Koninklijk Besluit van 19 maart 2012
gepubliceerd op 30 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003111
pub.
30/03/2012
prom.
19/03/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MAART 2012. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op artikel 5;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Hoge Raad van Financiën : 1. bij toepassing van artikel 5, 1° van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën : a) op voordracht van de Nationale Bank van België : de heren : Norbert DE BATSELIER; Jean HILGERS;

Pierre WUNSCH; b) op voordracht van de Minister van Financiën : de heer Mathias DEWATRIPONT;c) op voordracht van de Minister van Begroting : de heer Johan HANSSENS;d) op gezamenlijke voordracht van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting : de heer Jan SMETS;2. bij toepassing van artikel 5, 2° : a) op voordracht van de Vlaamse Regering : Mevr.Wivina DEMEESTER-DE MEYER; de heer Guy CLEMER; b) op voordracht van de Regering van de Franse Gemeenschap : De heer André-Marie PONCELET;c) op voordracht van de Regering van het Waalse Gewest : de heer Sébastien DURIEUX;d) op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer Olivier HUBERT; de heer Eric DEGREEF; 3. bij toepassing van artikel 5, 3° : a) op voordracht van de Vlaamse Regering : Mevr.Marleen MANNEKENS; de heer Jan VERHOEYE; b) op voordracht van de Regering van de Franse Gemeenschap : Mevr.Géraldine THIRY; c) op voordracht van de Regering van het Waalse Gewest : de heer Didier LEEMANS;d) op voordracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de heer Antoine DAYEZ; de heer Herman MATTHIJS; 4. bij toepassing van artikel 5, 4°, a) op voorstel van de Minister van Begroting : de heer Luc SIMAR; de heer Axel HAELTERMAN; b) op voorstel van de Minister van Sociale Zaken : de heer Christophe QUINTARD;c) op voorstel van het Federaal Planbureau : de heer Jan VERSCHOOTEN;5. bij toepassing van artikel 5, 5° : de heer Bernard JURION; de heer Wim COUMANS; 6. bij toepassing van artikel 5, 6° ;a) de vice-voorzitster die benoemd wordt als vervangster van de voorzitter in geval van diens afwezigheid : Mevr.Christine VANDERVEEREN; b) de vice-voorzitster die benoemd wordt als voorzitster van de Studiecommissie voor de vergrijzing : Mevr.Françoise MASAI.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 19 maart 2012.

Art. 4.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, S. VANACKERE De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^