Koninklijk Besluit van 17 maart 2013
gepubliceerd op 29 maart 2013

Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw, op 15 november, over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de S

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011151
pub.
29/03/2013
prom.
17/03/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw, op 15 november, over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de Statistiek


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, artikel 1quinquies, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en vernummerd en gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, artikel 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 22 maart 2006, en artikel 16, gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw, op 15 november, over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de Statistiek;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Statistiek, gegeven op 17 oktober 2012;

Gelet op het advies 52.667/1 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw, op 15 november, over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de Statistiek, wordt opgeheven.

Art. 2.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^