Koninklijk Besluit van 18 december 2012
gepubliceerd op 31 januari 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009035
pub.
31/01/2013
prom.
18/12/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat de Regering aan u voorlegt, voorziet de wijzigingen die in het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen werden ingevoerd door het koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel, en door het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, eveneens in te voeren in het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, aangepast aan de vereisten die verband houden met de bijzondere aard van de werkzaamheden en het wettelijk statuut van verenigingen en stichtingen.

Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere wijzigingen aan te brengen binnen het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. Zo wordt het toepassingsgebied van deel I van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen uitgebreid tot stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de artikelen 37, § 3 en 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. Gezien deze uitbreiding van het toepassingsgebied moet er in de artikelen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten voortaan verwezen worden naar « verenigingen en stichtingen ».

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.Artikel 1 betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van deel I van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen tot de stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de artikelen 37, § 3 en 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De meeste aanpassingen die terug te vinden zijn in de artikelen 2 tot en met 24 van dit koninklijk besluit zijn een gevolg van deze uitbreiding. De hiernavolgende bespreking betreft enkel de overige aanpassingen.

Artikel 6.Artikel 6 van dit besluit wijzigt het artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk. Dit artikel, waarmee de toepassing van de artikelen 78 tot 81 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt uitgesloten, wordt gewijzigd teneinde de toepassing mogelijk te maken van de artikelen 78, § 1 en § 2, 79, 80 en 80bis van dit koninklijk besluit. Deze artikelen 78 § 1 en § 2, 79, 80 et 80bis zijn evenwel slechts van toepassing onder de voorwaarden voorzien in titel II van boek I, deel 1 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten, dat wil zeggen, specifiek voor deze artikelen, enkel voor de verrichtingen zoals bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten (zie het nieuwe artikel 6bis van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten, ingevoerd door artikel 7 van dit besluit).

In artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten houdt nog steeds geen rekening met de paragrafen 3 tot 8 van artikel 78 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, gegeven het feit dat deze paragrafen specifiek betrekking hebben op fusies tussen vennootschappen en geen toepassing vinden op verrichtingen tussen verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen als bedoeld in de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

In artikel 6 wordt evenmin rekening gehouden met artikel 81 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten, dat het principe van de boekhoudkundige continuïteit bepaalt, van toepassing op de inbreng van een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goederen tussen vennootschappen. Dit principe van boekhoudkundige continuïteit is niet van toepassing op verrichtingen tussen verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen als bedoeld in de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Artikel 7.Artikel 7 van dit besluit voegt bovendien een artikel 6bis toe aan het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. Dit artikel 6bis regelt de boekhoudkundige verwerking van verrichtingen als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Dit artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen vindt zijn oorsprong in de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, die in het Wetboek van vennootschappen en in de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten een wettelijk stelsel heeft ingevoerd voor de reorganisatie van verenigingen en stichtingen.

De verrichtingen als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten zijn « inbrengen » - van een algemeenheid of van een bedrijfstak die beantwoordt aan de definities van de artikelen 678 tot 680 van het Wetboek van vennootschappen, - om niet, - verricht door een vereniging zonder winstoogmerk, een stichting van openbaar nut, een private stichting, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een van de instellingen of verenigingen als bedoeld in artikel 61, tweede lid van de voornoemde wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, - ten voordele van een rechtspersoon die tot een van de voormelde categorieën behoort, - waarbij de partijen van de verrichting beslissen om, op basis van de artikelen 670, tweede lid en 770 van het Wetboek van vennootschappen, de verrichting te onderwerpen aan het stelsel voorzien in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767 van hetzelfde Wetboek voor de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak tussen vennootschappen.

Overeenkomstig het nieuwe artikel 6bis worden deze verrichtingen verwerkt in de boekhouding van de betrokken rechtspersonen door de toepassing van het principe van boekhoudkundige continuïteit, voorzien, naargelang het geval, in de artikelen 78, § 1 en § 2, 79, 80 of 80bis van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Zo wordt een inbreng van een algemeenheid als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen verwerkt in de boekhouding van de betrokken rechtspersonen overeenkomstig artikel 78, § 1 en § 2, of artikel 79 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten (van toepassing op fusies van vennootschappen), of overeenkomstig artikel 80 van hetzelfde besluit (van toepassing op splitsingen van vennootschappen), al naargelang de inbreng respectievelijk plaatsvindt ten gunste van één of meerdere rechtspersonen.

