Koninklijk Besluit van 20 december 2011
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014007
pub.
16/01/2012
prom.
20/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2011. - Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 40, § 1;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 december 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 december 2011;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel krijgt de toelating om haar kapitaal te verhogen met een bedrag van 43.817.098,63 EUR, door uitgifte van 51 606 nieuwe aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, toegekend aan NMBS-Holding ter vergoeding van een inbreng in natura van activa.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de datum van de ondertekening.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 december 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, P. MAGNETTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^