Koninklijk Besluit van 19 januari 2011
gepubliceerd op 03 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

bron
programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling
numac
2011011038
pub.
03/02/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op de wet van 30 juli 2010 tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 november 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de volgende leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling wordt eervol ontslag verleend : - Mevr. Davine Dujardin als vertegenwoordigster van Onze Eerste Minister; - Mevr. Jihane Annane als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen; - de heer Pierre Du Ville als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid; - de heer Sven Vaneycken als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen; - de heer Nicolas De Coster als vertegenwoordiger van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen; - Mevr. Nele Roobrouck als vertegenwoordigster van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting; - de heer Renaud Gosselin als vertegenwoordiger van Onze Minister van Pensioenen en Grote Steden; - Mevr. Leen Bogaerts als vertegenwoordigster van Onze Minister van Justitie; - de heer Pierre-Jean Delvoye als vertegenwoordiger van Onze Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid; - de heer Tim Van Belleghem als vertegenwoordiger van Onze Minister van Landsverdediging; - de heer Cédric van de Walle als vertegenwoordiger van Onze Minister van Klimaat en Energie; - de heer Wim Schaerlaekens als vertegenwoordiger van Onze Minister van Ontwikkelingssamenwerking; - de heer Geert Dewulf als vertegenwoordiger van Onze Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven; - de heer Philip Naert als vertegenwoordiger van Onze Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen; - de heer Eugene Dimmock als vertegenwoordiger van Onze Minister van Binnenlandse Zaken; - de heer Marc Roman als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister; - de heer Bert Meulemans als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van Justitie; - de heer Emmanuel Degrève als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën; - de heer François Roux als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken; - de heer Sébastien Bastaits als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en Asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en Asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie, Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister; - de heer Bruno Lefebvre tot vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een Handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie; - de heer Mohamed Lahlali als vertegenwoordiger van Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie; - Mevr. Nadine Gouzée als vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau.

Art. 2.Worden benoemd tot leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling : - de heer Christophe Cuche als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister en als plaatsvervangster Mevr. Sara Buys; - de heer Vincent Triest als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en als plaatsvervangster Mevr. Nathalie Brisy; - Mevr. Rika Denduyver als vertegenwoordigster van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole en als plaatsvervangster Mevr. Elke Blommaert; - Mevr. Samoera Jacobs als vertegenwoordigster van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) en als plaatsvervangster Mevr. Sabine Copin; - de heer Christian Vanden Bilcke als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en als plaatsvervanger de heer Koen Verheyen; - de heer Frank De Neve als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en als plaatsvervanger de heer Luc Boghaert; - de heer Jacques Baveye als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën en als plaatsvervanger de heer Claude Schoenaers; - Mevr. Lieve Vermoere als vertegenwoordigster van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer en als plaatsvervanger de heer Mundon-Izay Noti; - Mevr. Geneviève Meunier als vertegenwoordigster van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en als plaatsvervangster Mevr. Valérie Gilbert; - de heer Christophe Bastien als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en als plaatsvervanger de heer Koen Vleminckx; - de heer Roland Moreau als vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en als plaatsvervanger de heer Marc De Win; - Mevr. Nicole Tsiebos-Dinzey als vertegenwoordigster van de Federale Overheidsdienst Justitie en als plaatsvervanger de heer Paul Logghe; - Mevr. Colette Vanstraelen als vertegenwoordigster van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en als plaatsvervangster Mevr. Reinhilde Bouckaert; - de heer Peter Vanderstuyf als vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie en als plaatsvervanger de heer Alexander Van Boxsom; - de heer Jean-Marc Dubois als vertegenwoordiger van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en als plaatsvervangster Mevr. Anne-Marie Voets; - Mevr. Sophie Sokolowski als vertegenwoordigster van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling en als plaatsvervangster Mevr. Joëlle Pichel; - Mevr. Nelawu Malanda als vertegenwoordigster van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en als plaatsvervangsters Mevr. Anne Fierens en Mevr. Caroline Dandois.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 4.Onze Minister van Klimaat en Energie, tot wiens bevoegdheden de Duurzame Ontwikkeling en het Leefmilieu behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^