Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 15 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206132
pub.
15/02/2013
prom.
18/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid op de artikelen 198 tot 201, 202 gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206 gewijzigd bij de wet van 15 mei 1987 en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999 en 16 juni 2006;

Gelet op de dubbele kandidatenlijsten voorgedragen door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Tot werkend raadsheer in sociale zaken bij het arbeidshof te Antwerpen wordt benoemd : - als werkgever : Mevr. Rita DIELEN, te Kontich.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2009.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1970, Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1970.

Koninklijk besluit van 4 mei 1971, Belgisch Staatsblad van 14 mei 1971.

Koninklijk besluit van 11 september 1974, Belgisch Staatsblad van 20 september 1974.

Koninklijk besluit van 12 september 1974, Belgisch Staatsblad van 24 september 1974.

Koninklijk besluit van 8 juni 1976, Belgisch Staatsblad van 22 juni 1976.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 29 november 1978.

Koninklijk besluit van 11 augustus 1982, Belgisch Staatsblad van 10 september 1982.

Koninklijk besluit van 6 maart 1984, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1984.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 04/02/1999 numac 1999012048 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 februari 1999.

Koninklijk besluit van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^