Koninklijk Besluit van 20 december 2000
gepubliceerd op 19 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022011
pub.
19/01/2001
prom.
20/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, inzonderheid op artikel 7, gewijzigd bij de wet van 20 oktober 1998;

Gelet op het advies van de Geneesmiddelencommissie, gegeven op 22 september 2000;

Gelet op het verzoek om een spoedbehandeling gemotiveerd door het feit dat : - het ministerieel besluit van 30 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg sluiten tot verlenging van de tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg, ophoudt uitwerking te hebben op 23 november 2000; - het advies van de Geneesmiddelencommissie bevestigt dat flunitrazepam misbruikt wordt en schadelijk is aan eenheidsdosissen hoger dan 1 mg; - het verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg dient in werking te treden ten laatste op 23 november 2000; - de mogelijke schadelijke gevolgen die deze geneesmiddelen kunnen teweegbrengen, de noodzaak rechtvaardigen om zonder uitstel de aflevering van deze geneesmiddelen, te verbieden;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 november 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg, is verboden.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2000.

Art. 3.Onze Minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^