Koninklijk Besluit van 19 juli 2018
gepubliceerd op 17 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018013164
pub.
17/08/2018
prom.
19/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018013164

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


19 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, het artikel 108;

Gelet op de wet van 18 maart 1838 organiek van de Koninklijke Militaire School, artikel 1ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001 en vervangen bij de wet van 1 augustus 2006;

Gelet op de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 2, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 1955, 13 november 1974, 26 maart 1999 en 28 februari 2007, artikel 7, gewijzigd bij de wetten van 30 juli 1955, 28 december 1990, 22 maart 2001, 16 juli 2005 en 26 april 2009, artikel 9ter, ingevoegd bij de wet van 26 april 2009, en artikel 31, § 2, vervangen bij de wet van 13 november 1974;

Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, artikel 16, vervangen bij de wet van 13 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 28 februari 2007 en 21 november 2016, en artikel 16bis, vervangen bij de wet van 13 juli 1976 en gewijzigd bij de wetten van 16 juli 2005, 28 februari 2007 en 30 april 2018;

Gelet op de wet van 14 januari 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht, artikel 14bis, vervangen bij de wet van28 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 24 juli 1992;

Gelet op de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, de artikelen 53quinquies, §§ 1 en 4, en 54bis, §§ 1 en 5, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003 en gewijzigd bij de wet van 30 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012022 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten;

Gelet op de wet van 11 november 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/11/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002007290 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de hulpofficieren van de krijgsmacht sluiten betreffende de hulpofficieren van de Krijgsmacht, de artikelen 18 en 19, gewijzigd bij de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten;

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 5, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 6, § 1, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 9, eerste lid, 11°, ingevoegd bij de wet van 30 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012022 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, artikel 12, 2°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 13 vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 14, vierde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikelen 21, tweede en vijfde lid, en 35, eerste lid, 2°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 37, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 46, vierde, zesde, zevende, achtste en negende lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en elfde en twaalfde lid, ingevoegd bij de wet van 30 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012022 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, artikel 47, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 48, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, en § 2, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, de artikelen 49, eerste lid, en 50, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikelen 51, § 1, eerste lid, en § 3, tweede en vierde lid, en 52, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, en § 4, artikel 53, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 21 november 2016 en het koninklijk besluit van 10 april 2010, artikel 55, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 56, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikelen 57, tweede en vierde lid, en 58, tweede lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 65, § 2, tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 70, derde lid, ingevoegd bij de wet van 3 augustus 2016, de artikelen 71, en 72, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2014, de artikelen 72/1, en 72/2, ingevoerd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 75, § 1, vijfde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 77/1, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 81/5 eerste lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 83/1, § 1, tweede lid, 2° en 3°, en § 3, eerste lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 83/2, § 3, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 87, vierde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 88, derde, negende en elfde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, de artikelen 93, § 3, en 94, § 2, tweede lid vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 96, § 1, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, de artikelen 98, § 2, tweede lid, en 101/1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 110, § 1, vijfde lid, en § 2, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikelen 111, eerste lid, 4°, 117, eerste lid, en 118, § 2, 139, eerste lid,vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, de artikelen 139/1, eerste en tweede lid, 3°, en 139/2, tweede lid, 2°, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013,de artikelen 152, derde en vierde lid, 153, § 1, eerste lid, § 2, tweede en derde lid, en § 3, 154, derde lid, en 158, derde en vierde lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 161, tweede, vijfde en zesde lid, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, de artikelen 162/3, eerste lid, en 163/1, derde en vierde lid, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 166, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013, artikel 167, § 4, tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 173, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, de artikelen 174, § 2, derde lid, en 176, § 2, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 184, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 21 november 2016, en artikel 271/5, vervangen bij de wet van 31 juli 2013;

Gelet op de wet van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur sluiten tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur, de artikelen 6, derde lid, 7, eerste lid, 4°, 19, tweede lid, en 26, derde lid, gewijzigd bij de wet 30 april 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1962 tot instelling van het brevet van grondige kennis van de tweede landstaal;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juni 1974 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende het verblijf van sommige categorieën van militairen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van de kandidaten van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School sluiten betreffende de organisatie van het Koninklijke Militaire School;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de werving van de militairen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende het statuut van de militaire luchtverkeersleiders en de medische geschiktheid van de militaire luchtverkeersleiders en luchtgevechtleiders;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de bevoegdheden van sommige militaire overheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.

