Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013
gepubliceerd op 21 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011 e

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000746
pub.
21/11/2013
prom.
18/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen » - Jaarprogramma 2011 en 2012 sluiten tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen". - Jaarprogramma 2011 en 2012


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 62;

Gelet op de wet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, artikel 10;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten van de algemene uitgaven begroting 2013;

Gelet op de wet van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake pensioenen sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013.

Gelet op het Koninklijk besluit van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen » - Jaarprogramma 2011 en 2012 sluiten tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "solidariteit en beheer van de migratiestromen"- Jaarprogramma 2011 en 2012 Gelet op de administratieve begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op de Europese Beschikking nr. 575/2007/EG van 23 mei 2007 tot oprichting van het Europees terugkeerfonds voor de periode 2008-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen", Gelet op het Meerjarenprogramma en op het Jaarprogramma 2011 en 2012 van het Europees Terugkeerfonds;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2011, 15 december 2011, 27 juni 2012, 23 augustus 2012, 29 oktober 2012 en 7 juni 2013;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013000036 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma « Solidariteit en beheer van de migratiestromen » - Jaarprogramma 2011 en 2012 sluiten tot toekenning van subsidies door het Europees Terugkeerfonds als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" - Jaarprogramma 2011 en 2012 wordt de bepaling onder 1.1. vervangen als volgt : 1.1 Wat betreft het jaarprogramma 2011

Nom du projet

Montant du subside

Max. % subside

Bénéficiaire

Naam project

Bedrag subsidie

Max. % subsidie

Begunstigde

Methodology development in the area of AVRR

350.000

75 %

Fedasil

Methodology development in the area of AVRR

350.000

75 %

Fedasil


Art. 2.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^