Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 24 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven en waarbij een lijst van goederen wordt bepaald die de NMBS-Holding gemachtigd is over te dragen aan Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014556
pub.
24/12/2012
prom.
18/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven en waarbij een lijst van goederen wordt bepaald die de NMBS-Holding gemachtigd is over te dragen aan Infrabel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 40, § 1;

Gelet op de wet van 30 july 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid op artikels 357 en 359;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 december 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 11 december 2012;

Op de voordracht van onze Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel krijgt de toelating om haar kapitaal te verhogen met een bedrag van 55.933.823,34 EUR, door uitgifte van 63.007 nieuwe aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, toegekend aan de NMBS-Holding ter vergoeding van een inbreng in natura van activa.

Art. 2.De NMBS-Holding is gemachtigd om de goederen bepaald in bijlage over te dragen aan Infrabel.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

Art. 4.Onze Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, P. MAGNETTE

Bijlage bij het koninklijk besluit waarbij Infrabel gemachtigd wordt om nieuwe aandelen uit te geven en waarbij een lijst van goederen wordt bepaald die de NMBS-Holding gemachtigd is over te dragen aan Infrabel CCB 01 - Vormingsstation Antwerpen-Noord Inbreng in natura

Vaste activa

Classe

Datum activ.

Beschrijving vaste activa

Type activa

Aanwervinskost

Gec. Afschr.

Boek. Waarde

Dev.

100000306483

10000000

31.12.2010

SBL22 - transmissie & signalisatie

Installaties & diverse uitrustingen

32,92

0,00

32,92

EUR

100000310382

30115000

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.5 TANKINSTALLATIE

Installaties & diverse uitrustingen

7,72

-5,03

2,69

EUR

100000310381

30115000

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.5 TANKINSTALLATIE

Installaties & diverse uitrustingen

49,18

-32,00

17,18

EUR

100000310380

30115000

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.5 TANKINSTALLATIE

Installaties & diverse uitrustingen

2.535,93

-1.734,48

801,45

EUR

100000310379

30115000

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.5 TANKINSTALLATIE

Installaties & diverse uitrustingen

16.140,62

-11.039,60

5.101,02

EUR

100000309792

32065100

28.12.1992

ANTW ND - BUNDEL C2 - GEBOUW RANGEERVERS

Gebouwen

53.599,86

-20.923,54

32.676,32

EUR

100000309904

32065100

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

315,09

-78,87

236,22

EUR

100000309892

32065100

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

320,67

-125,17

195,50

EUR

100000309907

32065100

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

560,17

-140,22

419,95

EUR

100000309895

32065100

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

570,07

-222,53

347,54

EUR

100000309910

32065100

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

1.958,87

-333,52

1.625,35

EUR

100000309898

32065100

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

2.252,95

-654,07

1.598,88

EUR

100000309901

32065100

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

2.985,79

-807,11

2.178,68

EUR

100000309886

32065100

28.12.1990

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

9.497,05

-4.087,68

5.409,37

EUR

100000309889

32065100

28.12.1990

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

16.883,63

-7.266,99

9.616,64

EUR

100000309880

32065100

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

37.006,19

-30.737,54

6.268,65

EUR

100000309883

32065100

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

65.788,79

-54.644,53

11.144,26

EUR

100000309844

32065100

28.12.1991

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

101,44

-41,63

59,81

EUR

100000309859

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

644,15

-135,44

508,71

EUR

100000309850

32065100

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

701,75

-203,73

498,02

EUR

100000309847

32065100

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

2.228,10

-869,78

1.358,32

EUR

100000309856

32065100

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

3.781,08

-946,46

2.834,62

EUR

100000309853

32065100

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

10.584,01

-2.861,02

7.722,99

EUR

100000309841

32065100

28.12.1988

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

1.665.779,52

-783.607,47

882.172,05

EUR

100000309789

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

89,59

-18,84

70,75

EUR

100000309771

32065100

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

237,54

-126,01

111,53

EUR

100000309786

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

570,24

-119,90

450,34

EUR

100000309777

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

2.667,75

-560,94

2.106,81

EUR

100000309774

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

3.282,98

-690,30

2.592,68

EUR

100000309783

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

9.109,83

-1.915,47

7.194,36

EUR

100000309768

32065100

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

34.405,67

-18.250,95

16.154,72

EUR

100000309780

32065100

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

57.984,89

-12.192,14

45.792,75

EUR

100000309765

32065100

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

131.809,71

-69.920,25

61.889,46

EUR

100000309865

32065100

28.12.1988

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H12

Gebouwen

437.582,23

-205.845,19

231.737,04

EUR

100000309868

32065100

28.12.1990

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H15

Gebouwen

837,05

-360,28

476,77

EUR

100000309871

32065100

28.12.1992

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H18

Gebouwen

802,11

-313,12

488,99

EUR

100000309874

32065100

28.12.1992

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H21

Gebouwen

1.425,98

-556,65

869,33

EUR

100000309862

32065100

28.12.1988

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H9

Gebouwen

254.356,96

-119.653,30

134.703,66

EUR

100000309795

32065100

28.12.1998

STATION ANTW NOORD NIEUW SEINHUIS BLOK 12

Gebouwen

543.972,65

-147.044,40

396.928,25

EUR

100000309793

32065200

28.12.1992

ANTW ND - BUNDEL C2 - GEBOUW RANGEERVERS

Gebouwen

15.007,96

-14.636,36

371,60

EUR

100000309905

32065200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

88,23

-55,20

33,03

EUR

100000309893

32065200

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

89,79

-87,57

2,22

EUR

100000309908

32065200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

156,85

-98,13

58,72

EUR

100000309896

32065200

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

159,62

-155,67

3,95

EUR

100000309911

32065200

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

548,48

-233,44

315,04

EUR

100000309899

32065200

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

630,83

-457,76

173,07

EUR

100000309902

32065200

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

836,02

-564,88

271,14

EUR

100000309887

32065200

28.12.1990

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

2.659,17

-2.659,17

0,00

EUR

100000309890

32065200

28.12.1990

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

4.727,42

-4.727,42

0,00

EUR

100000309881

32065200

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

10.361,73

-10.361,73

0,00

EUR

100000309884

32065200

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

18.420,86

-18.420,86

0,00

EUR

100000309845

32065200

28.12.1991

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

28,40

-28,40

0,00

EUR

100000309860

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

180,36

-94,80

85,56

EUR

100000309851

32065200

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

196,49

-142,58

53,91

EUR

100000309848

32065200

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

623,87

-608,43

15,44

EUR

100000309857

32065200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

1.058,70

-662,42

396,28

EUR

100000309854

32065200

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

2.963,52

-2.002,36

961,16

EUR

100000309842

32065200

28.12.1988

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

466.418,27

-466.418,27

0,00

EUR

100000309790

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

25,08

-13,19

11,89

EUR

100000309772

32065200

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

66,51

-66,51

0,00

EUR

100000309787

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

159,67

-83,92

75,75

EUR

100000309778

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

746,97

-392,60

354,37

EUR

100000309775

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

919,24

-483,14

436,10

EUR

100000309784

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

2.550,75

-1.340,66

1.210,09

EUR

100000309769

32065200

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

9.633,59

-9.633,59

0,00

EUR

100000309781

32065200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

16.235,77

-8.533,39

7.702,38

EUR

100000309766

32065200

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

36.906,72

-36.906,72

0,00

EUR

100000309863

32065200

28.12.1988

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H10

Gebouwen

71.219,95

-71.219,95

0,00

EUR

100000309866

32065200

28.12.1988

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H13

Gebouwen

122.523,02

-122.523,02

0,00

EUR

100000309869

32065200

28.12.1990

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H16

Gebouwen

234,37

-234,37

0,00

EUR

100000309872

32065200

28.12.1992

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H19

Gebouwen

224,59

-219,03

5,56

EUR

100000309875

32065200

28.12.1992

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H22

Gebouwen

399,27

-389,39

9,88

EUR

100000309796

32065200

28.12.1998

STATION ANTW NOORD NIEUW SEINHUIS BLOK 13

Gebouwen

152.312,34

-102.912,54

49.399,80

EUR

100000309794

32065300

28.12.1992

ANTW ND - BUNDEL C2 - GEBOUW RANGEERVERS

Gebouwen

38.591,90

-38.591,90

0,00

EUR

100000309811

32065300

28.12.1994

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

282,23

-282,23

0,00

EUR

100000309812

32065300

28.12.1994

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

501,73

-501,73

0,00

EUR

100000309838

32065300

28.12.2004

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

508,06

-254,34

253,72

EUR

100000309808

32065300

28.12.1991

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

682,94

-682,94

0,00

EUR

100000309828

32065300

28.12.2001

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

704,86

-493,88

210,98

EUR

100000309840

32065300

28.12.2004

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

903,25

-452,17

451,08

EUR

100000309836

32065300

28.12.2003

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

1.711,61

-971,18

740,43

EUR

100000309809

32065300

28.12.1992

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

1.770,67

-1.770,67

0,00

EUR

100000309820

32065300

28.12.2000

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

2.502,52

-1.920,20

582,32

EUR

100000309810

32065300

28.12.1992

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

3.147,87

-3.147,87

0,00

EUR

100000309816

32065300

28.12.1998

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

3.822,61

-3.442,44

380,17

EUR

100000309815

32065300

28.12.1998

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

3.925,73

-3.535,30

390,43

EUR

100000309837

32065300

28.12.2004

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

4.806,47

-2.406,16

2.400,31

EUR

100000309817

32065300

28.12.1999

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

5.728,03

-4.777,29

950,74

EUR

100000309829

32065300

28.12.2001

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

6.448,98

-4.518,71

1.930,27

EUR

100000309813

32065300

28.12.1997

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

7.124,33

-6.888,81

235,52

EUR

100000309827

32065300

28.12.2001

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

8.113,08

-5.684,72

2.428,36

EUR

100000309814

32065300

28.12.1997

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

8.530,19

-8.248,19

282,00

EUR

100000309839

32065300

28.12.2004

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

8.544,81

-4.277,61

4.267,20

EUR

100000309818

32065300

28.12.1999

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

10.183,15

-8.492,93

1.690,22

EUR

100000309806

32065300

28.12.1988

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

25.200,87

-25.200,87

0,00

EUR

100000309819

32065300

28.12.2000

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

42.036,70

-32.255,01

9.781,69

EUR

100000309807

32065300

28.12.1988

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

44.801,58

-44.801,58

0,00

EUR

100000309805

32065300

28.12.1987

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

167.306,87

-167.306,87

0,00

EUR

100000309804

32065300

28.12.1987

ANTW NRD BLOK 9 PLAATSEN BIJKOMENDE KOELINSTALLATI

Gebouwen

290.000,60

-290.000,60

0,00

EUR

100000309833

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

40,25

-22,84

17,41

EUR

100000309835

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

40,25

-22,84

17,41

EUR

100000309801

32065300

28.01.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

44,14

-27,74

16,40

EUR

100000309803

32065300

28.01.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

44,14

-27,74

16,40

EUR

100000309824

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

89,64

-62,81

26,83

EUR

100000309826

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

89,64

-62,81

26,83

EUR

100000309831

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

143,13

-81,21

61,92

EUR

100000309799

32065300

28.01.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

156,94

-98,62

58,32

EUR

100000309832

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

256,16

-145,34

110,82

EUR

100000309834

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

256,16

-145,34

110,82

EUR

100000309800

32065300

28.01.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

280,91

-176,53

104,38

EUR

100000309802

32065300

28.01.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

280,91

-176,53

104,38

EUR

100000309822

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

318,74

-223,33

95,41

EUR

100000309823

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

570,61

-399,82

170,79

EUR

100000309825

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

570,61

-399,82

170,79

EUR

100000309830

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

910,80

-516,80

394,00

EUR

100000309798

32065300

28.01.2003

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

998,79

-627,66

371,13

EUR

100000309821

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : BL.9 + DG E,ES,B,M : VERHOOGDE V

