Koninklijk Besluit van 18 november 2013
gepubliceerd op 22 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013003381
pub.
22/11/2013
prom.
18/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 50, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op het advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten;

Op de voordracht van de Minister van Financiën et de Minister van Economie en Consumenten, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Jean-Paul Servais wordt benoemd in hoedanigheid van voorzitter van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op datum van zijn afkondiging.

Art. 3.De Minister van Financiën en de Minister van Economie en Consumenten worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Minister van Economie en Consumenten, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^