Koninklijk Besluit van 18 februari 2014
gepubliceerd op 14 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011147
pub.
14/03/2014
prom.
18/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2014. - Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, artikel 41, §§ 2, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1991, en 4;

Gelet op de dubbele lijst van kandidaten die aan de Minister van Economie, Consumenten en Noordzee werd voorgelegd;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Uit zijn functie als vast lid van de Commissie voor Verzekeringen, wordt eervol ontslag verleend aan dhr. G. Van Lerberghe als vertegenwoordiger van de gecontroleerde ondernemingen.

Art. 2.Wordt benoemd als vast lid van de Commissie voor Verzekeringen dhr. A. Lecocq die het mandaat van dhr. G. Van Lerberghe beëindigt.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De minister bevoegd voor Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 februari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^