Koninklijk Besluit van 17 mei 2018
gepubliceerd op 13 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018012570
pub.
13/06/2018
prom.
17/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012570

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


17 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XIII.2 en XIII.3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat een dubbele lijst van kandidaten op 29 maart 2018 aan de Minister van Economie werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende personaliteiten worden tot effectieve leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd voor een termijn van vier jaar, voorgedragen door de bij artikel XIII.2, tweede lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht benoemde leden: - de heer Hans Crijns (Vlerick); - de heer Leo Sleuwaegen (KUL); - mevrouw Hilde Meersman (UA).

Art. 2.De volgende personaliteiten worden tot effectieve leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd voor een termijn van vier jaar, voorgedragen door de bij artikel XIII.2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht benoemde leden: - de heer Marcus Dejardin (UNamur); - de heer Eric Cornelis (UNamur); - de heer Glenn Rayp (UGent).

Art. 3.De volgende personaliteiten worden tot plaatsvervangende leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd voor een termijn van vier jaar, voorgedragen door de bij artikel XIII.2, tweede lid, 1°, van het Wetboek van economisch recht benoemde leden: - de heer Philippe Ledent (UCL); - de heer Johan Lambrecht (KUL); - de heer Philippe Lebailly (ULg).

Art. 4.De volgende personaliteiten worden tot plaatsvervangende leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd voor een termijn van vier jaar, voorgedragen door de bij artikel XIII.2, tweede lid, 2°, van het Wetboek van economisch recht benoemde leden: - de heer Benoît Bayenet (ULB); - de heer Ilan Tojerow (ULB); - de heer Kevin Maréchal (ULB).

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^