Koninklijk Besluit van 18 juni 2017
gepubliceerd op 14 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ver

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017030627
pub.
14/07/2017
prom.
18/06/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017030627

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad nr. 168 van 29 juni 2017, bladzijden 69110 en 69111, moeten de volgende correcties in artikel 1 worden aangebracht : 1° de nummers "127" en "128" moeten telkens worden vervangen door de nummers respectievelijk "21" en "22";2° in 2°, wordt de bepaling onder b) als volgt vervangen : "b) in regel 1 worden de woorden "en 587893-587904" vervangen door de woorden ", 587893-587904 en 589831-589842"; c) in regel 13, worden de woorden "De verstrekking 588556-588560 mag" vervangen door de woorden "De verstrekkingen 588556-588560 en 589831-589842 mogen"."


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^