Koninklijk Besluit van 18 juni 2020
gepubliceerd op 12 oktober 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020031149
pub.
12/10/2020
prom.
18/06/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020031149

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


18 JUNI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen, artikel 1;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 2 april 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 februari 2019;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewestregeringen;

Gelet op advies 66.980/4 van de Raad van State, gegeven op 2 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Volksgezondheid en de Minister voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 4 juli 2011, 30 augustus 2013, 29 juni 2016 en 22 oktober 2017 worden de woorden "Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010, bij richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 van de Commissie, bij richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014 en bij richtlijn 2016/2309/EU van de Commissie van 16 december 2016" vervangen door de woorden "Voor de toepassing van dit besluit tot omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land, gewijzigd bij richtlijn 2010/61/EU van de Commissie van 2 september 2010, bij richtlijn 2012/45/EU van 3 december 2012 van de Commissie, bij richtlijn 2014/103/EU van de Commissie van 21 november 2014, bij richtlijn 2016/2309/EU van de Commissie van 16 december 2016 en bij richtlijn 2018/1846/EU van de Commissie van 23 november 2018".

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017031498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 sluiten, vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie, de minister bevoegd voor Radioactieve Stoffen, de minister bevoegd voor de Binnenvaart en de minister bevoegd voor de Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juni 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister van Economie, N. MUYLLE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 18 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 01/09/2009 numac 2009011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende aerosols sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT De Minister van Economie, N. MUYLLE


begin


Publicatie : 2020-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^