Koninklijk Besluit van 17 juni 2003
gepubliceerd op 21 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging in de statuten van het « Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen » te Brussel

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022735
pub.
21/11/2003
prom.
17/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2003. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging in de statuten van het « Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen » te Brussel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 26, derde lid;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2001, bekrachtigd door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, waarbij het Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen te BRUSSEL, een wijziging in zijn statuten aanneemt;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De wijziging opgenomen in de statuten van het « Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen » te BRUSSEL, aangebracht bij beslissing van zijn buitengewone algemene vergadering van 12 december 2001, bekrachtigd door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Bijlage Kinderbijslagfonds van de Bouw, de Handel, de Nijverheid en het Ambachtswezen te BRUSSEL Statuten De tekst van artikel één wordt vervangen door de volgende tekst : «

Artikel 1.De Vereniging neemt de benaming van : Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers - vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : Groep S - Kinderbijslag - vereniging zonder winstoogmerk.

De Vereniging wordt bij ministerieel besluit van 23 augustus 1922 erkend onder het nr. 02. ».

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2003, De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^