Gebouwen

2.028,83

-1.421,57

607,26

EUR

100000309906

32065300

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

226,87

-189,21

37,66

EUR

100000309894

32065300

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

230,88

-230,88

0,00

EUR

100000309909

32065300

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

403,32

-336,38

66,94

EUR

100000309897

32065300

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

410,45

-410,45

0,00

EUR

100000309912

32065300

28.12.2003

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

1.410,38

-800,26

610,12

EUR

100000309900

32065300

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

1.622,12

-1.568,50

53,62

EUR

100000309903

32065300

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

2.149,77

-1.935,97

213,80

EUR

100000309888

32065300

28.12.1990

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

6.837,87

-6.837,87

0,00

EUR

100000309891

32065300

28.12.1990

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

12.156,21

-12.156,21

0,00

EUR

100000309882

32065300

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

26.644,46

-26.644,46

0,00

EUR

100000309885

32065300

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINHUIS

Gebouwen

47.367,93

-47.367,93

0,00

EUR

100000309846

32065300

28.12.1991

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

73,04

-73,04

0,00

EUR

100000309861

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

463,79

-324,97

138,82

EUR

100000309852

32065300

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

505,26

-488,56

16,70

EUR

100000309849

32065300

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

1.604,23

-1.604,23

0,00

EUR

100000309858

32065300

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

2.722,38

-2.270,51

451,87

EUR

100000309855

32065300

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

7.620,48

-6.862,61

757,87

EUR

100000309843

32065300

28.12.1988

ANTWERPEN NOORD BLOK 11 SEINHUIS

Gebouwen

1.199.361,26

-1.199.361,26

0,00

EUR

100000310346

32065300

28.12.1996

ANTWERPEN NOORD BLOK 9 WDK GEBOUW VERLICHT TOEGA

Gebouwen

303,99

-303,99

0,00

EUR

100000310345

32065300

28.12.1996

ANTWERPEN NOORD BLOK 9 WDK GEBOUW VERLICHT TOEGA

Gebouwen

1.934,50

-1.934,50

0,00

EUR

100000309791

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

64,50

-45,20

19,30

EUR

100000309773

32065300

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

171,03

-171,03

0,00

EUR

100000309788

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

410,57

-287,68

122,89

EUR

100000309779

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

1.920,78

-1.345,86

574,92

EUR

100000309776

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

2.363,75

-1.656,24

707,51

EUR

100000309785

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

6.559,08

-4.595,85

1.963,23

EUR

100000309770

32065300

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

24.772,08

-24.772,08

0,00

EUR

100000309782

32065300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

41.749,12

-29.252,98

12.496,14

EUR

100000309767

32065300

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD : DIENSTGEBOUW ACHTERKAAIBUNDEL

Gebouwen

94.902,99

-94.902,99

0,00

EUR

100000310348

32065300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 KLIMATISATIE

Gebouwen

25.440,55

-25.440,55

0,00

EUR

100000310347

32065300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 KLIMATISATIE

Gebouwen

161.926,01

-161.926,01

0,00

EUR

100000309864

32065300

28.12.1988

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H11

Gebouwen

183.137,01

-183.137,01

0,00

EUR

100000309867

32065300

28.12.1988

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H14

Gebouwen

315.059,20

-315.059,20

0,00

EUR

100000309870

32065300

28.12.1990

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H17

Gebouwen

602,67

-602,67

0,00

EUR

100000309873

32065300

28.12.1992

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H20

Gebouwen

577,52

-577,52

0,00

EUR

100000309876

32065300

28.12.1992

ANTW-NOORD - NIEUW SEINHUIS - BLOK G9-H23

Gebouwen

1.026,71

-1.026,71

0,00

EUR

100000309797

32065300

28.12.1998

STATION ANTW NOORD NIEUW SEINHUIS BLOK 14

Gebouwen

391.660,31

-352.708,89

38.951,42

EUR

100000310472

32065300

28.12.1993

VEILIGHEID ANTWERPEN NOORD B9 TOEGANGSCONTROLE

Gebouwen

7.871,90

-7.871,90

0,00

EUR

100000310471

32065300

28.12.1993

VEILIGHEID ANTWERPEN NOORD B9 TOEGANGSCONTROLE

Gebouwen

47.061,08

-47.061,08

0,00

EUR

100000309913

32405100

28.12.1993

ANTW ND BUNDEL B2 + B3 ONDERBRUGGING

Spoorinfrastructure

210.556,24

-32.493,91

178.062,33

EUR

100000309918

32405100

28.12.1991

ANTW ND BUNDEL C2 BCP HOOGTE ONB

Spoorinfrastructure

215.095,27

-36.784,15

178.311,12

EUR

100000309914

32405100

28.12.1997

ANTW NOORD BUNDEL B2+B3 OMVORMING BUNDEL B3

Spoorinfrastructure

492.949,93

-59.631,36

433.318,57

EUR

100000309917

32405100

28.12.1988

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C2 TUNNEL BEPERKTE HOOGTE

Spoorinfrastructure

223.996,96

-43.906,35

180.090,61

EUR

100000309915

32535100

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DUIKER

Spoorinfrastructure

58.588,72

-12.023,29

46.565,43

EUR

100000309916

32705000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - STEUNMUUR TRIEERHEUVEL

Spoorinfrastructure

579.413,49

-158.537,81

420.875,68

EUR

100000310235

33205500

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD BLOK 10

Spoorinfrastructure

193.457,22

-87.152,92

106.304,30

EUR

100000310205

33205500

28.12.1934

ANTWERPEN-NOORD B.11 ELEKT.NORMAAL

Spoorinfrastructure

30.073,55

-30.073,55

0,00

EUR

100000310210

33205500

28.12.1984

ANTWERPEN-NOORD B.12 ELEKT.NORMAAL

Spoorinfrastructure

7.225,10

-6.626,72

598,38

EUR

100000310209

33205500

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD B.12 ELEKT.NORMAAL

Spoorinfrastructure

492.042,39

-492.042,39

0,00

EUR

100000310208

33205500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11

Spoorinfrastructure

459.517,33

-298.943,30

160.574,03

EUR

100000310206

33205500

28.12.1982

ANTWERPEN-NOORD B.11 ELEKT. NORMAAL

Spoorinfrastructure

3.543,09

-3.484,85

58,24

EUR

100000310207

33205500

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD B.11 ROOSTEN M

Spoorinfrastructure

227.332,09

-79.662,62

147.669,47

EUR

100000310223

33205500

28.12.1934

ANTWERPEN-NOORD WAGENWERKPLAATS VERSPREID

Spoorinfrastructure

1.257,28

-1.257,28

0,00

EUR

100000310204

33215200

28.12.1996

ANTWERPEN NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

113.477,76

-50.303,92

63.173,84

EUR

100000310232

33215200

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

6.098,09

-3.575,20

2.522,89

EUR

100000310225

33215200

28.12.1982

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

9.123,55

-7.695,46

1.428,09

EUR

100000310226

33215200

28.12.1983

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

10.986,05

-8.952,77

2.033,28

EUR

100000310231

33215200

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

58.403,27

-35.909,21

22.494,06

EUR

100000310230

33215200

28.12.1989

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

91.959,64

-59.168,33

32.791,31

EUR

100000310227

33215200

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

159.521,66

-120.876,20

38.645,46

EUR

100000310229

33215200

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

263.133,81

-184.355,87

78.777,94

EUR

100000310236

33215200

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

489.812,02

-147.124,26

342.687,76

EUR

100000310228

33215200

28.12.1986

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

535.215,88

-390.268,64

144.947,24

EUR

100000310224

33215200

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

932.392,20

-932.392,20

0,00

EUR

100000310233

33215200

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

1.200.774,69

-600.993,36

599.781,33

EUR

100000310234

33215200

28.12.1996

ANTW-NOORD B.10 AL RELAIS

Spoorinfrastructure

106.130,86

-47.047,10

59.083,76

EUR

100000310202

33215300

28.12.1999

ANTW NRD B9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

2.442.871,33

-2.442.871,33

0,00

EUR

100000310211

33215300

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD B.12

Spoorinfrastructure

459.517,31

-459.517,31

0,00

EUR

100000310201

33215300

28.12.1998

ANTWERPEN NOORD B9 ALGEMEEN EBP

Spoorinfrastructure

415.635,19

-415.635,19

0,00

EUR

100000310192

33215300

28.11.2003

ANTWERPEN NOORD B9 EBP

Spoorinfrastructure

581,71

-581,71

0,00

EUR

100000310213

33215300

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B 12 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

179.672,12

-179.672,12

0,00

EUR

100000310212

33215300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.12

Spoorinfrastructure

1.239.195,06

-1.239.195,06

0,00

EUR

100000310217

33215300

28.12.2001

ANTWERPEN-NOORD B.12 ROOSTEN L

Spoorinfrastructure

284.325,19

-284.325,19

0,00

EUR

100000310215

33215300

28.12.1996

ANTWERPEN-NOORD B.12 ROOSTEN L AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

480.981,47

-480.981,47

0,00

EUR

100000310214

33215300

28.01.2004

ANTWERPEN-NOORD B.12 ROOSTER L AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

447.694,47

-447.694,47

0,00

EUR

100000310199

33215300

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

25.004,29

-25.004,29

0,00

EUR

100000310200

33215300

28.12.1996

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

30.985,98

-30.985,98

0,00

EUR

100000310198

33215300

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

220.466,57

-220.466,57

0,00

EUR

100000310193

33215300

28.12.1989

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

291.249,36

-291.249,36

0,00

EUR

100000310197

33215300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

1.631.509,84

-1.631.509,84

0,00

EUR

100000310195

33215300

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

2.156.083,42

-2.156.083,42

0,00

EUR

100000310194

33215300

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

3.777.287,50

-3.777.287,50

0,00

EUR

100000310196

33215300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 EBP/AL-RELAIS

Spoorinfrastructure

4.151.087,87

-4.151.087,87

0,00

EUR

100000310216

33215300

28.12.1998

ANTWERPEN-NOORD B.9 TW/ ALRELAIS

Spoorinfrastructure

1.403.451,43

-1.403.451,43

0,00

EUR

100000310239

33215300

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.G9H9 EBP

Spoorinfrastructure

187.292,24

-187.292,24

0,00

EUR

100000310237

33215300

28.12.1989

ANTWERPEN-NOORD B.G9H9 EBP

Spoorinfrastructure

582.498,71

-582.498,71

0,00

EUR

100000310238

33215300

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.G9H9 EBP

Spoorinfrastructure

913.792,90

-913.792,90

0,00

EUR

100000310242

33225000

28.12.1987

ANTWERPEN-D.S. OW.732 AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

32.115,04

-26.248,02

5.867,02

EUR

100000310241

33225000

28.12.1986

ANTWERPEN-D.S. OW.732 AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

39.819,39

-33.871,03

5.948,36

EUR

100000310240

33225000

28.12.1989

ANTWERPEN-NOORD B.9 - B.10 AUTOMATISCH BLOK

Spoorinfrastructure

55.025,01

-41.302,26

13.722,75

EUR

100000310252

33225000

28.12.1979

ANTWERPEN-NOORD DO.13AN AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

46.908,58

-46.908,58

0,00

EUR

100000310253

33225000

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD DO.13BIS AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

86.194,36

-50.329,24

35.865,12

EUR

100000310250

33225000

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD DO.2BIS AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

12.860,36

-10.510,93

2.349,43

EUR

100000310251

33225000

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD OW.1 NRC AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

51.245,61

-41.883,68

9.361,93

EUR

100000310222

33225000

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD OW.14AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

2.771,84

-1.895,84

876,00

EUR

100000310219

33225000

28.12.1986

ANTWERPEN-NOORD OW.14AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

8.066,83

-6.861,78

1.205,05

EUR

100000310221

33225000

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD OW.14AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

26.546,93

-19.041,79

7.505,14

EUR

100000310220

33225000

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD OW.14AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

49.288,13

-40.283,80

9.004,33

EUR

100000310218

33225000

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD OW.14AN AUTOMATISCH

Spoorinfrastructure

53.173,88

-47.000,85

6.173,03

EUR

100000310244

33225000

28.12.1985

ANTWERPEN-NOORD OW.9AN AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

552,70

-488,54

64,16

EUR

100000310249

33225000

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD OW.9AN AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

2.771,87

-1.895,86

876,01

EUR

100000310246

33225000

28.12.1986

ANTWERPEN-NOORD OW.9AN AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

6.636,56

-5.645,17

991,39

EUR

100000310248

33225000

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD OW.9AN AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

26.546,93

-19.041,79

7.505,14

EUR

100000310243

33225000

28.12.1984

ANTWERPEN-NOORD OW.9AN AUT. SLUITB. Spoorinfrastructure

41.410,26

-37.980,68

3.429,58

EUR

100000310460

33405000

28.12.1990

TELEFONIE $ ANTW.ND. B9 TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

915,35

-915,35

0,00

EUR

100000310459

33405000

28.12.1990

TELEFONIE $ ANTW.ND. B9 TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

5.472,30

-5.472,30

0,00

EUR

100000310468

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN - NOORD B.9 TELEPHONIE (EPB/

