Koninklijk Besluit van 19 maart 2001
gepubliceerd op 24 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014059
pub.
24/03/2001
prom.
19/03/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2001. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid artikel 18;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1995 houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.M. Bart Jourquin wordt benoemd tot gewoon lid van de raad van bestuur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Hij zal het mandaat van de heer François Cammarata, overleden, voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2001.

Art. 3.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^