Koninklijk Besluit van 19 januari 1999
gepubliceerd op 27 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1993 tot benoeming van de leden van de Commissie van Beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022133
pub.
27/02/1999
prom.
19/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1993 tot benoeming van de leden van de Commissie van Beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 1993 tot benoeming van de leden van de Commissie van Beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 oktober 1995;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, inzonderheid op artikel 4, § 3, 4°, gewijzigd bij de wet van 17 december 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 1 van het koninklijk besluit van 23 februari 1993 tot benoeming van de leden van de Commissie van Beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 oktober 1995, wordt de vermelding "de heer Verbeke, L., emeritus kamervoorzitter in het Arbeidshof te Gent" vervangen door de vermelding "de heer Peene, C., erekamervoorzitter in het Arbeidshof te Gent".

Art. 2.In artikel 1, § 2, van het bovengenoemd koninklijk besluit van 23 februari 1993, worden de vermeldingen "de heer Dubois, E., emeritus advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel" en "de heer Rozie, M., raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen" vervangen door de vermeldingen "de heer Gouy, M., erekamervoorzitter in het Arbeidshof te Bergen" en "de heer de Biseau d'Hauteville, G., erekamervoorzitter in het Hof van Beroep te Brussel".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^