Een inbreng van een bedrijfstak als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen wordt bovendien verwerkt in de boekhouding van de betrokken rechtspersonen overeenkomstig artikel 80bis van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten (van toepassing op partiële splitsingen van vennootschappen).

Verrichtingen als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen maken echter geen fusies, splitsingen of partiële splitsingen uit in de zin van de artikelen 671 tot 677 van het Wetboek van vennootschappen.

In voorkomend geval zijn de paragrafen 2 en 3 van artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.Artikel 7, 2° van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten wordt aangepast. Verenigingen of stichtingen beschikken namelijk niet over « reserves ». Ten belope van de op de herwaarderingsmeerwaarde geboekte afschrijvingen, mag de herwaarderingsmeerwaarde worden overgebracht naar een bestemd fonds.

De vereniging of stichting mag kiezen naar welk bestemd fonds zij de overboeking doet.

Artikel 13.Voor wat betreft de balans van het volledig schema van de jaarrekening breidt artikel 13, 3° het toepassingsgebied van post VII.B uit naar voorzieningen voor terug te betalen subsidies, aangezien een voorziening voor terug te betalen subsidies van dezelfde aard is als een voorziening voor terug te betalen legaten en schenkingen met terugnemingsrecht.

Artikel 14.Artikel 14, 2° voegt een resultaatverwerkingstabel toe aan het volledige schema van de resultatenrekening. Deze tabel wordt ingevoegd om een correcter beeld te krijgen van de verwerking van het positieve of negatieve resultaat van de vereniging of stichting.

Artikel 15.Artikel 15 wijzigt de inhoud van de toelichting, zoals vastgesteld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten.

Artikel 15, 2° wijzigt artikel 15, 1° van hetzelfde koninklijk besluit. Wanneer de kosten van oprichting en uitbreiding in de balans onder de activa worden opgenomen, schrijft artikel 91, 1°, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen voor dat deze post in de toelichting bij het volledig schema van de jaarrekening wordt uitgelegd. Verenigingen of stichtingen die niet meer dan één van de limieten vastgesteld in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten overschrijden, worden vrijgesteld van deze informatieverplichting.

Artikel 15, 3° betreft een wijziging betreffende de waarderingsregels.

Momenteel dienen enkel bij de fondsen bestemd voor een sociaal passief de waarderingsregels vermeld te worden. Aangezien het niet logisch is dat enkel voor de fondsen bestemd voor een sociaal passief de waarderingsregels dienen vermeld te worden en het nuttig zou zijn dat voor alle bestemde fondsen de waarderingsregels dienen vermeld te worden, wordt de toelichting in die zin aangepast.

Artikel 15, 4° breidt, zoals bepaald in artikel 13, 3° van dit koninklijk besluit, passiefpost VII.B. uit naar « Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht ».

Door de invoering van artikel 15, 5° mogen, met het oog op administratieve vereenvoudiging, de aanvullende gegevens met betrekking tot de uitsplitsing van de netto-omzet (post I.A) naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten achterwege worden gelaten door verenigingen of stichtingen die niet meer dan één van de limieten vastgesteld in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten overschrijden.

Door de door het artikel 15, 6° beoogde invoeging wordt de beschrijving van de staat XVIIbis van de toelichting aangepast aan het specifiek karakter van verenigingen en stichtingen. De verenigingen en stichtingen zijn, met het oog op meer transparantie, ertoe gehouden de aard en het doel te vermelden van de niet in de balans opgenomen verrichtingen, op voorwaarde dat de risico's en voordelen die voortvloeien uit deze verrichtingen van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van de risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële situatie van de vereniging of stichting. Bovendien zijn de verenigingen en stichtingen die meer dan één van de limieten vastgesteld in artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten overschrijden, er eveneens toe gehouden de financiële gevolgen van deze verrichtingen voor de vereniging of stichting te vermelden.

