Koninklijk Besluit van 17 november 2005
gepubliceerd op 23 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2004-2005

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007310
pub.
23/12/2005
prom.
17/11/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2005. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2004-2005


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, inzonderheid op artikel 1ter, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 augustus 1994 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, inzonderheid op artikel 31, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 augustus 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personen hernomen op de bij dit besluit gevoegde lijst worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissie

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^