Koninklijk Besluit van 16 mei 2003
gepubliceerd op 11 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de vestigingsplaats van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022628
pub.
11/06/2003
prom.
16/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MEI 2003. - Koninklijk besluit houdende de vestigingsplaats van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de programmawet van 24 december 2002, inzonderheid op het artikel 259, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is gevestigd in het Résidence Palace-gebouw, Wetstraat 155, te 1040 Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2003.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 mei 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, J. TAVERNIER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^