Koninklijk Besluit van 20 december 2007
gepubliceerd op 21 januari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000031
pub.
21/01/2008
prom.
20/12/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, inzonderheid op de artikelen 35, 36, tweede lid, 41 en 48, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1997 tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur en van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/04/2003 pub. 10/04/2003 numac 2003021082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Overwegende dat de heren Tom Vanden Borre, Willy Delflys en Hans Bracquené hun ontslag hebben ingediend als lid van de Raad van Bestuur, met ingang van 15 mei 2007;

Overwegende dat derhalve in de vervanging van drie leden van de Raad van Bestuur moet worden voorzien;

Overwegende dat bij koninklijk besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/06/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006000456 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten tot aanstelling van de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle er een Nederlandstalige directeur-generaal werd aangeduid;

Overwegende dat de heer Michel Jurisse met toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 18/06/1999 numac 1999000512 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende nadere regels betreffende de uitoefening van het mandaat van lid van de raad van bestuur, voorzitter en directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten houdende nadere regels betreffende de uitoefening van het mandaat van lid van de raad van bestuur, voorzitter en directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle het voorzitterschap ad interim heeft waargenomen;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 41 van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de voorzitter en de directeur-generaal tot een verschillende taalrol behoren;

Overwegende dat het raadzaam is met het oog op de continuïteit van het beleid de heer Jurisse aan te duiden tot Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Agentschap;

Overwegende dat de drie nieuwe leden van de raad van bestuur voldoen aan de door artikel 35 van de wet van 15 april 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Officieuse coördinatie in het Duits. - Erratum sluiten betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor de leden van de raad van bestuur gestelde vereisten met betrekking tot het bezitten van bijzondere wetenschappelijke of professionele kwaliteiten : - voor wat betreft Mevr. Michèle Oléo : door haar opleiding als doctor in de wetenschappen heeft zij een bijzondere wetenschappelijke kennis verworven ondermeer op het vlak van de bescherming tegen ioniserende stralingen en dankzij haar professionele ervaring in de energie-, milieu- en overheidssector, beschikt zij over de vereiste bijzondere professionele en wetenschappelijke kwaliteiten; - voor wat betreft Mevr. Sandrine Lonnoy : door haar opleiding als doctor in de politieke wetenschappen, haar aanvullende opleiding Europees recht en dankzij haar professionele ervaring in de overheidssector, beschikt zij over de vereiste bijzondere professionele en wetenschappelijke kwaliteiten; - voor wat betreft de heer Tom Dekeyser : door zijn opleiding als industrieel ingenieur in de scheikunde en zijn voortgezette opleiding in de veiligheids- en milieukunde en dankzij zijn professionele ervaring in de milieu-, veiligheids- en overheidssector, beschikt hij over de vereiste bijzondere professionele en wetenschappelijke kwaliteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van Binnenlandse Zaken gegeven op 17 december 2007;

Op de voordracht van Onze Minister van van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangesteld tot lid van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor een duur van zes jaar ter vervanging van de heren T. Vanden Borre, W. Delflys en H. Bracquené : OLEO, Michèle, Doctor in de Wetenschappen;

LONNOY, Sandrine, Doctor in de politieke wetenschappen;

DEKEYSER, Tom, Industrieel ingenieur in de scheikunde.

Art. 2.Wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot 10 april 2009 : de heer Michel JURISSE.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2007.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^