Artikel 15, 7° zorgt ervoor dat, door de invoeging van artikel 15, 11° bis, de beschrijving van de staat XVIIIbis van de toelichting wordt aangepast aan het specifiek karakter van verenigingen en stichtingen.

Verenigingen en stichtingen dienen informatie te verschaffen over eventuele transacties met verbonden partijen die niet onder normale marktvoorwaarden en daarenboven niet conform de voorwaarden die passen binnen het in de statuten omschreven doel van de vereniging of stichting, zijn verricht. Een partij is met een vereniging of stichting verbonden indien : a) de partij een verbonden entiteit is in de zin van artikel 19, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen;b) de partij een joint venture is waarin de vereniging of stichting een deelnemer is;c) de partij behoort tot de managers die sleutelposities innemen in de vereniging of stichting;d) de partij een nauwe verwant is van een natuurlijke persoon naar wie onder (a) of (c) wordt verwezen;of e) de partij een entiteit is waarvoor belangrijk stemrecht, hetzij op directe of indirecte wijze, in een dergelijke entiteit berust op natuurlijke personen naar wie onder (c) of (d) wordt verwezen. Een transactie tussen verbonden partijen is een overdracht van middelen, dienstverleningen of verplichtingen tussen verbonden partijen, ongeacht of hiervoor een prijs in rekening wordt gebracht.

Door de door artikel 15, 8° aangebrachte wijziging aan artikel 15, 12° van hetzelfde koninklijk besluit worden verenigingen en stichtingen vrijgesteld van de verplichting de gegevens opgenomen in staat XIX.C van de toelichting te verschaffen, aangezien voor verenigingen en stichtingen de begrippen moeder- en dochterentiteiten niet gedefinieerd zijn.

Artikel 16.In artikel 16, 3° wordt het toepassingsgebied van post VII.B van de balans van het verkorte schema van de jaarrekening uitgebreid naar voorzieningen voor terug te betalen subsidies, aangezien een voorziening voor terug te betalen subsidies van dezelfde aard is als een voorziening voor terug te betalen legaten en schenkingen met terugnemingsrecht.

Artikel 17.Artikel 17, 2° voegt een een resultaatverwerkingstabel toe aan het het verkorte schema van de resultatenrekening. Deze tabel wordt ingevoegd om een correcter beeld te krijgen van de verwerking van het positieve of negatieve resultaat van de vereniging of stichting.

Artikel 18.Artikel 18 wijzigt de punten 2° tot en met 5° van artikel 18 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten die betrekking hebben op de inhoud van de toelichting bij het verkort schema van de jaarrekening. Voor toelichting bij de wijzigingen, zie commentaar bij artikel 15.

Artikel 19.Artikel 19, 3° wijzigt de omschrijving van de post Kapitaalsubsidies. Indien de vereniging of stichting subsidies verkrijgt voor de investering in vaste activa met beperkte gebruiksduur, dan dienen deze subsidies als kapitaalsubsidies geboekt te worden. Ten belope van de afschrijving van het gesubsidieerde actief, zal de kapitaalsubsidie vervolgens geleidelijk in resultaat worden genomen.

Investeert de vereniging of stichting de verkregen subsidies in vaste activa waarvan de gebruiksduur niet beperkt is (zoals terreinen) of waarvan de functionaliteit constant is, dan zal de subsidie, omwille van het duurzame karakter ervan, worden opgenomen onder de permanente fondsen van de vereniging of stichting.

Artikel 23.Gezien de uitbreiding van het toepassingsgebied van deel I tot stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de artikelen 37, § 3 en 53, § 3, van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, wordt deel II opgeheven.

Artikel 24.Aan artikel 37, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten wordt een tweede lid toegevoegd teneinde de verplichting om omzichtig, oprecht en te goeder trouw de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen te verrichten die nodig zijn om de openingsbalans van het boekjaar op te stellen op de eerste dag van het eerste boekjaar waarvoor de bepalingen van bovengenoemd besluit gelden, uit te breiden tot alle verenigingen of stichtingen die beslissen (of ertoe gehouden zijn) voor de eerste maal de bepalingen toe te passen van het bovengenoemd koninklijk besluit.