Installaties & diverse uitrustingen

60.843,79

-60.843,79

0,00

EUR

100000310467

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN - NOORD B.9 TELEPHONIE (EPB/

Installaties & diverse uitrustingen

363.724,90

-363.724,90

0,00

EUR

100000310462

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN -NOORD B. 9 TELEFONIE (EBP/P

Installaties & diverse uitrustingen

9.519,07

-9.519,07

0,00

EUR

100000310461

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN -NOORD B. 9 TELEFONIE (EBP/P

Installaties & diverse uitrustingen

56.908,46

-56.908,46

0,00

EUR

100000310478

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD B.6 TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

371,61

-371,61

0,00

EUR

100000310477

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD B.6 TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

2.221,56

-2.221,56

0,00

EUR

100000310466

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD B.9 TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

10.184,61

-10.184,61

0,00

EUR

100000310465

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD B.9 TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

60.887,37

-60.887,37

0,00

EUR

100000310464

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN -NOORD B.9 TELEFONIE (EBP/PL

Installaties & diverse uitrustingen

59.020,62

-59.020,62

0,00

EUR

100000310463

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN -NOORD B.9 TELEFONIE (EBP/PL

Installaties & diverse uitrustingen

352.830,04

-352.830,04

0,00

EUR

100000310442

33405000

28.12.1990

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

4.323,39

-4.323,39

0,00

EUR

100000310441

33405000

28.12.1990

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD TELEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

25.846,85

-25.846,85

0,00

EUR

100000310444

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD TELMEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

262,08

-262,08

0,00

EUR

100000310443

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN NOORD TELMEFONIE

Installaties & diverse uitrustingen

1.566,82

-1.566,82

0,00

EUR

100000310454

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUT. SAT.CENTRALE + B. Installaties & diverse uitrustingen

7.615,56

-7.615,56

0,00

EUR

100000310456

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUT. SAT.CENTRALE + B. Installaties & diverse uitrustingen

7.850,81

-7.850,81

0,00

EUR

100000310453

33405000

28.12.1991

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUT. SAT.CENTRALE + B. Installaties & diverse uitrustingen

45.526,46

-45.526,46

0,00

EUR

100000310455

33405000

28.12.1992

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUT. SAT.CENTRALE + B. Installaties & diverse uitrustingen

46.932,25

-46.932,25

0,00

EUR

100000310452

33405000

28.12.1989

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUTOM. SAT.CENTRALE +

Installaties & diverse uitrustingen

4.120,42

-4.120,42

0,00

EUR

100000310451

33405000

28.12.1989

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUTOM. SAT.CENTRALE +

Installaties & diverse uitrustingen

24.633,33

-24.633,33

0,00

EUR

100000310450

33405000

28.12.1988

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUTOM. SAT.CENTRALE +

Installaties & diverse uitrustingen

69.691,60

-69.691,60

0,00

EUR

100000310449

33405000

28.12.1988

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD AUTOM. SAT.CENTRALE +

Installaties & diverse uitrustingen

416.641,98

-416.641,98

0,00

EUR

100000310458

33405000

28.12.1990

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD B.9 TELEFONIE (KABEL)

Installaties & diverse uitrustingen

66.012,61

-66.012,61

0,00

EUR

100000310457

33405000

28.12.1990

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD B.9 TELEFONIE (KABEL)

Installaties & diverse uitrustingen

394.647,62

-394.647,62

0,00

EUR

100000310476

33405000

28.12.1994

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B3 O/CHST CENTR

Installaties & diverse uitrustingen

1.721,34

-1.721,34

0,00

EUR

100000310474

33405000

28.12.1993

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B3 O/CHST CENTR

Installaties & diverse uitrustingen

2.586,26

-2.586,26

0,00

EUR

100000310475

33405000

28.12.1994

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B3 O/CHST CENTR

Installaties & diverse uitrustingen

10.290,82

-10.290,82

0,00

EUR

100000310473

33405000

28.12.1993

TELEFONIE $ ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B3 O/CHST CENTR

Installaties & diverse uitrustingen

15.461,58

-15.461,58

0,00

EUR

100000310470

33415000

28.12.1991

TELO $ ANTW ND BLOK 9 CENTRALISATIE

Installaties & diverse uitrustingen

7.395,98

-7.395,98

0,00

EUR

100000310469

33415000

28.12.1991

TELO $ ANTW ND BLOK 9 CENTRALISATIE

Installaties & diverse uitrustingen

44.213,71

-44.213,71

0,00

EUR

100000310448

33445000

28.12.1996

FO $ ANT. N OPTISCHE VEZELKABEL B.5 B.11 B.10.12.9

Installaties & diverse uitrustingen

12.553,78

-9.736,92

2.816,86

EUR

100000310447

33445000

28.12.1996

FO $ ANT. N OPTISCHE VEZELKABEL B.5 B.11 B.10.12.9

Installaties & diverse uitrustingen

75.051,11

-58.210,88

16.840,23

EUR

100000309726

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

1.209,29

0,00

1.209,29

EUR

100000309714

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

2.629,55

0,00

2.629,55

EUR

100000309704

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

2.994,83

0,00

2.994,83

EUR

100000309706

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

4.706,65

0,00

4.706,65

EUR

100000309724

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

7.012,16

0,00

7.012,16

EUR

100000309712

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

19.408,88

0,00

19.408,88

EUR

100000309708

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

32.453,59

0,00

32.453,59

EUR

100000309720

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

64.297,91

0,00

64.297,91

EUR

100000309718

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

66.435,53

0,00

66.435,53

EUR

100000309722

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

96.398,50

0,00

96.398,50

EUR

100000309700

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

118.411,19

0,00

118.411,19

EUR

100000309716

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

183.502,25

0,00

183.502,25

EUR

100000309702

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

204.213,71

0,00

204.213,71

EUR

100000309710

34005000

28.12.1991

ANTWERPEN

Tereinen

233.817,81

0,00

233.817,81

EUR

100000310304

34305100

28.12.1971

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

3.689,85

-3.689,85

0,00

EUR

100000310303

34305100

28.12.1971

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

23.484,95

-23.484,95

0,00

EUR

100000310318

34305100

28.12.1973

ANTWERPEN NOORD BLOK 13 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.997,57

-1.997,57

0,00

EUR

100000310317

34305100

28.12.1973

ANTWERPEN NOORD BLOK 13 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

12.714,00

-12.714,00

0,00

EUR

100000310320

34305100

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 4 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.903,03

-1.903,03

0,00

EUR

100000310319

34305100

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 4 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

12.112,30

-12.112,30

0,00

EUR

100000310302

34305100

28.12.1969

ANTWERPEN NOORD BLOK 5 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

8.013,16

-8.013,16

0,00

EUR

100000310301

34305100

28.12.1969

ANTWERPEN NOORD BLOK 5 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

51.001,66

-51.001,66

0,00

EUR

100000310306

34305100

28.12.1961

ANTWERPEN-NOORD B.11 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.395,78

-1.395,78

0,00

EUR

100000310310

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.11 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

2.648,58

-1.961,60

686,98

EUR

100000310308

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

8.296,56

-6.476,32

1.820,24

EUR

100000310305

34305100

28.12.1961

ANTWERPEN-NOORD B.11 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

8.883,75

-8.883,75

0,00

EUR

100000310309

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.11 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

16.857,49

-12.485,05

4.372,44

EUR

100000310307

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

52.805,49

-41.220,11

11.585,38

EUR

100000310412

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

2.648,57

-1.961,59

686,98

EUR

100000310410

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

3.729,26

-2.911,07

818,19

EUR

100000310411

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

16.857,50

-12.485,05

4.372,45

EUR

100000310409

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

23.735,71

-18.528,16

5.207,55

EUR

100000310312

34305100

28.12.1961

ANTWERPEN-NOORD B.12 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.536,30

-1.536,30

0,00

EUR

100000310316

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.12 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

2.648,58

-1.961,60

686,98

EUR

100000310314

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.12 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

8.296,56

-6.476,32

1.820,24

EUR

100000310311

34305100

28.12.1961

ANTWERPEN-NOORD B.12 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

9.778,13

-9.778,13

0,00

EUR

100000310315

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.12 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

16.857,49

-12.485,05

4.372,44

EUR

100000310313

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.12 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

52.805,49

-41.220,11

11.585,38

EUR

100000310420

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

2.648,57

-1.961,59

686,98

EUR

100000310418

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

3.729,26

-2.911,07

818,19

EUR

100000310419

34305100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

16.857,47

-12.485,03

4.372,44

EUR

100000310417

34305100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

23.735,71

-18.528,16

5.207,55

EUR

100000310338

34305100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.5 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

8.083,39

-6.956,68

1.126,71

EUR

100000310337

34305100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.5 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

51.448,60

-44.277,36

7.171,24

EUR

100000310358

34305100

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.9 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

182,56

-178,96

3,60

EUR

100000310357

34305100

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.9 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.161,95

-1.139,00

22,95

EUR

100000310360

34305100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

3.639,25

-3.131,99

507,26

EUR

100000310359

34305100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 SEINONDERSTATION

Spoorinfrastructure

23.162,86

-19.934,27

3.228,59

EUR

100000310290

34305400

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 4 INSTALLATIE 1000 V. Spoorinfrastructure

765,74

-765,74

0,00

EUR

100000310289

34305400

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BLOK 4 INSTALLATIE 1000 V. Spoorinfrastructure

4.873,01

-4.873,01

0,00

EUR

100000310438

34305400

28.12.1973

ANTWERPEN-D.S. B.7 VOEDING 1000 V. Spoorinfrastructure

1.619,20

-1.619,20

0,00

EUR

100000310437

34305400

28.12.1973

ANTWERPEN-D.S. B.7 VOEDING 1000 V. Spoorinfrastructure

10.304,22

-10.304,22

0,00

EUR

100000310284

34305400

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD B.10 VOEDING 1000 V. Spoorinfrastructure

6.075,90

-6.075,90

0,00

EUR

100000310283

34305400

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD B.10 VOEDING 1000 V. Spoorinfrastructure

38.665,65

-38.665,65

0,00

EUR

100000310336

34305400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 1 KV-KETEN

Spoorinfrastructure

752,74

-617,74

135,00

EUR

100000310335

34305400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 1 KV-KETEN

Spoorinfrastructure

4.791,00

-3.931,77

859,23

EUR

100000310334

34305400

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 1 KV-KETEN

Spoorinfrastructure

33.208,55

-28.579,74

4.628,81

EUR

100000310333

34305400

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 1 KV-KETEN

Spoorinfrastructure

211.375,00

-181.912,22

29.462,78

EUR

100000310370

34305400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 1KV-KABEL NAAR ROOSTER 1300

Spoorinfrastructure

116,04

-95,23

20,81

EUR

100000310369

34305400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 1KV-KABEL NAAR ROOSTER 1300

Spoorinfrastructure

738,59

-606,14

132,45

EUR

100000310368

34305400

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 1KV-KABEL NAAR ROOSTER 1300

Spoorinfrastructure

2.048,20

-1.762,71

285,49

EUR

100000310367

34305400

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 1KV-KABEL NAAR ROOSTER 1300

Spoorinfrastructure

13.036,91

-11.219,75

1.817,16

EUR

100000310364

34305400

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.9 VOEDING 1000 V

Spoorinfrastructure

6.019,79

-4.458,40

1.561,39

EUR

100000310362

34305400

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 VOEDING 1000 V

Spoorinfrastructure

12.637,30

-9.864,71

2.772,59

EUR

100000310363

34305400

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.9 VOEDING 1000 V

Spoorinfrastructure

38.308,62

-28.372,26

9.936,36

EUR

100000310361

34305400

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 VOEDING 1000 V

Spoorinfrastructure

80.434,91

-62.787,71

17.647,20

EUR

100000310366

34305400

28.12.1997

ANTWERPEN-NOORD B9 VOEDING 1000 V

Spoorinfrastructure

6.824,77

-3.962,30

2.862,47

EUR

100000310365

34305400

28.12.1997

ANTWERPEN-NOORD B9 VOEDING 1000 V

Spoorinfrastructure

43.431,28

-25.215,14

18.216,14

EUR

100000310436

34305400

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD LILLOBRUG LIJNKAST 1000 V. Spoorinfrastructure

759,49

-759,49

0,00

EUR

100000310435

34305400

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD LILLOBRUG LIJNKAST 1000 V. Spoorinfrastructure

