Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 15 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale ze

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012206828
pub.
15/01/2013
prom.
18/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit van 15 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, punt D, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005, 27 december 2006, 28 april 2010 en 6 juni 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2008 houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2008 houdende benoeming van de regeringscommissarissen bij de Fondsen bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, wordt vervangen als volgt : "Art.1. De heer Francis Szabo, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt benoemd tot regeringscommissaris, voor een hernieuwbare periode van vier jaar, bij de sectorale fondsen Sociale Maribel opgericht door de volgende paritaire comités en paritaire subcomités : a) het paritair comité bedoeld in artikel 1, 1°, f), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;b) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, h), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;c) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, m), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;d) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, r), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; e) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, s), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector."

Art. 2.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.Mevr. Ellen De Bock, attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt benoemd tot regeringscommissaris, voor een hernieuwbare periode van vier jaar, bij de sectorale fondsen Sociale Maribel opgericht door de volgende paritaire comités en paritaire subcomités : a) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, e), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;b) het paritair comité bedoeld in artikel 1, 1°, o), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; c) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, q), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector."

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 6.De heer Francis Szabo, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris, voor een hernieuwbare periode van vier jaar, bij de sectorale fondsen Sociale Maribel opgericht door de volgende paritaire comités en paritaire subcomités : a) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, d), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;b) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, l), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; c) het paritair comité bedoeld in artikel 1, 1°, n), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector."

Art. 4.Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 7.Mevr. Ellen De Bock, attaché bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris, voor een hernieuwbare periode van vier jaar, bij de sectorale fondsen Sociale Maribel opgericht door de volgende paritaire comités en paritaire subcomités : a) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, g), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector;b) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, k), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; c) het paritair subcomité bedoeld in artikel 1, 1°, r), van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector."

Art. 5.De artikelen 9 tot en met 12 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale zaken en Volksgezondheid en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^