Koninklijk Besluit van 18 juni 2018
gepubliceerd op 27 juli 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040474
pub.
27/07/2018
prom.
18/06/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040474

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


18 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst sluiten houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;

Gelet op de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2006 pub. 19/12/2006 numac 2006010024 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit lhoudende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat, de artikelen 209, 210 en 211;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mevrouw Régine Claeys, rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, wordt aangewezen als voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 16 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 30/07/2009 numac 2009009539 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de raad van beroep van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat wordt opgeheven.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^