Koninklijk Besluit van 19 mei 2009
gepubliceerd op 14 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009201768
pub.
14/07/2009
prom.
19/05/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 MEI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 1989, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 23 januari 1990, laatst verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen in 2007-2008 sluiten;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 mei 2009.

Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 23 januari 1990, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1990.

Koninklijk besluit van 19 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen in 2007-2008 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 april 2008.

Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009 Verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 24 februari 2009 onder het nummer 91009/CO/116)

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel, de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen voor een bepaalde duur te verlengen van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2009 en dit overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid van 14 juni 1989 (koninklijk besluit van 23 januari 1990; Belgisch Staatsblad van 7 februari 1990) en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 14 maart 1991 (koninklijk besluit van 13 september 1991; Belgisch Staatsblad van 3 december 1991), 26 mei 1993 (koninklijk besluit van 31 januari 1994;

Belgisch Staatsblad van 21 april 1994), 29 maart 1995 (koninklijk besluit van 27 september 1995; Belgisch Staatsblad van 11 november 1995), 21 mei 1997 ( koninklijk besluit van 8 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/1998 pub. 28/11/1998 numac 1998012836 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de werk- en beschermingskledij voor de uitzendkrachten sluiten,Belgisch Staatsblad van 28 november 1998), 3 maart 1999 (koninklijk besluit van 31 mei 2001; Belgisch Staatsblad van 25 juli 2001), 2 mei 2001 ( koninklijk besluit van 6 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 20/12/2002 numac 2002013397 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 06/12/2002 pub. 02/04/2003 numac 2002013396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2002, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijkomende uitkering voor bestaanszekerheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 december 2002), 7 mei 2003 (koninklijk besluit van 9 oktober 2003, Belgisch Staatsblad van 19 november 2003), 24 mei 2005 (koninklijk besluit van 28 september 2005, Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2006) en 27 juni 2007 ( koninklijk besluit van 19 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen in 2007-2008 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 april 2008).

Art. 3.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 4.Modaliteiten De modaliteiten die vervat zijn in de collectieve arbeidsovereenkomst met betrekking tot het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar, gesloten op 27 juni 2007 in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 08/04/2008 numac 2008012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar in 2007 en 2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 19/02/2008 pub. 09/04/2008 numac 2008012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de risicogroepen in 2007-2008 sluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2008, worden verlengd voor een duur van drie maanden die ingaat op 1 januari 2009 en eindigt op 31 maart 2009.

Art. 5.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2009 en eindigt op 31 maart 2009.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 mei 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^