Koninklijk Besluit van 20 december 2011
gepubliceerd op 28 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit. - Regering

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2011206519
pub.
28/12/2011
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit. - Regering


Wijzigingen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 96 en 104 van de Grondwet;

Op de voordracht van de Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 december 2011 "Regering - Benoemingen", wordt de titel "Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken" van Mevr. J. MILQUET vervangen door de titel "Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de titel "Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister" van de heer M.WATHELET wordt vervangen door de titel "Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister"; 2° de titel "Staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie" van Mevr.M. DE BLOCK wordt vervangen door de titel "Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 december 2011.

Art. 4.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^