4.833,20

-4.833,20

0,00

EUR

100000310256

34305400

28.12.1989

ANTWERPEN-NOORD VOEDING OW.524,600,606,608,728

Spoorinfrastructure

19,04

-17,15

1,89

EUR

100000310255

34305400

28.12.1989

ANTWERPEN-NOORD VOEDING OW.524,600,606,608,728

Spoorinfrastructure

121,13

-109,09

12,04

EUR

100000310077

34305500

28.12.2001

ANTW NRD HS02 RAILS WESTERTAK

Spoorinfrastructure

288.899,57

-121.481,28

167.418,29

EUR

100000310328

34305500

28.01.2004

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 HOOFD HS-POST

Spoorinfrastructure

3.502,63

-1.180,78

2.321,85

EUR

100000310327

34305500

28.01.2004

ANTWERPEN NOORD BLOK 10 HOOFD HS-POST

Spoorinfrastructure

22.293,30

-7.515,31

14.777,99

EUR

100000310326

34305500

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C3 SECUND.H.S.ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

6.825,92

-6.825,92

0,00

EUR

100000310325

34305500

28.12.1970

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C3 SECUND.H.S.ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

43.445,19

-43.445,19

0,00

EUR

100000310324

34305500

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD CHW SEC. HS ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

15.162,12

-8.802,75

6.359,37

EUR

100000310323

34305500

28.12.1997

ANTWERPEN NOORD CHW SEC. HS ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

96.502,86

-56.027,18

40.475,68

EUR

100000310262

34305500

28.12.1995

ANTWERPEN NOORD HS-POSTEN CHW + BUNDEL C1

Spoorinfrastructure

3.399,91

-2.246,16

1.153,75

EUR

100000310261

34305500

28.12.1995

ANTWERPEN NOORD HS-POSTEN CHW + BUNDEL C1

Spoorinfrastructure

21.639,54

-14.296,20

7.343,34

EUR

100000310434

34305500

28.12.1978

ANTWERPEN NOORD SEC H.S. B3VERLICHT. EN DRIJFKR. Spoorinfrastructure

5.331,72

-5.331,72

0,00

EUR

100000310433

34305500

28.12.1978

ANTWERPEN NOORD SEC H.S. B3VERLICHT. EN DRIJFKR. Spoorinfrastructure

33.929,84

-33.929,84

0,00

EUR

100000310408

34305500

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B 11 BIS SEC. HS - ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

164,76

-108,85

55,91

EUR

100000310407

34305500

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B 11 BIS SEC. HS - ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.048,66

-692,80

355,86

EUR

100000310406

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS SECUNDAIR H.S.ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

25.939,19

-20.248,20

5.690,99

EUR

100000310405

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS SECUNDAIR H.S.ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

165.096,07

-128.874,45

36.221,62

EUR

100000310416

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS SECUNDAIR HS-ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

25.939,18

-20.248,19

5.690,99

EUR

100000310415

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS SECUNDAIR HS-ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

165.096,06

-128.874,44

36.221,62

EUR

100000310372

34305500

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.5 SECUNDAIR H.S.ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

5.388,93

-4.637,79

751,14

EUR

100000310371

34305500

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.5 SECUNDAIR H.S.ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

34.299,08

-29.518,26

4.780,82

EUR

100000310350

34305500

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 HOOFD-H.S.ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

30.344,04

-26.114,49

4.229,55

EUR

100000310349

34305500

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 HOOFD-H.S.ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

193.131,82

-166.211,89

26.919,93

EUR

100000310356

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 SECUNDAIR H.S.-ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

164,54

-128,43

36,11

EUR

100000310355

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 SECUNDAIR H.S.-ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

1.047,22

-817,46

229,76

EUR

100000310352

34305500

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.9 SECUNDAIR H.S.-ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

12.136,67

-11.896,93

239,74

EUR

100000310354

34305500

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 SECUNDAIR H.S.-ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

50.570,43

-43.521,61

7.048,82

EUR

100000310351

34305500

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.9 SECUNDAIR H.S.-ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

77.246,68

-75.720,80

1.525,88

EUR

100000310353

34305500

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 SECUNDAIR H.S.-ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

321.867,58

-277.003,65

44.863,93

EUR

100000310322

34305500

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD CHW SECUNDAIR H.S.ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

3.641,06

-3.641,06

0,00

EUR

100000310321

34305500

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD CHW SECUNDAIR H.S.ONDERSTATION

Spoorinfrastructure

23.174,37

-23.174,37

0,00

EUR

100000310404

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 SECUND.H.S.ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

5.809,39

-4.534,83

1.274,56

EUR

100000310403

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 SECUND.H.S.ONDERSTAT. Spoorinfrastructure

36.975,18

-28.862,93

8.112,25

EUR

100000310258

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD HS-POSTEN CHW + BUNDEL C1

Spoorinfrastructure

3.163,89

-2.469,74

694,15

EUR

100000310257

34305500

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD HS-POSTEN CHW + BUNDEL C1

Spoorinfrastructure

20.137,33

-15.719,25

4.418,08

EUR

100000310260

34305500

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD HS-POSTEN CHW+BUNDEL C1

Spoorinfrastructure

2.385,35

-1.671,27

714,08

EUR

100000310259

34305500

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD HS-POSTEN CHW+BUNDEL C1

Spoorinfrastructure

15.182,10

-10.637,18

4.544,92

EUR

100000310432

34315100

28.12.1978

ANTWERPEN NOORD BELANGR.LEVER.PUNT LS

Spoorinfrastructure

1.961,82

-1.961,82

0,00

EUR

100000310431

34315100

28.12.1978

ANTWERPEN NOORD BELANGR.LEVER.PUNT LS

Spoorinfrastructure

12.484,58

-12.484,58

0,00

EUR

100000310270

34315100

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD ACHTERKAAIBUNDEL VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

489,99

-489,99

0,00

EUR

100000310272

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD ACHTERKAAIBUNDEL VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.312,03

-1.220,44

91,59

EUR

100000310274

34315100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD ACHTERKAAIBUNDEL VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

2.694,38

-2.264,32

430,06

EUR

100000310269

34315100

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD ACHTERKAAIBUNDEL VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

3.118,69

-3.118,69

0,00

EUR

100000310271

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD ACHTERKAAIBUNDEL VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

8.350,92

-7.767,96

582,96

EUR

100000310273

34315100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD ACHTERKAAIBUNDEL VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

17.146,42

-14.409,57

2.736,85

EUR

100000310268

34315100

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD B.10 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.797,38

-1.797,38

0,00

EUR

100000310267

34315100

28.12.1973

ANTWERPEN-NOORD B.10 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

11.438,11

-11.438,11

0,00

EUR

100000310266

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

665,04

-618,62

46,42

EUR

100000310264

34315100

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD B.11 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

4.035,81

-4.035,81

0,00

EUR

100000310265

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

4.232,90

-3.937,41

295,49

EUR

100000310263

34315100

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD B.11 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

25.682,96

-25.682,96

0,00

EUR

100000310414

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

9.934,87

-9.934,87

0,00

EUR

100000310413

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.11BIS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

63.236,23

-63.236,23

0,00

EUR

100000310384

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

6.115,89

-6.115,89

0,00

EUR

100000310383

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.12BIS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

38.928,10

-38.928,10

0,00

EUR

100000310377

34315100

28.12.1997

ANTWERPEN-NOORD B.5 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

16,72

-10,42

6,30

EUR

100000310376

34315100

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B.5 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

862,61

-621,55

241,06

EUR

100000310375

34315100

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B.5 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

5.492,36

-3.957,45

1.534,91

EUR

100000310374

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.5 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

5.511,09

-5.511,09

0,00

EUR

100000310373

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.5 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

35.078,51

-35.078,51

0,00

EUR

100000310344

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

2.207,82

-2.207,82

0,00

EUR

100000310342

34315100

28.12.1988

ANTWERPEN-NOORD B.9 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

3.247,24

-3.247,24

0,00

EUR

100000310340

34315100

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.9 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

8.540,26

-8.540,26

0,00

EUR

100000310343

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD B.9 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

14.052,91

-14.052,91

0,00

EUR

100000310341

34315100

28.12.1988

ANTWERPEN-NOORD B.9 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

20.664,72

-20.664,72

0,00

EUR

100000310339

34315100

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.9 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

54.348,23

-54.348,23

0,00

EUR

100000310386

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BERG C2 + STOKMAN VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.907,16

-1.907,16

0,00

EUR

100000310385

34315100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BERG C2 + STOKMAN VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

12.139,19

-12.139,19

0,00

EUR

100000310278

34315100

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B2 O/STCH VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

204,58

-147,41

57,17

EUR

100000310277

34315100

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B2 O/STCH VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.302,57

-938,55

364,02

EUR

100000310276

34315100

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B2 O/STCH VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.681,59

-1.681,59

0,00

EUR

100000310275

34315100

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B2 O/STCH VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

10.701,23

-10.701,23

0,00

EUR

100000310282

34315100

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B2 SCHOUWERS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.261,19

-1.261,19

0,00

EUR

100000310281

34315100

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL B2 SCHOUWERS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

8.025,94

-8.025,94

0,00

EUR

100000310286

34315100

28.12.1965

ANTWERPEN-NOORD C1 RANGEERDERS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

796,51

-796,51

0,00

EUR

100000310285

34315100

28.12.1965

ANTWERPEN-NOORD C1 RANGEERDERS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

5.068,77

-5.068,77

0,00

EUR

100000310288

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD C2 RANGEERDERS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

1.391,19

-1.294,08

97,11

EUR

100000310287

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD C2 RANGEERDERS VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

8.854,73

-8.236,60

618,13

EUR

100000310402

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

8.260,65

-7.683,99

576,66

EUR

100000310401

34315100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

52.578,04

-48.907,67

3.670,37

EUR

100000310280

34315100

28.12.1962

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE BUNDEL B1 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

2.151,00

-2.151,00

0,00

EUR

100000310279

34315100

28.12.1962

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE BUNDEL B1 VVDK GEBOUW

Spoorinfrastructure

13.688,44

-13.688,44

0,00

EUR

100000310426

34315120

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11 LIFT

Spoorinfrastructure

4.173,63

-2.715,20

1.458,43

EUR

100000310428

34315120

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD B.11 LIFT

Spoorinfrastructure

8.905,95

-5.200,22

3.705,73

EUR

100000310425

34315120

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.11 LIFT

Spoorinfrastructure

26.564,06

-17.281,50

9.282,56

EUR

100000310427

34315120

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD B.11 LIFT

Spoorinfrastructure

56.683,99

-33.098,02

23.585,97

EUR

100000310396

34315120

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 LIFT

Spoorinfrastructure

8.619,54

-5.895,46

2.724,08

EUR

100000310398

34315120

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 LIFT

Spoorinfrastructure

9.340,68

-6.076,67

3.264,01

EUR

100000310395

34315120

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD B.9 LIFT

Spoorinfrastructure

54.861,41

-37.523,25

17.338,16

EUR

100000310397

34315120

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 LIFT

Spoorinfrastructure

59.452,28

-38.677,25

20.775,03

EUR

100000310332

34315200

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C1 VERLICHTING

Spoorinfrastructure

490,00

-402,12

87,88

EUR

100000310331

34315200

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C1 VERLICHTING

Spoorinfrastructure

3.118,76

-2.559,44

559,32

EUR

100000310330

34315200

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C1 VERLICHTING

Spoorinfrastructure

9.744,36

-8.386,13

1.358,23

EUR

100000310329

34315200

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C1 VERLICHTING

Spoorinfrastructure

62.023,55

-53.378,32

8.645,23

EUR

100000310400

34315200

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD TUNNELS B + C-BUNDELS

Spoorinfrastructure

972,48

-630,59

341,89

EUR

100000310399

34315200

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD TUNNELS B + C-BUNDELS

Spoorinfrastructure

6.188,64

-4.012,93

2.175,71

EUR

100000310430

34315300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD B11BIS : VCAW

Spoorinfrastructure

12.409,68

-4.542,42

7.867,26

EUR

100000310429

34315300

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD B11BIS : VCAW

Spoorinfrastructure

78.994,73

-28.915,14

50.079,59

EUR

100000310296

34315300

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD B.4 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

760,99

-760,99

0,00

EUR

100000310298

34315300

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.4 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

1.005,10

-985,25

19,85

EUR

100000310295

34315300

28.12.1970

ANTWERPEN-NOORD B.4 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

4.842,80

-4.842,80

0,00

EUR

100000310297

34315300

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.4 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

6.396,20

-6.269,86

126,34

EUR

100000310292

34315300

28.12.1967

ANTWERPEN-NOORD B.5 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

523,27

-523,27

0,00

EUR

100000310294

34315300

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.5 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

