Koninklijk Besluit van 19 september 2019
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2018 tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019041967
pub.
08/11/2019
prom.
19/09/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041967

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


19 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij;

Gelet op het advies 66.483/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabel van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, wordt vervangen als volgt :

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

100

2.020

202.000

12.900

650

100

65.000

1.984,62

1.500

50

75.000

860

6.250

20

125.000

206,40

42.500

10

425.000

30,35

57.500

4

230.000

22,43

241.000

2

482.000

5,35

TOTAL TOTAAL 349.500

TOTAL TOTAAL 1.604.000

TOTAL TOTAAL 3,69


Art. 2.In artikel 3, § 3, eerste lid, 7°, van hetzelfde besluit, wordt het cijfer "2.019" vervangen door het cijfer "2.020".

Art. 3.De biljetten "Winter Fun" uitgegeven vóór 11 november 2019 blijven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van 13 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij sluiten tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, zoals van kracht de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van het huidige besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^