Artikel 25.Artikel 25 brengt enkele correcties en wijzigingen aan in het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel van verenigingen en stichtingen, bijgevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten. 1° en 2°.De te ontvangen en de terug te betalen subsidies worden ondergebracht in specifieke rekeningen, zodat men hierop een beter zicht krijgt. 3° en 4°.De rekeningen met betrekking tot de geldbeleggingen worden aangepast. De rekening 500 wordt op die manier een residuele rekening waarin de geldbeleggingen worden opgenomen andere dan de aandelen, termijndeposito's en vastrentende effecten. 5°. De juiste rubriek dient naast de rekeningen 50, 51, 52 en 53 vermeld te worden. 6°. De benaming van rekening 638 wordt aangepast, zodat ook de voorzieningen voor terug te betalen subsidies onder deze rekening kunnen geboekt worden. 7°. Ten einde de vereniging of stichting toe te laten haar kosten met betrekking tot belastingen afzonderlijk tot uitdrukking te brengen in haar boekhouding worden hiervoor een aantal specifieke rekeningen voorzien. De rekening 671 Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten betreft de belasting die wordt geheven ingevolge artikel 147 van het Wetboek van successierechten. 8°. Wat de subsidies betreft, wordt er momenteel slechts in één subrekening voorzien, meer bepaald de rekening 736 Kapitaal- en interestsubsidie. Het gebruik van één enkele rekening lijkt niet aangepast aan de verschillende vormen en doelen die subsidies kunnen aannemen. Daarom worden er twee nieuwe opbrengstrekeningen geïntroduceerd voor de verwerking van exploitatiesubsidies en compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost. 9° en 10°.De benaming en functie van sommige resultaatverwerkingsrekeningen wordt aangepast en er worden enkele resultaatverwerkingsrekeningen toegevoegd. De rekening 690 Overboeking naar het overgedragen resultaat dient tot op heden zowel bij de overboeking van een positief te bestemmen resultaat, als bij een negatief te bestemmen resultaat gebruikt te worden, wat de duidelijkheid van de jaarrekening niet ten goede komt. Daarom worden er in het rekeningstelsel twee rekeningen toegevoegd, meer bepaald de rekeningen 693 Over te dragen positief resultaat en 793 Over te dragen negatief resultaat. Aangezien er rekening moet gehouden worden met het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar om het te bestemmen resultaat van het huidige boekjaar te bepalen, dient het overgedragen resultaat terug in resultaat te worden gebracht. Momenteel is hiervoor enkel de rekening 790 Onttrekking aan het overgedragen resultaat voorzien. Daarom worden de rekeningen 690 Overgedragen negatief resultaat van het vorig boekjaar en 790 Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar voorzien in het rekeningenstelsel.

Er wordt geen rekening 692 Overboeking naar de fondsen van de vereniging voorzien, aangezien artikel 19, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten bepaalt dat onder fondsen van de vereniging het totaal moet worden verstaan van, enerzijds, het beginvermogen, en, anderzijds, de permanente financiering, met name de schenkingen, de legaten en subsidies die uitsluitend bestemd zijn om duurzaam bij te dragen tot de activiteit van de vereniging. Er kan dus geen resultaat van het boekjaar overgeboekt worden naar de fondsen van de vereniging.

Artikel 26.Artikel 26 voegt een nota toe aan de bijlage met betrekking tot de rekeningen 500 tot 508 van het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel, ingevoegd door het voornoemde artikel 8.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer trouwe dienaar, De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

ADVIES 52.234/2 VAN RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, VAN 12 NOVEMBER 2012 over ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen' Op 16 oktober 2012 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Justitie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen'.