1.005,10

-985,25

19,85

EUR

100000310291

34315300

28.12.1967

ANTWERPEN-NOORD B.5 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

3.329,97

-3.329,97

0,00

EUR

100000310293

34315300

28.12.1987

ANTWERPEN-NOORD B.5 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

6.396,20

-6.269,86

126,34

EUR

100000310392

34315300

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

1.907,20

-1.336,26

570,94

EUR

100000310390

34315300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

4.359,93

-3.229,07

1.130,86

EUR

100000310391

34315300

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

12.136,98

-8.503,64

3.633,34

EUR

100000310388

34315300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

17.039,97

-13.301,45

3.738,52

EUR

100000310394

34315300

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

25.932,57

-17.132,41

8.800,16

EUR

100000310389

34315300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

27.745,61

-20.549,04

7.196,57

EUR

100000310387

34315300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

108.457,31

-84.662,07

23.795,24

EUR

100000310393

34315300

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD B.9 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

165.115,12

-109.083,65

56.031,47

EUR

100000310422

34315300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

5.821,56

-4.544,32

1.277,24

EUR

100000310424

34315300

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

15.069,62

-9.955,77

5.113,85

EUR

100000310421

34315300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

37.053,55

-28.924,10

8.129,45

EUR

100000310423

34315300

28.12.1995

ANTWERPEN-NOORD FAKTAGE B3 WISSELVERWARMING

Spoorinfrastructure

95.949,69

-63.389,36

32.560,33

EUR

100000310687

34315400

28.12.1993

Dalrem DR122 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.382,47

-107.017,24

66.365,23

EUR

100000310688

34315400

28.12.1993

Dalrem DR123 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310689

34315400

28.12.1993

Dalrem DR124 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310690

34315400

28.12.1993

Dalrem DR125 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310691

34315400

28.12.1993

Dalrem DR126 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310692

34315400

28.12.1993

Dalrem DR127 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310693

34315400

28.12.1993

Dalrem DR128 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310694

34315400

28.12.1993

Heuvelrem HR111 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310695

34315400

28.12.1993

Heuvelrem HR112 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310686

34315400

28.12.1993

Trieerinst C2: Computerzaal C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

5.634.849,00

-3.464.778,57

2.170.070,43

EUR

100000310682

34315400

28.12.1993

Trieerinst C2: Pomphuis PHD C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

469.570,00

-289.833,71

179.736,29

EUR

100000310683

34315400

28.12.1993

Trieerinst C2: Pomphuis PHH C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

469.570,00

-289.833,71

179.736,29

EUR

100000310684

34315400

28.12.1993

Trieerinst C2: Pomphuis PHN C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

469.570,00

-289.833,71

179.736,29

EUR

100000310685

34315400

28.12.1993

Trieerinst C2: Pomphuis PHZ C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

469.570,00

-289.833,71

179.736,29

EUR

100000310696

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR209 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310697

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR210 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310698

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR211 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310699

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR212 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310700

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR213 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310701

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR214 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310702

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR215 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310703

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR216 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310704

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR217 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310705

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR218 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310706

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR219 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310707

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR220 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310708

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR221 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310709

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR222 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310710

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR223 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310711

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR224 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310712

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR225 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310713

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR226 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310714

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR227 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310715

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR228 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310716

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR229 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310717

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR230 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310718

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR231 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310719

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR232 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310720

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR233 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310721

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR234 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310722

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR235 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310723

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR236 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310724

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR237 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310725

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR238 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310726

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR239 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310727

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR240 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310728

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR241 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310729

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR242 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310730

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR243 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310731

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR244 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310732

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR245 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310733

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR246 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310734

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR247 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310735

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR248 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310736

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR249 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310737

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR250 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310738

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR251 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310739

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR252 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310740

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR253 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310741

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR254 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310742

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR255 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310743

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR256 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310744

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR257 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310745

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR258 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310746

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR259 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310747

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR260 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310748

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR261 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310749

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR262 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310750

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR263 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310751

34315400

28.12.1993

Trieerspoorrem TR264 C2 Antwerpen-Noord

Spoorinfrastructure

173.380,00

-107.015,71

66.364,29

EUR

100000310300

34315900

28.12.2000

ANTW NOORD B 12BIS COMPRESSOREN

Spoorinfrastructure

10.522,53

-4.038,08

6.484,45

EUR

100000310299

34315900

28.12.2000

ANTW NOORD B 12BIS COMPRESSOREN

Spoorinfrastructure

66.962,93

-25.697,40

41.265,53

EUR

100000310565

34605100

28.12.1985

ANTW.-N. BUNDEL D SP.710+DOODSP. BVL.GEV. 22030

Spoorinfrastructure

196.793,92

-104.392,01

92.401,91

EUR

100000310678

34605100

28.12.1992

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

86.022,32

-33.580,16

52.442,16

EUR

100000310674

34605100

28.12.1990

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

266.216,49

-114.583,95

151.632,54

EUR

100000310515

34605100

28.12.1992

ANTW.-NOORD BUNDEL B3 - Y SCHIJN BVL.GEVAL 22070

Spoorinfrastructure

50.448,14

-19.693,22

30.754,92

EUR

100000310612

34605100

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22054

Spoorinfrastructure

35.172,41

-8.804,22

26.368,19

EUR

100000310632

34605100

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22055

Spoorinfrastructure

35.172,43

-8.804,23

26.368,20

EUR

100000310644

34605100

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22056

Spoorinfrastructure

34.702,54

-8.686,61

26.015,93

EUR

100000310534

34605100

28.04.2004

ANTWERPEN NOORD SPTM BUNDEL

Spoorinfrastructure

193.335,01

-31.625,78

161.709,23

EUR

100000310620

34605100

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

73.139,92

-30.017,87

43.122,05

EUR

100000310628

34605100

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

120.250,23

-44.536,61

75.713,62

EUR

100000310624

34605100

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

246.427,52

-96.196,83

150.230,69

EUR

100000310616

34605100

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

321.517,76

-138.386,53

183.131,23

EUR

100000310600

34605100

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

103.888,22

-42.637,52

61.250,70

EUR

100000310608

34605100

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

134.397,34

-49.776,21

84.621,13

EUR

100000310604

34605100

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

275.418,95

-107.514,08

167.904,87

EUR

100000310596

34605100

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

364.386,80

-156.838,07

207.548,73

EUR

100000310574

34605100

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C2 SP.257-264 BVL.GEV.22064

Spoorinfrastructure

189.814,82

-77.903,26

111.911,56

EUR

100000310573

34605100

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C2 SP.257-264 BVL.GEV.22064

Spoorinfrastructure

671.369,38

-288.968,42

382.400,96

EUR

100000310561

34605100

28.12.1987

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

44.671,58

-21.909,89

22.761,69

EUR

100000310557

34605100

28.12.1986

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

294.173,31

-150.165,09

144.008,22

EUR

100000310553

34605100

28.12.1985

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

413.167,01

-219.170,05

193.996,96

EUR

100000310569

34605100

28.12.1990

ANTWERPEN-N. VERBINDING OMLOOP C1 BVL.GEV.22059

Spoorinfrastructure

55.947,45

-24.080,71

31.866,74

EUR

100000310509

34605100

28.12.1993

ANTWERPEN-N. WESTERTAK DOODSPOOR BVL.GEV. 22052

Spoorinfrastructure

13.459,94

-4.985,10

8.474,84

EUR

100000310662

34605100

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

12.922,26

-5.303,51

7.618,75

EUR

100000310670

34605100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

21.511,91

-7.967,28

13.544,63

EUR

100000310666

34605100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

44.084,11

-17.208,92

26.875,19

EUR

100000310658

34605100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

65.186,17

-28.057,20

37.128,97

EUR

100000310654

34605100

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

413,61

-144,91

268,70

EUR

100000310650

34605100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

11.216,65

-4.154,26

7.062,39

EUR

100000310636

34605100

28.12.1976

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

1.269,32

-901,91

367,41

EUR

100000310640

34605100

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

11.369,65

-4.666,30

6.703,35

EUR

100000310507

34605100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD OMLOOP NAAST C1 BVL.GEV.22050

Spoorinfrastructure

50.448,19

-19.693,24

30.754,95

EUR

100000310505

34605100

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD OMLOOP NAAST C1 BVL.GEV.22050

Spoorinfrastructure

74.596,60

-32.107,60

42.489,00

EUR

100000310584

34605100

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

4.249,10

-1.743,90

2.505,20

EUR

100000310592

34605100

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

7.073,53

-2.619,79

4.453,74

EUR

100000310588

34605100

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

14.495,74

-5.658,64

8.837,10

EUR

100000310550

34605100

28.12.1990

HAVEN ANTW UITBREIDING

Spoorinfrastructure

647.106,04

-278.525,08

368.580,96

EUR

100000310578

34605100

28.12.1990

VERBINDING OMLOOP - RING FORD BOVENL.GEVAL 22061

Spoorinfrastructure

99.933,69

-43.013,10

56.920,59

EUR

100000310543

34605100

28.12.1948

Y SCHIJN - Y EKERSE DIJK BOVENLEID.GEVAL 22021

Spoorinfrastructure

6.394,61

-6.394,61

0,00

EUR

100000310538

34605100

28.12.1991

Y SCHIJN VERBINDING L.11 BOVENLEIDINGSGEV. 22084

Spoorinfrastructure

22.654,14

-9.297,64

13.356,50

EUR

100000310498

34605200

28.12.2000

ANTW ND BUNDEL B2

Spoorinfrastructure

47.728,79

-36.622,58

11.106,21

EUR

100000310503

34605200

28.12.1999

ANTW N-Y SCHIJP BAVENLEIDING GEVAL 22020

Spoorinfrastructure

61.203,64

-51.044,96

10.158,68

EUR

100000310548

34605200

28.12.1992

ANTW.-N. (BINNEN)RING - FORD BVL.GEV. 22067

Spoorinfrastructure

133.878,99

-133.878,99

0,00

EUR

100000310549

34605200

28.12.1992

ANTW.-N. (BUITEN)RING - FORD BVL.GEV. 22068

Spoorinfrastructure

133.879,02

-133.879,02

0,00

EUR

100000310568

34605200

28.12.1987

ANTW.-N. BUNDEL D SP.710+DOODSP. BVL.GEV. 22030

Spoorinfrastructure

47.294,10

-47.294,10

0,00

EUR

100000310679

34605200

28.12.1992

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

18.109,96

-18.109,96

0,00

EUR

100000310675

34605200

28.12.1990

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

56.045,58

-56.045,58

0,00

EUR

100000310582

34605200

28.12.1973

ANTW.-N. OMLOOP NAAST C3 BOVENLEID.GEVAL 22062

Spoorinfrastructure

318.275,21

-318.275,21

0,00

EUR

100000310514

34605200

28.12.1991

ANTW.-NOORD BUNDEL B3 - Y SCHIJN BVL.GEVAL 22070

Spoorinfrastructure

14.787,74

-14.787,74

0,00

EUR

100000310531

34605200

28.12.1993

ANTW.-NOORD OMLOOP NAAST B-BUNDEL BVL.GEV.22077

Spoorinfrastructure

549.179,56

-549.179,56

0,00

EUR

100000310532

34605200

28.12.1994

ANTW.-NOORD OMLOOP NAAST B-BUNDELS BVL.GEV.22077

Spoorinfrastructure

15.258,12

-15.258,12

0,00

EUR

100000310529

34605200

28.12.1991

ANTW.-NOORD OMLOOP NAAST B-BUNDELS BVL.GEV.22077

Spoorinfrastructure

81.332,53

-81.332,53

0,00

EUR

100000310530

34605200

28.12.1992

ANTW.-NOORD OMLOOP NAAST B-BUNDELS BVL.GEV.22077

Spoorinfrastructure

277.465,03

-277.465,03

0,00

EUR

100000310528

34605200

28.12.1990

ANTW.-NOORD OMLOOP NAAST B-BUNDELS BVL.GEV.22077

Spoorinfrastructure

372.982,98

-372.982,98

0,00

EUR

100000310519

34605200

28.12.1991

ANTW.-NOORD Y SCHIJN - BUNDEL B3 BVL.GEVAL 22071

Spoorinfrastructure

14.787,71

-14.787,71

0,00

EUR

100000310521

34605200

28.12.1993

ANTW.-NOORD Y SCHIJN - BUNDEL B3 BVL.GEVAL 22071

Spoorinfrastructure

24.617,37

-24.617,37

0,00

EUR

100000310520

34605200

28.12.1992

ANTW.-NOORD Y SCHIJN - BUNDEL B3 BVL.GEVAL 22071

Spoorinfrastructure

50.448,22

-50.448,22

0,00

EUR

100000310497

34605200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL B2

Spoorinfrastructure

900.877,10

-751.347,96

149.529,14

EUR

100000310649

34605200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22053

Spoorinfrastructure

61.203,67

-51.044,98

10.158,69

EUR

100000310613

34605200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22054

Spoorinfrastructure

7.404,72

-6.175,67

1.229,05

EUR

100000310633

34605200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22055

Spoorinfrastructure

7.404,72

-6.175,67

1.229,05

EUR

100000310645

34605200

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22056

Spoorinfrastructure

7.305,80

-6.093,17

1.212,63

EUR

100000310535

34605200

28.04.2004

ANTWERPEN NOORD SPTM BUNDEL

Spoorinfrastructure

40.702,11

-22.188,49

18.513,62

EUR

100000310499

34605200

28.12.1973

ANTWERPEN-N. BUNDEL B1 SP.5-8 BVL.GEVAL 22018

Spoorinfrastructure

111.903,10

-111.903,10

0,00

EUR

100000310491

34605200

28.12.1948

ANTWERPEN-N. BUNDEL B2 + WISSELS BVL.GEV.22015

Spoorinfrastructure

21.818,58

-21.818,58

0,00

EUR

100000310493

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL B2 + WISSELS BVL.GEV.22015