Gelet op het protocol van onderhandelingen van het Onderhandelingscomité van het militair personeel Nr N-414, gesloten op 13 januari 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 31 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 1962 tot instelling van het brevet van grondige kennis van de tweede landstaal

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 juli 1962 tot instelling van het brevet van grondige kennis van de tweede landstaal, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 oktober 2009 en 29 januari 2016, worden de woorden "Minister van Defensie" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1974 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de Krijgsmacht

Art. 2.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 juni 1974 betreffende het statuut van de vrijwilligers van het actief kader van de krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 januari 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2005 en 14 oktober 2013, worden de woorden "Minister van Defensie" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten

Art. 3.In artikel 19 van het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren piloten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2005, 7 november 2013 en 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid worden de woorden "de Minister van Defensie" vervangen door de woorden "de directeur-generaal human resources";2° in het vierde lid worden de woorden "de Minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende het verblijf van sommige categorieën van militairen

Art. 4.In artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende het verblijf van sommige categorieën van militairen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 december 2013 en 29 januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "De minister van Defensie" worden vervangen door de woorden "De directeur-generaal human resources" en de woorden "de minister" worden vervangen door de woorden "de directeur-generaal human resources"; 2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende: "De directeur-generaal human resources kan een overheid, minstens bekleed met een graad van hoofdofficier, aanwijzen voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid.". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van de kandidaten van de Krijgsmacht

Art. 5.In artikel 7, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 13 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 tot bepaling van de regels die gelden bij de beoordeling van de karakteriële hoedanigheden van de kandidaten van de krijgsmacht, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 mei 2006 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 april 2013 en 26 december 2013, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° op het einde van het vormingsgedeelte dat bestaat uit de module vorming kader;".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt de bijlage, vervangen bij het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School sluiten betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School

Art. 7.Artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School sluiten betreffende de organisatie van Koninklijke Militaire School, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 mei 2003, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 augustus 2006, 20 december 2007 en 1 september 2008 wordt aangevuld met volgende zin: "Het cijfer bekomen voor het dagelijks werk wordt niet in rekening gebracht voor de beoordeling van het resultaat van een herexamen.". HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de werving van de militairen

Art. 8.In het koninklijk besluit van 11 september 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de werving van de militairen, wordt de bijlage A, vervangen bij het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit. HOOFDSTUK 8. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de aanvraag en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant

Art. 9.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het derde lid wordt vervangen als volgt: "De overheid bedoeld in artikel 53quinquies, § 1, van de wet 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de krijgsmacht, is de directeur-generaal human resources."; 2° het vierde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt vervangen als volgt: "De korpscommandant zendt de aanvraag toe aan de directeur-generaal human resources, samen met zijn advies."; 3° in het zesde lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de woorden "Minister van Defensie" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources".

Art. 10.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende: "

Art. 1bis.De overheid bedoeld in artikel 54bis, § 1, van de wet 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, is de directeur-generaal human resources.".

Art. 11.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de woorden "Minister van Defensie" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 9. - Wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende het statuut van de militaire luchtverkeersleiders en de medische geschiktheid van de militaire luchtverkeersleiders en luchtgevechtleiders

Art. 12.In artikel 24, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 betreffende het statuut van de militaire luchtverkeersleiders en de medische geschiktheid van de militaire luchtverkeersleiders en luchtgevechtleiders, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1, worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 1 0. - Wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger

Art. 13.In de artikelen 4 tot 7 van het koninklijk besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik der talen bij het leger Duitse vertaling sluiten betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, worden de woorden "minister van Defensie" vervangen door de woorden "directeur-generaal human resources".

Art. 14.In het artikel 6, 4°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "niveau 1" vervangen door de woorden "niveau A". HOOFDSTUK 1 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het administratieve statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat

Art. 15.In de inleidende zin van artikel 21, eerste lid, de artikelen 25, § 1, eerste, tweede en vierde lid, en 26, § 1, de inleidende zin van artikel 28, eerste lid, de artikelen 32, § 1, eerste, tweede en vierde lid, en 33, de inleidende zin van artikel 36, eerste lid, de artikelen 39, § 1, en 40, § 1, de inleidende zin van artikel 42, eerste lid, de artikelen 46, § 1, eerste, tweede en vierde lid, en 47, § 2, de inleidende zin van artikel 49, eerste lid, de artikelen 53, § 1, eerste, tweede en vierde lid, en 54, § 2, de inleidende zin van artikel 56, eerste lid, de artikelen 59, § 1, en 60, eerste lid, de inleidende zin van artikel 62, eerste lid, de artikelen 66, § 1, eerste, tweede en vierde lid, en 67, de inleidende zin van artikel 70, eerste lid, artikelen 74, § 1, eerste, tweede en vierde lid, en 75, tweede lid, de inleidende zin van artikel 78, eerste lid,de artikelen 81 en 82, eerste lid, de inleidende zin van artikel 84, eerste lid, de artikelen 87, 88, eerste lid, de inleidende zin van artikel 90, eerste lid, de artikelen 93 en 94, eerste lid, de inleidende zin van artikel 96, eerste lid, de artikelen 99 en 100, eerste lid, de inleidende zin van artikel 102, eerste lid, de artikelen 105 en 106, eerste lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat, worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de DGHR".

