Koninklijk Besluit van 19 juli 2013
gepubliceerd op 02 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003157
pub.
02/08/2013
prom.
19/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 390, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën gedurende het bestaan van de voorlopige cel;

Overwegende dat in uitvoering van twee koninklijke besluiten de personeelsleden en sommige diensten vanuit de voorlopige cel worden geïntegreerd in de nieuwe organisatiestructuur van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Overwegende dat de bevoegdheden toegekend door het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën gedurende het bestaan van de voorlopige cel, ook verder moeten worden uitgeoefend wanneer het personeel deze cel heeft verlaten;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën oefent alle bevoegdheden en functies uit die bij wet of bij een koninklijk besluit, werden toegekend aan de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën gedurende het bestaan van de voorlopige cel, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^