Spoorinfrastructure

44.363,21

-44.363,21

0,00

EUR

100000310495

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL B2 + WISSELS BVL.GEV.22015

Spoorinfrastructure

73.852,21

-73.852,21

0,00

EUR

100000310494

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL B2 + WISSELS BVL.GEV.22015

Spoorinfrastructure

151.344,55

-151.344,55

0,00

EUR

100000310492

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL B2 + WISSELS BVL.GEV.22015

Spoorinfrastructure

186.491,49

-186.491,49

0,00

EUR

100000310527

34605200

28.12.1994

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 DOODSPOOR BVL.GEV.22073

Spoorinfrastructure

719,67

-719,67

0,00

EUR

100000310525

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 DOODSPOOR BVL.GEV.22073

Spoorinfrastructure

18.649,19

-18.649,19

0,00

EUR

100000310526

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 DOODSPOOR BVL.GEV.22073

Spoorinfrastructure

19.518,14

-19.518,14

0,00

EUR

100000310480

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.601-605 BVL.GEV.22011

Spoorinfrastructure

66.544,81

-66.544,81

0,00

EUR

100000310482

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.601-605 BVL.GEV.22011

Spoorinfrastructure

110.778,34

-110.778,34

0,00

EUR

100000310481

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.601-605 BVL.GEV.22011

Spoorinfrastructure

227.016,82

-227.016,82

0,00

EUR

100000310479

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.601-605 BVL.GEV.22011

Spoorinfrastructure

298.386,39

-298.386,39

0,00

EUR

100000310490

34605200

28.12.1994

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.606-609 BVL.GEV.22012

Spoorinfrastructure

9.788,26

-9.788,26

0,00

EUR

100000310488

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.606-609 BVL.GEV.22012

Spoorinfrastructure

223.789,78

-223.789,78

0,00

EUR

100000310489

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.606-609 BVL.GEV.22012

Spoorinfrastructure

265.446,25

-265.446,25

0,00

EUR

100000310484

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.610-616 BVL.GEV.22013

Spoorinfrastructure

50.181,75

-50.181,75

0,00

EUR

100000310486

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.610-616 BVL.GEV.22013

Spoorinfrastructure

86.160,92

-86.160,92

0,00

EUR

100000310485

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.610-616 BVL.GEV.22013

Spoorinfrastructure

177.373,16

-177.373,16

0,00

EUR

100000310483

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL B3 SP.610-616 BVL.GEV.22013

Spoorinfrastructure

261.088,09

-261.088,09

0,00

EUR

100000310621

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

15.397,88

-15.397,88

0,00

EUR

100000310629

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

25.315,84

-25.315,84

0,00

EUR

100000310625

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

51.879,48

-51.879,48

0,00

EUR

100000310617

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

67.687,95

-67.687,95

0,00

EUR

100000310601

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

21.871,21

-21.871,21

0,00

EUR

100000310609

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

28.294,18

-28.294,18

0,00

EUR

100000310605

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

57.982,94

-57.982,94

0,00

EUR

100000310597

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

76.713,01

-76.713,01

0,00

EUR

100000310577

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C2 SP.257-264 BVL.GEV.22064

Spoorinfrastructure

246.174,05

-246.174,05

0,00

EUR

100000310562

34605200

28.12.1987

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

9.404,54

-9.404,54

0,00

EUR

100000310558

34605200

28.12.1986

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

61.931,22

-61.931,22

0,00

EUR

100000310554

34605200

28.12.1985

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

86.982,53

-86.982,53

0,00

EUR

100000310648

34605200

28.12.1976

ANTWERPEN-N. INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEVAL 22053

Spoorinfrastructure

33.998,39

-33.998,39

0,00

EUR

100000310570

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. VERBINDING OMLOOP C1 BVL.GEV.22059

Spoorinfrastructure

11.665,00

-11.665,00

0,00

EUR

100000310513

34605200

28.12.1994

ANTWERPEN-N. WESTERTAK DOODSPOOR BVL.GEV. 22052

Spoorinfrastructure

863,66

-863,66

0,00

EUR

100000310510

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N. WESTERTAK DOODSPOOR BVL.GEV. 22052

Spoorinfrastructure

2.833,67

-2.833,67

0,00

EUR

100000310502

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-N.: Y SCHIJN BOVENLEIDINGSGEVAL 22020

Spoorinfrastructure

129,93

-129,93

0,00

EUR

100000310501

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-N.: Y SCHIJN BOVENLEIDINGSGEVAL 22020

Spoorinfrastructure

12.472,77

-12.472,77

0,00

EUR

100000310663

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

2.720,48

-2.720,48

0,00

EUR

100000310671

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

4.528,82

-4.528,82

0,00

EUR

100000310667

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

9.280,86

-9.280,86

0,00

EUR

100000310659

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

13.723,40

-13.723,40

0,00

EUR

100000310655

34605200

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

87,08

-87,08

0,00

EUR

100000310651

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

2.361,40

-2.361,40

0,00

EUR

100000310637

34605200

28.12.1976

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

267,23

-267,23

0,00

EUR

100000310641

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

2.393,61

-2.393,61

0,00

EUR

100000310524

34605200

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD OMLOOP NAAST B3 BVL.GEV.22072

Spoorinfrastructure

149.193,21

-149.193,21

0,00

EUR

100000310508

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD OMLOOP NAAST C1 BVL.GEV.22050