Art. 16.In artikel 74, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de DGHR". HOOFDSTUK 1 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader

Art. 17.In artikel 9, § 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, worden de woorden "door Ons" vervangen door de woorden "door de directeur-generaal human resources". HOOFDSTUK 1 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de bevoegdheden van sommige militaire overheden

Art. 18.Het opschrift van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de bevoegdheden van sommige militaire overheden, wordt vervangen als volgt: " Koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de bevoegdheden van sommige overheden van het ministerie van Landsverdediging".

Art. 19.Artikel 2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 02/06/2017 numac 2017012169 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt vervangen als volgt: "Art 2/1. De minister van Defensie is de overheid bedoeld in de artikelen 9, eerste lid, 11°, en 184, eerste lid, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten.".

Art. 20.In hetzelfde besluit wordt een artikel 2/2 ingevoegd, luidende: "Art 2/2. Voor de onderofficieren is de overheid bedoeld in het artikel 35, eerste lid, 2°, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten de chef defensie.".

Art. 21.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt: "1° in de artikelen 5, § 3, derde lid, 6, § 1, tweede en derde lid, 14, vierde lid, 37, 46, vierde, zesde, zevende, achtste, negende, elfde en twaalfde lid, 47, 48, §§ 1 en 2, 49, eerste lid, 50, 81/5, eerste lid, 2°, 83/1, § 1, tweede lid, 3°, 83/2, § 3, eerste lid, 87, vierde lid, 88, negende en elfde lid, 101/1, eerste lid, 117, eerste lid, 152, derde en vierde lid, 158, derde en vierde lid, 163/1, derde en vierde lid, 166 en 176, § 2, eerste lid, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten;". HOOFDSTUK 1 4. - Wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar de hogere personeelscategorie

Art. 22.In de inleidende zin van artikel 3, eerste lid, artikel 7, § 1, eerste, tweede en vierde lid, de inleidende zin van artikel 8, eerste lid, de artikelen 11, § 1, en 12, § 1, de inleidende zin van artikel 13, eerste lid, artikel 16, §§ 1 en 3, eerste lid, de inleidende zin van artikel 17, eerste lid, artikel 21, § 1, eerste, tweede en vierde lid, de inleidende zin van artikel 22, eerste lid, artikel 26, § 1, eerste, tweede en vierde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie, worden de woorden "de minister" vervangen door de woorden "de DGHR". HOOFDSTUK 1 5. - Wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie- examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor

Art. 23.In artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/01/1975 pub. 07/02/2014 numac 2014000071 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor, worden de volgende aanwijzingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt het woord "steeds" opgeheven;2° in het tweede lid worden de woorden"op elk ogenblik" opgeheven;3° in het tweede lid, 2°, worden de woorden "in zijn geheel" ingevoegd tussen de woorden "de deelneming" en de woorden "aan het examen".

Art. 24.In artikelen 42 en 47 van hetzelfde besluit, worden de woorden "De Koning" vervangen door de woorden "De DGHR". HOOFDSTUK 1 6. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

Art. 25.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.De minister van Defensie is de overheid bedoeld in de artikelen 6, § 1, eerste lid, 13, zesde lid, 21, tweede en vijfde lid, 51, § 1, eerste lid, § 3, tweede en vierde lid, en § 5, 55, eerste lid, 56, eerste lid, 57, tweede en vierde lid, 58, tweede lid, 65, § 2, tweede lid, 70, derde lid, 71, 72, 72/1, 72/2, 75, § 1, vijfde lid, 77/1, tweede lid, 83/1, § 1, tweede lid, 2°, en § 3, eerste lid, 2°, 93, § 3, 94, § 2, tweede lid, 111, eerste lid, 4°, 118, § 2, 139, eerste lid, 153, § 1, eerste lid, § 2, tweede en derde lid, en § 3, 154, derde lid, 161, tweede, vijfde en zesde lid, 162/3, eerste lid, 167, § 4, tweede lid, 173 en 174, § 2, derde lid, van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht, zoals gewijzigd bij dit besluit.".

Art. 26.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende: "Art 1/1. De overheid bedoeld in de artikelen 52, § 1, eerste lid, en 53, tweede lid, van dezelfde wet, zoals gewijzigd bij dit besluit, is: 1° de chef defensie, voor de onderofficieren; 2° de directeur-generaal human resources, voor de vrijwilligers.".

Art. 27.In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt de bepaling onder 1° opgeheven.

Art. 28.Artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 januari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016007049 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 1 7. - Slotbepalingen

Art. 29.Treden in werking de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad: 1° de artikelen 2, 4, 5, 10 en 23 tot 26 van de wet van 30 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012022 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen;2° dit besluit met uitzondering van het artikel 8 en van de bijlage 2 van dit besluit. Het artikel 8 en de bijlage 2 van dit besluit treden in werking op 1 september 2018.

Art. 30.De minister bevoegd voor Defensie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^