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 12 november 2012. De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, Pierre Vandernoot en Martine Baguet, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Bernadette Vigneron, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 november 2012.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onderzoek van het ontwerp 1. De redactie van het eerste lid van de aanhef moet worden aangepast in het licht van de aanbevelingen die worden geformuleerd in punt 27 van de handleiding wetgevingstechniek (1).Inzonderheid dienen aan het slot van dat lid de onderverdelingen van de artikelen die de juiste rechtsgrond van het ontwerp vormen, te worden vermeld samen met de nog van kracht zijnde wijzigingen die deze paragrafen of leden voorheen hebben ondergaan. 2. Evenzo dienen voor elke bepaling waarvan het dispositief de wijziging beoogt, de vroegere wijzigingen die nog geldig zijn te worden opgegeven, volgens de aanbevelingen in punt 113 van de handleiding wetgevingstechniek.3. Artikel 13 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten, vervangen bij artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, bevat slechts één lid.In artikel 14 dient bijgevolg artikel 13 zelf te worden aangevuld onder de vermelding « IX. Winst (Verlies) van het boekjaar », zoals bepaald in artikel 14, 2°, van het ontwerp.

Deze opmerking geldt ook voor artikel 17, 2°. 4. De artikelen 23 et 24 moeten onderling van plaats worden verwisseld, aangezien het eerste strekt tot wijziging van artikel 37 van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten, terwijl het tweede inzonderheid de opheffing van artikel 23 van datzelfde besluit beoogt (2). (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab « Wetgevingstechniek ». (2) Ibid., aanbeveling 122.

De voorzitter, Y. Kreins.

De griffier B. Vigneron.

18 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, het laatst gewijzigd bij de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (II), artikel 17, § 3, tweede lid, artikel 37, § 3, tweede lid en artikel 53, § 3, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen;

Gelet op het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, gegeven op 15 februari 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 augustus 2012;

Gelet op advies 52.234/2 van de Raad van State, gegeven op 12 november 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2003 pub. 30/12/2003 numac 2003009951 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen sluiten betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen wordt het opschrift van deel I vervangen als volgt : « Regels betreffende de boekhouding en de jaarrekening van de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk bedoeld in de artikelen 17, § 3, 37, § 3 of 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen ».

In hetzelfde besluit wordt het opschrift van deel I, boek I vervangen als volgt : « Aanpassingen aan de verplichtingen die voor de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk bedoeld in de artikelen 17, § 3, 37, § 3 of 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, voortvloeien uit de bepalingen van de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen ».

In hetzelfde besluit wordt het opschrift van deel I, boek I, titel I, hoofdstuk I vervangen als volgt : « De bepalingen van de wet van 17 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, van toepassing op de boekhouding van de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk bedoeld in de artikelen 17, § 3, 37, § 3 of 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten ».

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « en stichtingen » ingevoegd tussen de woorden « op de verenigingen » en de woorden « voor het voeren van hun boekhouding ».

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden « of stichting » telkens ingevoegd na het woord « vereniging ».

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk bedoeld in artikel 17, § 3 van de wet » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen ».

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de woorden « of stichting » telkens ingevoegd na het woord « vereniging ».

Art. 6.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » worden vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° de woorden « met uitzondering van de artikelen 39, 76, 78 tot 81 en mits de aanpassingen waarin onderhavige titel voorziet » worden vervangen door de woorden « met uitzondering van de artikelen 39, 76, paragrafen 3 tot 8 van artikel 78 en artikel 81, mits de aanpassingen en onder de voorwaarden waarin onderhavige titel voorziet ».

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidende : «

Art. 6bis.De verrichtingen als bedoeld in artikel 58 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen worden door de betrokken rechtspersonen geboekt overeenkomstig, naargelang het geval, de artikelen 78, § 1 en § 2, 79, 80 of 80bis van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

De paragrafen 2 en 3 van artikel 37 van het huidig koninklijk besluit zijn van overeenkomstige toepassing. ».

Art. 8.In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt : « 2° In artikel 57, § 3, 1° wordt het woord « reserve » vervangen door de woorden « bestemd fonds ».Artikel 57, § 3, 2° wordt weggelaten. »; 3° in de bepalingen onder 6° en 7° worden de woorden « of stichting » ingevoegd na het woord « vereniging ».

Art. 9.In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de woorden « of stichting » telkens ingevoegd na het woord « vereniging ».

Art. 10.In artikel 9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen ».