Spoorinfrastructure

24.617,42

-24.617,42

0,00

EUR

100000310585

34605200

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

894,55

-894,55

0,00

EUR

100000310593

34605200

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

1.489,16

-1.489,16

0,00

EUR

100000310589

34605200

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

3.051,73

-3.051,73

0,00

EUR

100000310496

34605200

28.12.1998

FNND

Spoorinfrastructure

65.790,21

-59.247,24

6.542,97

EUR

100000310551

34605200

28.12.1990

HAVEN ANTW UITBREIDING

Spoorinfrastructure

136.232,85

-136.232,85

0,00

EUR

100000310487

34605200

28.12.1999

TW ANTWERPEN NOORD ELECTRIFICATIE

Spoorinfrastructure

111.182,73

-92.728,43

18.454,30

EUR

100000310579

34605200

28.12.1990

VERBINDING OMLOOP - RING FORD BOVENL.GEVAL 22061

Spoorinfrastructure

21.038,67

-21.038,67

0,00

EUR

100000310542

34605200

28.12.1948

Y EKERSE DIJK - Y SCHIJN BOVENLEID.GEVAL 22022

Spoorinfrastructure

17.878,06

-17.878,06

0,00

EUR

100000310544

34605200

28.12.1948

Y SCHIJN - Y EKERSE DIJK BOVENLEID.GEVAL 22021

Spoorinfrastructure

1.346,23

-1.346,23

0,00

EUR

100000310539

34605200

28.12.1991

Y SCHIJN VERBINDING L.11 BOVENLEIDINGSGEV. 22084

Spoorinfrastructure

4.769,29

-4.769,29

0,00

EUR

100000310523

34605200

28.12.1998

Y SCHIJNPOORT

Spoorinfrastructure

65.790,21

-59.247,24

6.542,97

EUR

100000310566

34605300

28.12.1986

ANTW.-N. BUNDEL D SP.710+DOODSP. BVL.GEV. 22030

Spoorinfrastructure

33.074,51

-33.074,51

0,00

EUR

100000310680

34605300

28.12.1992

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

6.080,31

-6.080,31

0,00

EUR

100000310676

34605300

28.12.1990

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

18.816,96

-18.816,96

0,00

EUR

100000310614

34605300

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22054

Spoorinfrastructure

1.657,39

-1.382,30

275,09

EUR

100000310634

34605300

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22055

Spoorinfrastructure

1.657,39

-1.382,30

275,09

EUR

100000310646

34605300

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22056

Spoorinfrastructure

2.452,88

-2.045,75

407,13

EUR

100000310536

34605300

28.04.2004

ANTWERPEN NOORD SPTM BUNDEL

Spoorinfrastructure

33.404,51

-18.210,25

15.194,26

EUR

100000310622

34605300

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

3.446,49

-3.446,49

0,00

EUR

100000310630

34605300

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

5.666,42

-5.666,42

0,00

EUR

100000310626

34605300

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

11.612,14

-11.612,14

0,00

EUR

100000310618

34605300

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

15.150,54

-15.150,54

0,00

EUR

100000310602

34605300

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

4.895,41

-4.895,41

0,00

EUR

100000310610

34605300

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

6.333,06

-6.333,06

0,00

EUR

100000310606

34605300

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

12.978,27

-12.978,27

0,00

EUR

100000310598

34605300

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

17.170,61

-17.170,61

0,00

EUR

100000310575

34605300

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C2 SP.257-264 BVL.GEV.22064

Spoorinfrastructure

23.374,00

-23.374,00

0,00

EUR

100000310563

34605300

28.12.1987

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

2.105,01

-2.105,01

0,00

EUR

100000310559

34605300

28.12.1986

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

13.862,02

-13.862,02

0,00

EUR

100000310555

34605300

28.12.1985

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

19.469,23

-19.469,23

0,00

EUR

100000310572

34605300

28.12.1994

ANTWERPEN-N. VERBINDING OMLOOP C1 BVL.GEV.22059

Spoorinfrastructure

1.439,49

-1.439,49

0,00

EUR

100000310511

34605300

28.12.1993

ANTWERPEN-N. WESTERTAK DOODSPOOR BVL.GEV. 22052

Spoorinfrastructure

634,26

-634,26

0,00

EUR

100000310664

34605300

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

304,46

-304,46

0,00

EUR

100000310672

34605300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

506,84

-506,84

0,00

EUR

100000310668

34605300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

1.038,66

-1.038,66

0,00

EUR

100000310660

34605300

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

1.535,85

-1.535,85

0,00

EUR

100000310656

34605300

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

19,49

-19,49

0,00

EUR

100000310652

34605300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

528,55

-528,55

0,00

EUR

100000310638

34605300

28.12.1976

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

89,72

-89,72

0,00

EUR

100000310642

34605300

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

803,64

-803,64

0,00

EUR

100000310586

34605300

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

200,23

-200,23

0,00

EUR

100000310594

34605300

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

333,32

-333,32

0,00

EUR

100000310590

34605300

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

683,07

-683,07

0,00

EUR

100000310580

34605300

28.12.1990

VERBINDING OMLOOP - RING FORD BOVENL.GEVAL 22061

Spoorinfrastructure

4.709,07

-4.709,07

0,00

EUR

100000310533

34605300

28.12.1998

VERVANGEN ISOLATOREN ANTWERPEN NOORD

Spoorinfrastructure

7.518,55

-6.770,82

747,73

EUR

100000310583

34605300

28.12.1998

VERVANGEN ISOLATOREN ANTWERPEN NOORD

Spoorinfrastructure

7.518,55

-6.770,82

747,73

EUR

100000310547

34605300

28.12.1998

VERVANGEN ISOLATOREN Y SCHIJNPOORT

Spoorinfrastructure

7.518,55

-6.770,82

747,73

EUR

100000310517

34605300

28.12.1997

VERVANGEN T SCHAKELLARS ANTW NOORD

Spoorinfrastructure

58.556,42

-56.620,59

1.935,83

EUR

100000310518

34605300

28.12.2000

VERVANGEN T-SCHAKELAARS NOORD

Spoorinfrastructure

251.759,67

-193.176,69

58.582,98

EUR

100000310545

34605300

28.12.1948

Y SCHIJN - Y EKERSE DIJK BOVENLEID.GEVAL 22021

Spoorinfrastructure

960,75

-960,75

0,00

EUR

100000310540

34605300

28.12.1991

Y SCHIJN VERBINDING L.11 BOVENLEIDINGSGEV. 22084

Spoorinfrastructure

3.914,19

-3.914,19

0,00

EUR

100000310567

34605400

28.12.1986

ANTW.-N. BUNDEL D SP.710+DOODSP. BVL.GEV. 22030

Spoorinfrastructure

107.042,00

-107.042,00

0,00

EUR

100000310681

34605400

28.12.1992

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

41.502,00

-32.396,58

9.105,42

EUR

100000310677

34605400

28.12.1990

ANTW.-N. C2 -> Y WALENHOEK BOVENLEID.GEVAL 22063

Spoorinfrastructure

128.437,78

-110.535,32

17.902,46

EUR

100000310516

34605400

28.12.1993

ANTW.-NOORD BUNDEL B3 - Y SCHIJN BVL.GEVAL 22070

Spoorinfrastructure

24.617,42

-18.232,24

6.385,18

EUR

100000310615

34605400

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22054

Spoorinfrastructure

16.969,15

-8.494,53

8.474,62

EUR

100000310635

34605400

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22055

Spoorinfrastructure

16.969,15

-8.494,54

8.474,61

EUR

100000310647

34605400

28.12.1999

ANTWERPEN NOORD BUNDEL C1 GEVAL 22056

Spoorinfrastructure

16.742,45

-8.381,06

8.361,39

EUR

100000310537

34605400

28.04.2004

ANTWERPEN NOORD SPTM BUNDEL

Spoorinfrastructure

105.147,11

-34.397,43

70.749,68

EUR

100000310623

34605400

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

35.286,80

-28.958,39

6.328,41

EUR

100000310631

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

58.015,46

-42.967,61

15.047,85

EUR

100000310627

34605400

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

118.890,47

-92.806,23

26.084,24

EUR

100000310619

34605400

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.101-107 BVL.GEV.22055

Spoorinfrastructure

155.118,22

-133.496,87

21.621,35

EUR

100000310603

34605400

28.12.1991

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

50.121,51

-41.132,60

8.988,91

EUR

100000310611

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

64.840,82

-48.022,63

16.818,19

EUR

100000310607

34605400

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

132.877,57

-103.724,59

29.152,98

EUR

100000310599

34605400

28.12.1990

ANTWERPEN-N. BUNDEL C1 SP.108-116 BVL.GEV.22054

Spoorinfrastructure

175.800,65

-151.296,45

24.504,20

EUR

100000310576

34605400

28.12.1992

ANTWERPEN-N. BUNDEL C2 SP.257-264 BVL.GEV.22064

Spoorinfrastructure

570.229,73

-445.122,89

125.106,84

EUR

100000310564

34605400

28.12.1987

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

21.552,08

-21.126,36

425,72

EUR

100000310560

34605400

28.12.1986

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

141.925,72

-141.925,72

0,00

EUR

100000310556

34605400

28.12.1985

ANTWERPEN-N. BUNDEL D SP.701-710 BVL.GEV. 22058

Spoorinfrastructure

199.334,96

-199.334,96

0,00

EUR

100000310571

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-N. VERBINDING OMLOOP C1 BVL.GEV.22059

Spoorinfrastructure

27.371,19

-20.271,74

7.099,45

EUR

100000310512

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-N. WESTERTAK DOODSPOOR BVL.GEV. 22052

Spoorinfrastructure

6.493,83

-4.809,49

1.684,34

EUR

100000310665

34605400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

6.234,42

-5.116,33

1.118,09

EUR

100000310673

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

10.378,55

-7.686,60

2.691,95

EUR

100000310669

34605400

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

21.268,65

-16.602,37

4.666,28

EUR

100000310661

34605400

28.12.1990

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C2 SP.282 BVL.GEV.22069

Spoorinfrastructure

31.449,47

-27.065,84

4.383,63

EUR

100000310657

34605400

28.12.1994

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

199,55

-139,81

59,74

EUR

100000310653

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD BUNDEL C3 WISSELS BVL.GEV.22066

Spoorinfrastructure

5.411,54

-4.007,91

1.403,63

EUR

100000310639

34605400

28.12.1976

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

612,39

-612,39

0,00

EUR

100000310643

34605400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD INKOMWISSELS C1 BOVENL.GEV.22056

Spoorinfrastructure

5.485,36

-4.501,60

983,76

EUR

100000310506

34605400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD OMLOOP NAAST C1 BVL.GEV.22050

Spoorinfrastructure

14.787,74

-12.135,67

2.652,07

EUR

100000310504

34605400

28.12.1948

ANTWERPEN-NOORD OMLOOP NAAST C1 BVL.GEV.22050

Spoorinfrastructure

28.212,38

-28.212,38

0,00

EUR

100000310587

34605400

28.12.1991

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

2.050,00

-1.682,35

367,65

EUR

100000310595

34605400

28.12.1993

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

3.412,67

-2.527,50

885,17

EUR

100000310591

34605400

28.12.1992

ANTWERPEN-NOORD VERBINDING -> C3 BVL.GEVAL 22065

Spoorinfrastructure

6.993,56

-5.459,20

1.534,36

EUR

100000310552

34605400

28.12.1990

HAVEN ANTW UITBREIDING

Spoorinfrastructure

312.200,28

-268.683,84

43.516,44

EUR

100000310581

34605400

28.12.1990

VERBINDING OMLOOP - RING FORD BOVENL.GEVAL 22061

Spoorinfrastructure

48.213,62

-41.493,31

6.720,31

EUR

100000310500

34605400

28.12.1998

VERVANGEN ISOLATOREN ANTWERPEN NOORD

Spoorinfrastructure

7.518,55

-4.064,39

3.454,16

EUR

100000310522

34605400

28.12.1997

VERVANGEN T SCHAKELLARS Y SCHIJNPOORT

Spoorinfrastructure

17.903,48

-10.394,32

7.509,16

EUR

100000310546

34605400

28.12.1948

Y SCHIJN - Y EKERSE DIJK BOVENLEID.GEVAL 22021

Spoorinfrastructure

3.477,77

-3.477,77

0,00

EUR

100000310541

34605400

28.12.1991

Y SCHIJN VERBINDING L.11 BOVENLEIDINGSGEV. 22084

Spoorinfrastructure

12.320,67

-10.111,05

2.209,62

EUR

100000310440

34615112

28.12.1992

KABELS $ ANTW NOORD KABELVERB. B9-B5-B11-B12-B6

Spoorinfrastructure

4.071,13

-3.177,93

893,20

EUR

100000310439

34615112

28.12.1992

KABELS $ ANTW NOORD KABELVERB. B9-B5-B11-B12-B6

Spoorinfrastructure

24.337,27

-18.997,73

5.339,54

EUR

100000310446

34615112

28.12.1992

KABELS $ ANTWERPEN-NOORD KABEL TUSSEN B.11 EN B.12

Spoorinfrastructure

9.916,32

-7.740,71

2.175,61

EUR

100000310445

34615112

28.12.1992

KABELS $ ANTWERPEN-NOORD KABEL TUSSEN B.11 EN B.12

Spoorinfrastructure

59.283,45

-46.276,82

13.006,63

EUR

100000310203

34615140

28.12.2001

ANTWERPEN NOORD : NIEUWE SPTM+TW

Spoorinfrastructure

1.588.504,76

-834.904,65

753.600,11

EUR

100000310191

34615140

28.10.2004

ANTWERPEN NOORD AANPASSEN SK'S VOOR DMT BLOK 9

Spoorinfrastructure

21.798,59

-8.367,22

13.431,37

EUR

100000317445

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

896,55

-415,06

481,49

EUR

100000317448

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

1.119,72

-518,37

601,35

EUR

100000317446

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

2.007,25

-929,25

1.078,00

EUR

100000317411

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

2.150,74

-730,81

1.419,93

EUR

100000317447

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

2.713,68

-1.256,30

1.457,38

EUR

100000317444

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

3.114,57

-1.441,88

1.672,69

EUR

100000317410

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

13.124,53

-4.459,67

8.664,86

EUR

100000317443

36205000

28.12.1993

ANTW ND BS 94 SPOORSTAVEN

Spoorinfrastructure

16.288,61

-7.540,79

8.747,82

EUR

100000317412

36205000

28.12.1998

RAIL PROF 50KG

Spoorinfrastructure

4.722,07

-2.178,75

2.543,32

EUR

100000317413

36205000

28.12.1998

RAIL PROF 50KG

Spoorinfrastructure

5.402,75

-2.492,80

2.909,95

EUR

100000309942

36215100

28.12.1992

ANTW DS ANGOLA DWARSLIGGERS BS 93

Spoorinfrastructure

30.962,76

-20.143,11

10.819,65

EUR

100000309978

36215100

28.12.1998

ANTW DS OMLEGGING OW 428 AANLEG WISSELVERB EN 20

Spoorinfrastructure

15.275,27

-6.881,55

8.393,72

EUR

100000309944

36215100

28.12.1993

ANTW ND BS 94 DWL

Spoorinfrastructure

39.538,60

-24.404,49

15.134,11

EUR

100000309946

36215100

28.12.1994

ANTW ND BS 95 DWARSLIGGERS

Spoorinfrastructure

57.499,10

-33.573,96

23.925,14

EUR

100000317420

36215100

28.12.1992

ANTW ND DWARSLIGGERS BS 92

Spoorinfrastructure

109.544,49

-71.265,19

38.279,30

EUR

100000317419

36215100

28.12.1992

ANTW ND DWARSLIGGERS BS 92

Spoorinfrastructure

251.978,58

-163.927,02

88.051,56

EUR

100000317417

36215100

28.12.1992

ANTW ND DWARSLIGGERS BS 92

Spoorinfrastructure

438.466,90

-285.248,74

153.218,16

EUR

100000317418

36215100

28.12.1992

ANTW ND DWARSLIGGERS BS 92

Spoorinfrastructure

1.688.835,15

-1.098.687,53

590.147,62

EUR

100000317430

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

4.334,22

-2.964,45

1.369,77

EUR

100000317425

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

34.751,58

-23.768,84

10.982,74

EUR

100000317429

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

45.106,52

-30.851,25

14.255,27

EUR

100000317426

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

55.782,38

-38.153,16

17.629,22

EUR

100000317427

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

58.612,22

-40.088,66

18.523,56

EUR

100000317422

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

78.489,67

-53.684,13

24.805,54

EUR

100000317423

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

89.803,92

-61.422,68

28.381,24

EUR

100000317424

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

94.387,84

-64.557,91

29.829,93

EUR

100000317428

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

162.248,48

-110.972,18

51.276,30

EUR

100000317421

36215100

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - DWARSLIGGERS - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

