Koninklijk Besluit van 18 juni 1997
gepubliceerd op 19 augustus 1997
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende benoemingen van leden van de Orde der dierenartsen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016168
pub.
19/08/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1997. Koninklijk besluit houdende benoemingen van leden van de Orde der dierenartsen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 1950Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de Orde der dierenartsen sluiten tot instelling van de Orde der dierenartsen, inzonderheid op artikel 12, eerste en tweede lid;

Gelet op de artikelen 292 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer L. Meyer, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, wordt aangewezen tot voorzitter van de Gemengde Raad van beroep met het Nederlands als voertaal van de Orde der dierenartsen ter vervanging van de heer M. De Smedt, overleden.

Art. 2.De heer D. Moons, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, wordt aangewezen tot lid van dezelfde Gemengde Raad ter vervanging van de heer L. Meyer.

Art. 3.De heer B. Desmet, raadsheer in het hof van beroep te Gent, wordt aangewezen tot plaatsvervangend lid van dezelfde Gemengde Raad ter vervanging van de heer D. Moons.

Art. 4.Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 1997.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^