Koninklijk Besluit van 19 april 2016
gepubliceerd op 04 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2015 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024095
pub.
04/05/2016
prom.
19/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024095

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt"


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, artikel 16, gewijzigd bij de wet van 10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt » ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt, artikel 1, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt";

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2015 pub. 24/08/2015 numac 2015024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" sluiten houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt" worden de woorden `De heer De Roo, Toon' vervangen door de woorden `De heer De Roo, Ludo'.

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden `Mevr.Peeters, Miek, Hasselt (nl)' vervangen door de woorden `Mevr. Dierckx, Dorien, Hofstade (nl)'; 2° in punt 2° worden de woorden `De heer Pauwelyn, Ludewei, Zonnebeke-Beselare (nl) als plaatsvervanger van Mevr.Peeters' vervangen door de woorden `De heer Van Roey, Stefaan, Brussel (nl) als plaatsvervanger van Mevr. Dierckx'; 3° in punt 2° worden de woorden `De heer Van Roye, Stefan, Brussel (nl) als plaatsvervanger van Mevr.Dessuter' vervangen door de woorden `Mevr. Pauwelyn, Ludewei, Zonnebeke-Beselare (nl) als plaatsvervanger van Mevr. Dessuter'.

Art. 3.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden `Mevr.Fatou, Dieme' vervangen door de woorden `Mevr. Dieme, Fatou'; 2° in punt 2° worden de woorden `Mevr.Fatou' vervangen door de woorden `Mevr. Dieme'; 3° in punt 2° worden de woorden `Mevr.Steingel, Claudia' vervangen door de woorden `Mevr. Stengel, Claudia'.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^