Art. 11.Artikel 10 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 10.Voor de toepassing ervan op verenigingen en stichtingen, wordt artikel 82, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2001 pub. 06/02/2001 numac 2001009091 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen sluiten tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, vervangen door de volgende bepaling : « § 1. Onverminderd artikel 85, tweede lid, worden de balans en de resultatenrekening opgesteld in overeenstemming met de schema's van afdeling 2 van onderhavig hoofdstuk.

De toelichting bevat de bijkomende informatie als bedoeld in punt A. van onderafdeling 3 van voornoemde afdeling 2, alsmede de inlichtingen betreffende de sociale balans bedoeld in punt B. van onderaf deling 3 van voornoemde afdeling 2 indien de vereniging of stichting een jaargemiddelde van ten minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de vereniging of stichting een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de socialezekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister, krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten. § 2. Voor zover ze niet in het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 5, 37, § 5 of 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, hebben de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen bedoeld in de artikelen 17, § 3, 37, § 3 of 53, § 3 van deze wet evenwel de mogelijkheid om hun balans en hun resultatenrekening op te stellen volgens de verkorte schema's bepaald in afdeling 3 van onderhavig hoofdstuk en een verkorte toelichting op te stellen met de bijkomende informatie bedoeld in punt A. van onderafdeling 3 van voornoemde afdeling 3, alsmede de inlichtingen betreffende de sociale balans bepaald in punt B. van onderafdeling 3 van voornoemde afdeling 3 indien de vereniging of stichting een jaargemiddelde van ten minste 20 personeelsleden telt, uitgedrukt in voltijdse equivalenten en waarvoor de vereniging of stichting een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling heeft gedaan bij de met de inning van de socialezekerheidsbijdragen belaste instelling of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister, krachtens het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten. » ».

Art. 12.In de inleidende zin van artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen ».

Art. 13.In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » worden vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° de woorden « of stichting » worden telkens ingevoegd na het woord « vereniging »; 3° de woorden « VII.B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht » worden vervangen door de woorden « VII.B. Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht ».

Art. 14.In artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » worden vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° het enig lid wordt, onder de woorden « IX.Winst (Verlies) van het boekjaar », aangevuld met de woorden : « Resultaatverwerking A. Te bestemmen positief (negatief) resultaat 1. Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar 2.Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 1. Onttrekking aan de fondsen van de vereniging 2.Onttrekking aan de bestemde fondsen C. Toevoeging aan de bestemde fondsen D. Over te dragen positief (negatief) resultaat ».

Art. 15.In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van artikel 15 worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° de bepaling onder 1° wordt aangevuld met een lid, luidende : « Verenigingen of stichtingen die bij afsluiting van het boekjaar niet meer dan één van de limieten vastgesteld in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of artikel 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, overschrijden, mogen deze staat weglaten uit de toelichting.»; 3° in de bepaling onder 6° worden de woorden « , voor de fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken, » opgeheven;4° in de bepaling onder 7° worden de woorden « Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht » vervangen door de woorden « Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht »;5° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt : « 8° Onder A.Aanvullende gegevens, wordt de tekst onder XII.A. en XII.B. vervangen als volgt : « A. Een uitsplitsing van de netto-omzet (post I.A.) naar categorie bedrijfsactiviteit en naar geografische markten, voor zover deze categorieën en markten, vanuit het oogpunt van de organisatie van de verkoop van goederen en de verlening van diensten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de vereniging of stichting, onderling aanzienlijke verschillen te zien geven.

Verenigingen of stichtingen die bij afsluiting van het boekjaar niet meer dan één van de vastgelegde limieten opgenomen in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of artikel 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, overschrijden, mogen deze uitsplitsing van de netto-omzet weglaten uit de toelichting.

