Koninklijk Besluit van 17 juni 2018
gepubliceerd op 25 juli 2018

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2018013010
pub.
25/07/2018
prom.
17/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013010

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING


17 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010801 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende de benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende de benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 1, 5° ;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van een regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat Mijnheer Dries Lesage zijn ontslag heeft aangeboden als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mijnheer Dries Lesage wordt ontslag verleend als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus.

Art. 2.Mijnheer Brent Bleys wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke milieus, ter vervanging van Mijnheer Dries Lesage voor de resterende duur van zijn mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^