Koninklijk Besluit van 18 november 2013
gepubliceerd op 28 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2013011587
pub.
28/11/2013
prom.
18/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2013. - Koninklijk besluit houdende erkenning van VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 19/4 § 2;

Gelet op de oproep tot kandidaatstellingen voor een erkenning als koepel- of netwerkorganisatie ter bevordering van duurzame ontwikkeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2013;

Gelet op de aanvraag die tijdig en volgens de bepaalde modaliteiten door de vereniging werd ingediend;

Overwegende dat het opportuun is om deze vereniging als koepel- of netwerkorganisatie te erkennen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 oktober 2013;

Op de voordracht van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De VZW « Associations 21 » wordt erkend als koepelorganisatie voor de Franse Gemeenschap voor een periode van vijf jaar met ingang op 1 november 2013.

Art. 2.Indien een koepel- of netwerkorganisatie niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet, evenals bij zware tekortkomingen in de uitvoering of bij de verantwoording van haar activiteiten, stuurt de Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling naar de organisatie een verwittiging met de mededeling dat, indien de voorwaarden voor de erkenning niet gerespecteerd worden, de erkenning twee maanden na deze verwittiging wordt ingetrokken. Gedurende die periode, kan de organisatie haar standpunt verdedigen.

Art. 3.De Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, S. VERHERSTRAETEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^