B. Wat betreft het lidgeld, de schenkingen, legaten en subsidies (post I.D.), een uitsplitsing van de verschillende bestanddelen van de post, tenzij een dergelijke uitsplitsing niet relevant is ten aanzien van het beginsel geponeerd in artikel 24. » »; 6° een nieuwe bepaling 10° bis wordt ingevoegd, luidende : « 10° bis Onder A.Aanvullende gegevens, XVIIbis. worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) het woord « zakelijk » wordt weggelaten en het woord « vennootschappen » vervangen door het woord « entiteiten »;b) de tekst onder b.wordt vervangen door de volgende tekst : « b. De verenigingen of stichtingen die bij afsluiting van het boekjaar meer dan één van de vastgelegde limieten opgenomen in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of artikel 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, overschrijden, zijn er eveneens toe gehouden de financiële gevolgen van deze buitenbalansregelingen voor de vereniging of stichting te vermelden. » »; 7° een nieuwe bepaling 11° bis wordt ingevoegd, luidende : « 11° bis Onder A.Aanvullende gegevens, wordt de tekst opgenomen onder XVIIIbis. vervangen als volgt : « a. Verenigingen of stichtingen die bij afsluiting van het boekjaar meer dan één van de vastgelegde limieten opgenomen in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of artikel 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, overschrijden, dienen de transacties met verbonden partijen, met inbegrip van het bedrag van dergelijke transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vereniging of stichting, te vermelden indien dergelijke transacties van enige betekenis zijn, gelet op het beginsel geponeerd in artikel 24, en niet onder normale marktvoorwaarden en daarenboven niet conform de voorwaarden die passen binnen het in de statuten omschreven doel van de vereniging of stichting, zijn verricht. Informatie over individuele transacties kan overeenkomstig de aard daarvan worden samengevoegd, behalve wanneer gescheiden informatie nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van transacties met verbonden partijen voor de financiële positie van de vereniging of stichting. b. Verenigingen of stichtingen die niet meer dan één van vastgelegde limieten opgenomen in, naargelang het geval, artikel 17, § 5, artikel 37, § 5 of artikel 53, § 5 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen overschrijden, vermelden enkel de transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen.» »; 8° de bepaling onder 12° wordt vervangen als volgt : « 12° Onder A.Aanvullende gegevens, in XIX., worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de woorden « en zaakvoerders » worden weggelaten;b) in het tweede lid wordt het woord « ondernemingen » vervangen door het woord « entiteiten »; c) de tekst opgenomen in XIX.C. wordt weggelaten ».

Art. 16.In artikel 16 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » worden vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° de woorden « of stichting » worden ingevoegd na het woord « vereniging »; 3° de woorden « VII.B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht » worden vervangen door de woorden « VII.B. Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht ».

Art. 17.In artikel 17 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » worden vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° het enig lid wordt, onder de woorden « Winst (Verlies) van het boekjaar », aangevuld met de woorden : « Resultaatverwerking A.Te bestemmen positief (negatief) resultaat 1. Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het boekjaar 2.Overgedragen positief (negatief) resultaat van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 1. Onttrekking aan de fondsen van de vereniging 2.Onttrekking aan de bestemde fondsen C. Toevoeging aan de bestemde fondsen D. Over te dragen positief (negatief) resultaat ».

Art. 18.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin van artikel 18 worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° in de bepaling onder 3° worden de woorden « , voor de fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken, » opgeheven;3° in de bepaling onder 4° worden de woorden « Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht » vervangen door de woorden « Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht »;4° er wordt een bepaling 5° bis ingevoegd, luidende : « 5° bis Onder A.Aanvullende gegevens, wordt in VIIIbis., de woorden « zakelijk« en « zakelijke » weggelaten. »; 5° er wordt een bepaling 8° ingevoegd, luidende : « 8° Onder A.Aanvullende gegevens, wordt de tekst opgenomen onder XI. vervangen als volgt : « Transacties die direct of indirect zijn aangegaan tussen de vereniging of stichting en de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen. » ».

Art. 19.In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » worden vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen »;2° de woorden « of stichting » worden telkens ingevoegd na het woord « vereniging »;3° in paragraaf 2, 3° wordt het eerste streepje vervangen als volgt : « - het eerste lid wordt vervangen door de volgende tekst : « Deze post omvat de kapitaalsubsidies die werden verkregen voor investeringen in vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is.» ».

Art. 20.In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden « verenigingen zonder winstoogmerk » vervangen door de woorden « verenigingen en stichtingen ».

