Koninklijk Besluit van 17 februari 2006
gepubliceerd op 06 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de aanvaarding van het ontslag van de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en houdende maatregelen teneinde een vervanger ad interim aan te duiden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000187
pub.
06/03/2006
prom.
17/02/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit houdende de aanvaarding van het ontslag van de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en houdende maatregelen teneinde een vervanger ad interim aan te duiden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, zoals gewijzigd bij de programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikel 8, 9 en 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001022875 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001009980 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001007287 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het aktief kader beneden de rang van offic type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2001, van een register van de nieuwe kankergevallen in België type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1 549 294 BEF aan « Réseau Financement Alternatif v.z.w. » als tussenkomst in de kostprijs voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een vennootschap gespecia type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 1 000 000 BEF aan European Disability Forum ten behoeve van de organisatie van de administratieve en algemene vergadering van het Forum in het kader van het Belgisch voorzitterschap van d type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 2 250 000 BEF aan de vereniging zonder winstoogmerk Observatoire social européen voor de organisatie van een seminarie « Europese sociale indicatoren en good practices : wat brengt de l sluiten betreffende de aanduiding van de heer Jean-Paul Samain tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten tot aanstelling van heer Jean-Paul Samain tot Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle;

Gelet op de brief van de heer Jean-Paul Samain van 25 januari 2006, waarin hij zijn mandaat van Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle ter beschikking stelt van de Koning;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 19 januari 2006;

Op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het ontslag van de heer Jean-Paul Samain als Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle wordt aanvaard.

Art. 2.De Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle stelt binnen de kortst mogelijke termijn en ten laatste op haar eerstvolgende vergadering, een Directeur-generaal ad interim aan om de continuïteit van de opdrachten van het Agentschap te verzekeren, tot de datum waarop de Directeur-generaal wordt aangewezen bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, conform artikel 41 van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 8 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001022875 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 29/11/2001 numac 2001009980 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 5 november 2001 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid va type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001007287 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het aktief kader beneden de rang van offic type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 27/02/2002 numac 2002022079 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgische Werk tegen Kanker voor het opmaken en het bijhouden, gedurende het jaar 2001, van een register van de nieuwe kankergevallen in België type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 12/12/2001 numac 2001022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1 549 294 BEF aan « Réseau Financement Alternatif v.z.w. » als tussenkomst in de kostprijs voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie betreffende de oprichting van een vennootschap gespecia type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 1 000 000 BEF aan European Disability Forum ten behoeve van de organisatie van de administratieve en algemene vergadering van het Forum in het kader van het Belgisch voorzitterschap van d type koninklijk besluit prom. 08/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 2 250 000 BEF aan de vereniging zonder winstoogmerk Observatoire social européen voor de organisatie van een seminarie « Europese sociale indicatoren en good practices : wat brengt de l sluiten houdende de aanduiding van de heer Jean-Paul Samain tot gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle en haar uitvoeringsbesluiten, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 16 mei 2006.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^