Koninklijk Besluit van 19 januari 2011
gepubliceerd op 15 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011054
pub.
15/02/2012
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


19 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed


Erratum In het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed dat in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2011 werd gepubliceerd in de blzn. 10469 tot 10473, ontbreekt in artikelen 1 en 27, 2e lid, de datum van het koninklijk besluit betreffende de veiligheid van speelgoed (« 19 januari 2011 »).

Op deze plaatsen dient te worden gelezen « het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^