Koninklijk Besluit van 18 september 2015
gepubliceerd op 24 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015140
pub.
24/09/2015
prom.
18/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015015140

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van Koninklijk besluit voor te leggen dat het Koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten ten dele wijzigt Artikel 2 van het Consulair Wetboek zegt dat de Koning consulaire posten kan vestigen in buitenlandse steden en het ressort ervan vaststelt.

Gelet op het feit dat er een wijziging optrad in de indeling van provincies in de Democratische Republiek Congo, lijkt het noodzakelijk het besluit van 11 juni 2014 ten dele aan te passen. Het consulaire ressort van de consulaten-generaal in Kinshasa en Lubumbashi, wordt hierdoor aangepast aan de nieuwe indeling.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, Didier REYNDERS

18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Consulair wetboek, artikel 2;

Gelet het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 11 september 2014, van 13 december 2014 van 12 januari 2015 van 3 maart 2015, van 7 mei 2015, van 19 juni 2015 en van 20 juli 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën gegeven op 1 september 2015;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten worden volgende wijzigingen aangebracht:

Kinshasa

République du Congo, République démocratique du Congo à l'exception des provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika.

De Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo met uitzondering van de provincies Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba en Tanganyika.

Lubumbashi

Les provinces du Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika De provincies Haut-Katanga, Haut-Lomami, Lualaba et Tanganyika


Art. 2.De minister bevoegd voor buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 18 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, Didier REYNDERS


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^