenbeek (NLD) als plaatsvervanger van de heer Rabau, Paul, Tienen (NL),

Art. 4.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de ziekenhuizen in de Commissie : 1° als effectieve vertegenwoordiger : - Mme Englert, Marie-Noël, Luik (FR), - De heer Van Vooren, Jean-Paul, Sint-Pieters-Leeuw (FR), - De heer Keirse, Emmanuel, Leuven (NL), - Mevr.ter Heerdt, Joyce, Antwerpen (NL). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger : - Mevr.Mertes, Ingrid, Sankt Vith (FR) als plaatsvervanger van Mevr.

Englert, Marie-Noël, - Mevr. Hall, Michelle, Boitsfort (FR) als plaatsvervanger van de heer Van Vooren, Jean-Paul, - De heer De Bakker, Bert, Hasselt (NL) als plaatsvervanger van de heer Keirse, Emmanuel, - De heer Vansweevelt, Thierry, Antwerpen (NL) als plaatsvervanger van Mevr. ter Heerdt, Joyce.

Art. 5.Worden benoemd respectievelijk tot effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger van de verzekeringsinstellingen in de Commissie : 1° als effectieve vertegenwoordiger : - De heer Corremans, Bert, Boom (NL), - Mevr.Derieuw, Sandra, Kessel-Lo (NL), - Mevr. Pirlot, Viviane, Brussel (FR), - Mevr. Badie, Natacha, Anderlecht (FR). 2° als plaatsvervangende vertegenwoordiger : - Mevr.Moelinck, Ilse, Vilvoorde (NL) als plaatsvervanger van de heer Corremans, Bert, - Mevr. Van Der Veken, Renée, Antwerpen (NL) als plaatsvervanger van Mevr. Derieuw, Sandra, - De heer Houtevels, Eric, Auderghem (FR) als plaatsvervanger van Mevr. Pirlot, Viviane, - Mevr. Caignau, Sandrine, Brussel (FR) als plaatsvervanger van Mevr.

Badie, Natacha.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^