Koninklijk Besluit van 19 juni 2015
gepubliceerd op 30 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015085
pub.
30/06/2015
prom.
19/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015015085

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


19 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Ik heb de eer U hierbij een ontwerp van Koninklijk besluit voor te leggen dat het Koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten ten dele wijzigt.

Artikel 2 van het Consulair Wetboek zegt dat de Koning consulaire posten kan vestigen in buitenlandse steden.

Gelet op het feit dat de organisatie van ons consulair netwerk regelmatig moet aangepast worden aan wisselende omstandigheden lijkt het noodzakelijk het besluit van 11 juni 2014 ten dele aan te passen.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS

19 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten.

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Consulair wetboek, artikel 2;

Gelet het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 11 september 2014, van 13 december 2014 van 12 januari 2015 van 3 maart 2015 en van 7 mei 2015;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën gegeven op 18 mei 2015;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten worden volgende wijzigingen aangebracht :

Vienne

République d'Autriche, la République slovaque, la République de Slovénie.

Wenen

Republiek Oostenrijk, de Slowaakse republiek, de republiek Slovenië.

Stockholm

Royaume de Suède, République de Lettonie.

Stockholm

Koninkrijk Zweden, Republiek Letland


Art. 2.De consulaten-generaal van België te Ljubljana, Bratislava en Riga worden gesloten.

Art. 3.De minister bevoegd voor buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel op 19 juni 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^