Koninklijk Besluit van 19 april 2006
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2006022369
pub.
15/05/2006
prom.
19/04/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 1bis, ingevoegd bij de wet van 21 juni 1983 en gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2002;

Overwegende dat het aantal vrouwen, voorgedragen door de universiteiten en representatieve beroepsorganisaties, niet toelaat de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen samen te stellen zoals voorzien in artikel 2bis, § 1, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 4 maart 2001 houdende benoeming van de leden van de Evaluatiecommissie voor de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Onder punt 1) worden de vermeldingen « de heer R.Tavernier » en « de heer D. de Cannière » vervangen, respectievelijk door de vermeldingen « Mevr. M. Antoine » en « de heer J.-L. Janssens »; 2° Onder punt 2) wordt de vermelding « de heer J.-L. Delplancke » vervangen door de vermelding « de heer C. Veraart »; 3° Onder punt 5) wordt de vermelding « De Adviseur-generaal van de Algemene Farmaceutische Inspectie : de heer A.Pauwels » vervangen door de vermelding « De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Geneesmiddelen : de heer J. Van Calster ».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Onder punt 1) wordt de vermelding « de heer J.Brotchi » vervangen door de vermelding « de heer E. Stoupel »; 2° Onder punt 2) wordt de vermelding « de heer R.Hanus » vervangen door de vermelding « de heer P. Lefèvre »; 3° Onder punt 5) wordt de vermelding « Als afgevaardigde van de Adviseur-generaal van de Algemene Farmaceutische Inspectie : Mevr.S. Mignon. » vervangen door de vermelding « Als afgevaardigde van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Geneesmiddelen : Mevr.

L. De Boeck. ».

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteaunef-de-Grasse, 19 april 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^