Koninklijk Besluit van 17 december 2017
gepubliceerd op 22 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018010221
pub.
22/01/2018
prom.
17/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010221

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2006 pub. 13/04/2006 numac 2006003239 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van Financiën sluiten betreffende de Hoge raad van Financiën, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/10/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017040766 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge raad van Financiën sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën;

Gelet op het advies van 7 juli 2017 van de minister van Financiën en begroting van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van 11 juli 2017 van de minister van Financiën en begroting van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het advies van 14 juli 2017 van de minister van Financiën en begroting van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

Gelet op het advies van 14 juli 2017 van de minister van Financiën en begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van 6 november 2017 van de minister van Financiën en begroting van de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het advies van 22 november 2017 van de minister van Financiën en begroting van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jan SMETS wordt benoemd tot voorzitter van de Afdeling financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van

Financiën.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 17 december 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, S. WILMES


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^