Koninklijk Besluit van 19 januari 2001
gepubliceerd op 30 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons"

bron
ministerie van financien
numac
2001003009
pub.
30/01/2001
prom.
19/01/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2001. - Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties" en van de uitgifte van de leningen genaamd "Staatsbons"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2000 houdende de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1998 en bij het koninklijk besluit van 6 december 2000 betreffende de lineaire obligaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Onze Minister van Financiën wordt gemachtigd om in 2001 : 1° lineaire obligaties waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 december 1998 en bij het koninklijk besluit van 6 december 2000 betreffende de lineaire obligaties;2° Staatsbons waarvan het algemeen uitgiftekader bepaald wordt bij het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons uit te geven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^