Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 14 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2012-2013

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000524
pub.
14/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2012-2013


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 44 van de Grondwet, Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De gewone parlementaire zitting 2012-2013 wordt gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 7 oktober 2013.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^