Koninklijk Besluit van 18 oktober 2004
gepubliceerd op 01 december 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000569
pub.
01/12/2004
prom.
18/10/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 juli 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004022553 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage - Annexe FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST SOZIALE SICHERHEIT 5. JULI 2004 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 23.Mai 2001 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Artikels 37 der Verfassung;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 23. Mai 2001 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit, insbesondere des Artikels 2 § 2 Absatz 1 Nr. 2, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 28. August 2002;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 8. Dezember 2003;

Aufgrund der mit Gründen versehenen Stellungnahme des Hohen Konzertierungsausschusses des Sektors XIII vom 27. April 2004;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Öffentlichen Dienstes vom 5. Januar 2004;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 18.

Februar 2004;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Haushalts, Unseres Ministers der Sozialen Angelegenheiten und Unseres Staatssekretärs für die Familie Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Artikel 2 § 2 Absatz 1 Nr. 2 des Königlichen Erlasses vom 23. Mai 2001 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 28.August 2002, wird durch folgende Bestimmung ersetzt: « 2. einen Teil des Dienstes, der mit Entsendungsverlängerungen beauftragt ist, der von der zuständigen Einrichtung öffentlichen Interesses übernommen wird, ».

Art. 2 - Vorliegender Erlass wird wirksam mit 29. Mai 2001.

Art. 3 - Unser Minister des Haushalts, Unser Minister der Sozialen Angelegenheiten und Unser Staatssekretär für die Familie sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 5. Juli 2004 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Haushalts J. VANDE LANOTTE Der Minister der Sozialen Angelegenheiten R. DEMOTTE Die Staatssekretärin für die Familie Frau I. SIMONIS

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 oktober 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^