217.907,33

-149.040,83

68.866,50

EUR

100000317415

36215100

28.12.2000

DWARSLIGGERS

Spoorinfrastructure

194.132,79

-74.499,57

119.633,22

EUR

100000317416

36215100

28.12.2000

DWARSLIGGERS

Spoorinfrastructure

285.190,30

-109.443,40

175.746,90

EUR

100000317414

36215100

28.12.2000

DWARSLIGGERS

Spoorinfrastructure

501.671,70

-192.519,38

309.152,32

EUR

100000310074

36215100

28.12.1999

DWARSLIGGERS

Spoorinfrastructure

640.740,04

-267.298,39

373.441,65

EUR

100000309976

36215100

28.12.1993

DWARSLIGGERS BS 94

Spoorinfrastructure

578.182,81

-356.873,03

221.309,78

EUR

100000317409

36225000

28.12.1992

ANTW DS ANGOLA BALLAST BS 93

Spoorinfrastructure

17.710,70

-8.641,88

9.068,82

EUR

100000309943

36225000

28.12.1992

ANTW DS ANGOLA BALLAST BS 93

Spoorinfrastructure

80.682,10

-39.368,57

41.313,53

EUR

100000309947

36225000

28.12.1994

ANTW ND - BS 95 BALLAST

Spoorinfrastructure

134.164,49

-58.757,27

75.407,22

EUR

100000310073

36225000

28.12.1994

ANTW ND OMLOOP BALLAST BS 95

Spoorinfrastructure

93.136,39

-40.789,03

52.347,36

EUR

100000309975

36225000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 - BALLAST BS 93

Spoorinfrastructure

4.318.645,74

-2.107.269,21

2.211.376,53

EUR

100000309948

36225000

28.12.2000

BALLAST

Spoorinfrastructure

716,11

-206,11

510,00

EUR

100000317438

36225000

28.12.2000

BALLAST

Spoorinfrastructure

29.163,54

-8.394,01

20.769,53

EUR

100000317439

36225000

28.12.2000

BALLAST

Spoorinfrastructure

98.196,48

-28.263,43

69.933,05

EUR

100000317437

36225000

28.12.2000

BALLAST

Spoorinfrastructure

327.729,93

-94.328,99

233.400,94

EUR

100000317436

36225000

28.12.2000

BALLAST

Spoorinfrastructure

568.503,81

-163.629,81

404.874,00

EUR

100000317442

36225000

28.12.1999

BALLAST

Spoorinfrastructure

687.495,02

-215.110,12

472.384,90

EUR

100000317440

36225000

28.12.1999

BALLAST

Spoorinfrastructure

124.137,87

-38.841,47

85.296,40

EUR

100000317441

36225000

28.12.1999

BALLAST

Spoorinfrastructure

187.350,38

-58.620,00

128.730,38

EUR

100000310076

36225000

28.12.2000

BALLAST

Spoorinfrastructure

1.026.470,87

-295.444,33

731.026,54

EUR

100000310189

36225000

28.12.1998

BALLAST 25/50

Spoorinfrastructure

7.637,64

-2.580,67

5.056,97

EUR

100000310254

36225000

28.12.2000

BALLAST BS

Spoorinfrastructure

517.586,17

-148.974,42

368.611,75

EUR

100000317431

36225000

28.12.1993

BALLAST BS 94

Spoorinfrastructure

49.870,45

-23.087,43

26.783,02

EUR

100000317435

36225000

28.12.1993

BALLAST BS 94

Spoorinfrastructure

65.175,28

-30.172,78

35.002,50

EUR

100000317434

36225000

28.12.1993

BALLAST BS 94

Spoorinfrastructure

211.212,99

-97.780,67

113.432,32

EUR

100000317433

36225000

28.12.1993

BALLAST BS 94

Spoorinfrastructure

219.994,93

-101.846,25

118.148,68

EUR

100000317432

36225000

28.12.1993

BALLAST BS 94

Spoorinfrastructure

403.742,54

-186.911,88

216.830,66

EUR

100000309973

36225000

28.12.1991

DIS NO - ARR 21 - BALLAST - BIJSPOREN

Spoorinfrastructure

671.051,48

-344.255,32

326.796,16

EUR

100000309699

36225000

28.12.2003

BALLAST

Spoorinfrastructure

1.481,39

-315,28

1.166,11

EUR

100000310096

36235000

28.12.1999

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310092

36235000

28.12.1999

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310091

36235000

28.12.1999

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310094

36235000

28.12.1999

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310173

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

34.973,96

-12.255,72

22.718,24

EUR

100000310172

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

34.973,96

-12.255,72

22.718,24

EUR

100000310168

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

34.973,96

-12.255,72

22.718,24

EUR

100000310170

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

34.973,96

-12.255,72

22.718,24

EUR

100000310164

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

34.973,96

-12.255,72

22.718,24

EUR

100000309989

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000309993

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000309988

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310024

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310027

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000309997

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000309994

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000309996

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310022

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310025

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310023

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310021

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310026

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000309990

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

37.373,91

-13.096,71

24.277,20

EUR

100000310020

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

38.778,94

-13.589,07

25.189,87

EUR

100000309934

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309954

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309953

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309941

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309921

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309932

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309928

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309929

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309923

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309926

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309927

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309925

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309920

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309922

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309924

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309955

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309952

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309959

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309957

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309956

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309958

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309960

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309962

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309961

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309966

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309964

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309963

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309965

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309967

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309969

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309971

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309968

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309930

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309933

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309931

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309937

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309938

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309936

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309940

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309939

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309935

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309950

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309970

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309949

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

47.206,12

-18.115,62

29.090,50

EUR

100000309919

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

49.361,64

-18.942,81

30.418,83

EUR

100000310180

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310179

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310181

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310178

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310177

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310174

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310169

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310166

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310124

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310087

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310089

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310153

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310155

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310149

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310150

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310154

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310151

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310156

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310157

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310159

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310160

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310158

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310175

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310176

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310147

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310132

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310148

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310134

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310138

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310136

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310119

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310121

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310108

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310086

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310122

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310123

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310161

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310162

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310111

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310090

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310095

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,76

-19.338,51

31.054,25

EUR

100000310152

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,90

-19.338,56

31.054,34

EUR

100000310125

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,90

-19.338,56

31.054,34

EUR

100000310130

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.392,90

-19.338,56

31.054,34

EUR

100000310128

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

50.393,24

-19.338,69

31.054,55

EUR

100000310085

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

53.941,55

-20.700,38

33.241,17

EUR

100000310078

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

53.941,55

-20.700,38

33.241,17

EUR

100000310081

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

53.941,55

-20.700,38

33.241,17

EUR

100000310079

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

63.971,96

-22.417,31

41.554,65

EUR

100000310088

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

63.971,96

-22.417,31

41.554,65

EUR

100000310167

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

91.108,62

-31.926,65

59.181,97

EUR

100000310171

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

91.108,62

-31.926,65

59.181,97

EUR

100000310163

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

91.108,62

-31.926,65

59.181,97

EUR

100000310165

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

91.108,62

-31.926,65

59.181,97

EUR

100000309982

36235000

28.12.2001

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

101.162,45

-35.449,75

65.712,70

EUR

100000310082

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

122.078,26

-46.848,23

75.230,03

EUR

100000310084

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

142.661,22

-54.747,06

87.914,16

EUR

100000310080

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

142.661,22

-54.747,06

87.914,16

EUR

100000310083

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

142.661,22

-54.747,06

87.914,16

EUR

100000310093

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

142.661,22

-54.747,06

87.914,16

EUR

100000309951

36235000

28.12.2000

AANLEG WISSEL

Spoorinfrastructure

148.731,58

-57.076,59

91.654,99

EUR

100000310029

36235000

28.12.1996

AANSLUITINGSWISSEL NR 234

Spoorinfrastructure

31.807,41

-16.449,62

15.357,79

EUR

100000310002

36235000

28.12.1992

ANTW ND - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 525

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310042

36235000

28.12.1992

ANTW ND : BTBS 93 NR 605

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310109

36235000

28.12.1995

ANTW ND BL 11 BTBS NR 4 BIS

Spoorinfrastructure

52.262,70

-28.774,55

23.488,15

EUR

100000310044

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 631

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310045

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 632

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310046

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 633

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310047

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 634

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310048

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 635

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310049

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 636

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310050

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 637

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310058

36235000

28.12.1992

ANTW ND BTBS 93 NR 693

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310028

36235000

28.12.2000

ANTW NO BUND C1 BTBS01 NR209

Spoorinfrastructure

70.663,72

-27.117,60

43.546,12

EUR

100000310032

36235000

28.12.1992

ANTW NRD - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 522-523B

Spoorinfrastructure

16.439,62

-10.694,95

5.744,67

EUR

100000310034

36235000

28.12.1992

ANTW NRD - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 523A524B

Spoorinfrastructure

16.439,62

-10.694,95

5.744,67

EUR

100000310036

36235000

28.12.1992

ANTW NRD - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 527A-525B

Spoorinfrastructure

16.439,62

-10.694,95

5.744,67

EUR

100000310013

36235000

28.12.1992

ANTW NRD - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 606

Spoorinfrastructure

65.758,55

-42.779,84

22.978,71

EUR

100000310043

36235000

28.12.1992

ANTW NRD - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 625B527A

Spoorinfrastructure

16.439,62

-10.694,95

5.744,67

EUR

100000310098

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310097

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310102

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310117

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310146

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310103

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310100

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310101

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310099

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310139

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310142

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310140

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310127

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310137

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310126

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310190

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310143

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310144

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310135

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310114

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310115

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310118

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310116

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310187

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310186

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310133

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310131

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310129

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310120

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310184

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310182

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310183

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310185

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310112

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310113

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

29.655,24

-12.371,32

17.283,92

EUR

100000310106

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

56.155,66

-23.426,54

32.729,12

EUR

100000310145

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

80.132,23

-33.428,87

46.703,36

EUR

100000310105

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

80.132,23

-33.428,87

46.703,36

EUR

100000310104

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

80.132,23

-33.428,87

46.703,36

EUR

100000310107

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

80.132,23

-33.428,87

46.703,36

EUR

100000310110

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

80.132,23

-33.428,87

46.703,36

EUR

100000310141

36235000

28.12.1999

ANTW NRD BOUWEN TRAKTIEWERKPLAATS BUNDEL M (S

Spoorinfrastructure

80.132,23

-33.428,87

46.703,36

EUR

100000310051

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 641

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310052

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 642

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310053

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 643

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310055

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 645

Spoorinfrastructure

43.699,45

-28.429,09

15.270,36

EUR

100000310056

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 646

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310057

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 647

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310059

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 710

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310060

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 715

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310061

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 717

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310062

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 718

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310063

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 719

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310064

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 720

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310065

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 721

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310066

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 722

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310067

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 723

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310068

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 724

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310069

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 725

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310070

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 726

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310071

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS 93 NR 727

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310072

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - BTBS93 NR 728

Spoorinfrastructure

43.699,48

-28.429,10

15.270,38

EUR

100000310054

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD - SPOORTOESTEL 644

Spoorinfrastructure

22.189,94

-14.435,87

7.754,07

EUR

100000310001

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD OMVORMING BUNDEL C2 FAZE2 DEEL3

Spoorinfrastructure

54.012,06

-35.138,05

18.874,01

EUR

100000310035

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD OMVORMING BUNDEL C2 FAZE2 DEEL3

Spoorinfrastructure

54.012,06

-35.138,05

18.874,01

EUR

100000310033

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD OMVORMING BUNDEL C2 FAZE2 DEEL3

Spoorinfrastructure

54.012,06

-35.138,05

18.874,01

EUR

100000310037

36235000

28.12.1992

ANTWERPEN NOORD OMVORMING BUNDEL C2 FAZE2 DEEL3

Spoorinfrastructure

54.012,06

-35.138,05

18.874,01

EUR

100000310007

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 664

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310011

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 669

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310012

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 695

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310014

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 724

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310015

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 730

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310016

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 738

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310019

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL 744

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310005

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 661

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310006

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 663

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310008

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 665

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310009

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 666

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310010

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 667

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310017

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 740

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000310018

36235000

28.12.1991

ANTW-ND - BUNDEL C2 - DIS NO - SPOORTOESTEL€ 741

Spoorinfrastructure

63.014,06

-43.099,36

19.914,70

EUR

100000309983

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 528

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310039

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 529A

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310040

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 529B

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310003

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 601

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310004

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 - SPOORTOESTEL 602

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310038

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - BUNDEL C2 -SPOORTOESTEL 528B

Spoorinfrastructure

55.530,84

-36.126,11

19.404,73

EUR

100000310030

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - SPOORTOESTEL 306 305B

Spoorinfrastructure

42.763,45

-27.820,17

14.943,28

EUR

100000309991

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - SPOORTOESTEL 320

Spoorinfrastructure

42.763,45

-27.820,17

14.943,28

EUR

100000309992

36235000

28.12.1992

ANTW-ND - SPOORTOESTEL 321

Spoorinfrastructure

42.763,45

-27.820,17

14.943,28

EUR

100000310031

36235000

28.12.1992

ANTW-ND SPOORTOESTEL 310B

Spoorinfrastructure

42.763,45

-27.820,17

14.943,28

EUR

100000310041

36235000

28.12.1992

ANTWW ND : BTBS 93 NR 644

Spoorinfrastructure

21.509,54

-13.993,23

7.516,31

EUR

100000309985

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 248

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000309986

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 249

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000309984

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 201

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000309987

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 250

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000309998

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 509

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000309999

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 518

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000310000

36235000

28.12.1993

BTBS 94 NR 519

Spoorinfrastructure

42.892,93

-26.474,90

16.418,03

EUR

100000310188

36235000

28.12.1997

BTBS 98 ANTW NOORD NR 524A/526B

Spoorinfrastructure

80.617,81

-39.005,55

41.612,26

EUR

100000309995

36235000

28.12.1998

F 4H4A

Spoorinfrastructure

38.188,18

-17.203,87

20.984,31

EUR


108.149.007,40

-74.229.176,16

33.919.831,24


Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^