Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 03 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012207631
pub.
03/01/2013
prom.
18/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 198 tot 201, 202, gewijzigd bij de wet van 6 mei 1982, 206, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1970 en 216;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1970 tot vaststelling van het aantal rechters en raadsheren in sociale zaken en van de wijze van voordracht van de kandidaten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 1970, 4 mei 1971, 11 september 1974, 12 september 1974, 8 juni 1976, 12 oktober 1978, 11 augustus 1982, 6 maart 1984, 18 februari 1994, 19 januari 1999 en 16 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2012 houdende hernieuwing van de mandaten van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2012 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken;

Gelet op het bericht aan de representatieve organisaties voor zelfstandigen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 november 2011, waarop een voor het arbeidshof te Brussel ruim onvoldoende aantal kandidaten werd voorgedragen door de representatieve organisaties;

Gelet op de moeilijkheden die het arbeidshof te Brussel ondervindt;

Gelet op de spontaan ingediende kandidaturen;

Gelet op het advies van de gerechtelijke autoriteiten, met name de procureur-generaal bij het hof van beroep en de eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel;

Op de voordracht van de Minister van de Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd in de hoedanigheid van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2012 (Nederlandstalig stelsel) : Mevr. Alaerts, Simone, wonende te 3390 Tielt-Winge.

De heer De Neef, Johan, wonende te 1020 Brussel.

De heer Mertens, Aimé, wonende te 3320 Meldert.

De heer Reynders, Walter, wonende te 9000 Gent.

De heer Van Assche, Anton, wonende te 1081 Brussel.

Mevr. Vanden Bosch, Lieve, wonende te 1650 Beersel.

Mevr. Van Espen, Nancy, wonende te 3070 Kortenberg.

Art. 2.Wordt benoemd in de hoedanigheid van raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2012 (Franstalig stelsel) : De heer Payot, Roger, wonende te 1420 Eigenbrakel.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2012.

Art. 4.De minister bevoegd voor Zelfstandigen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^