Art. 21.In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « of stichting » worden ingevoegd na het woord « vereniging »;2° de woorden « artikel 17, § 3 van de wet » worden vervangen door de woorden « de artikelen 17, § 3, 37, § 3 of 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten »;3° de woorden « artikel 17, § 2 van de wet » worden vervangen door de woorden « de artikelen 17, § 2, 37, § 2 of 53, § 2 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten ».

Art. 22.In artikel 22 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « of stichting » worden ingevoegd na het woord « vereniging »;2° de woorden « de verenigingen bedoeld in artikel 17, § 3 van de wet » worden vervangen door de woorden « de verenigingen en stichtingen bedoeld in de artikelen 17, § 3, 37, § 3 of 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten ».

Art. 23.In hetzelfde besluit wordt Deel II, dat het artikel 23 bevat, opgeheven.

Art. 24.Paragraaf 1 van artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 31/03/2008 numac 2008009220 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst type koninklijk besluit prom. 27/03/2008 pub. 07/07/2008 numac 2008000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winst sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : « Dit artikel is op analoge wijze van toepassing op alle verenigingen en stichtingen die, aan het begin van het boekjaar over een vermogen beschikkend, ertoe gehouden zijn, in toepassing van artikel 17, § 3 respectievelijk artikel 37, § 3 of 53, § 3 van de wet van 27 juni 1921Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, of die beslissen, in toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, om voor de eerste maal de bepalingen van dit besluit toe te passen. ».

Art. 25.In de bijlage betreffende de minimumafdeling van een algemeen rekeningenstelsel bij hetzelfde besluit worden in Afdeling I de volgende wijzigingen aangebracht : 1° binnen de klasse « 4.Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar » wordt de rekening « 413 Te ontvangen subsidies » toegevoegd; 2° binnen de klasse « 4.Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar » wordt de rekening « 483 Terug te betalen subsidies » toegevoegd; 3° de rekening 50 wordt vervangen door de volgende rekeningen : « 50.Geldbeleggingen andere dan aandelen, vastrentende effecten en termijndeposito's 500 Aanschaffingswaarde (23bis) 509 Geboekte waardeverminderingen (-) »; 4° in de overeenstemmende post van het volledig schema van de jaarrekening van de rekeningen 50, 51, 52 en 53 worden, in de kolom Activa, de woorden « VIII.A » en « VIII.B » vervangen door de woorden « VIII »; 5° de rekening « 638 Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht » wordt vervangen door de rekening « 638 Voorzieningen voor terug te betalen subsidies en legaten en voor schenkingen met terugnemingsrecht »;6° binnen de klasse « 6.Kosten » worden de volgende rekeningen toegevoegd : « 67. Belastingen 670 Inkomstenbelastingen 6701 Onroerende voorheffing 6702 Roerende voorheffing 6703 Overige inkomstenbelastingen 671 Jaarlijkse taks tot vergoeding van de successierechten »; 7° binnen de klasse « 7.Opbrengsten » worden de volgende rekeningen toegevoegd : « 737 Exploitatiesubsidies 738 Compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost »; 8° de rekening « 69.Overboeking » en de onderverdelingen ervan worden als volgt gewijzigd : « 69. Resultaatverwerking 690 Overgedragen negatief resultaat van het vorig boekjaar 691 Overboeking naar de bestemde fondsen 693 Over te dragen positief resultaat »; 9° de rekening « 79.Onttrekking » en de onderverdelingen ervan worden als volgt gewijzigd : « 79. Resultaatverwerking 790 Overgedragen positief resultaat van het vorige boekjaar 791 Onttrekking aan de bestemde fondsen 792 Onttrekking aan de fondsen van de vereniging 793 Over te dragen negatief resultaat. ».

Art. 26.In de lijst van de nota's van de bijlage bij hetzelfde besluit, wordt een nota (23bis) ingevoegd, luidende : « (23bis) De benaming van de rekening 500 kan worden aangepast of de rekening 500 kan worden onderverdeeld in functie van de aard van de geldbeleggingen zelf. ».

Art. 27.De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 december 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^