Koninklijk Besluit van 20 januari 2017
gepubliceerd op 16 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2012 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en van he

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2017010662
pub.
16/02/2017
prom.
20/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010662

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


20 JANUARI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 februari 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de Spoorcodex, artikel 74, § 2;

Gelet op de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen sluiten betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen, artikel 17, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer;

Op de voordracht van de voordracht van de Minister van Middenstand die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en de Minister van Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wordt vervangen als volgt: "Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de veiligheidsinstantie".

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 1.Het model van legitimatiekaart bedoeld in artikel 74, § 2 van de Spoorcodex en artikel 25 van de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 03/06/2014 numac 2014014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen, wordt vastgesteld volgens het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.

De legitimatiekaart wordt getekend door de minister die het gezag uitoefent over de veiligheidsinstantie.".

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 1/1.De legitimatiekaart is geldig voor één jaar en wordt jaarlijks hernieuwd. ».

Art. 4.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "voor Mobiliteit" vervangen door de woorden "voor het spoorwegvervoer".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 6.De legitimatiekaarten opgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, houden op geldig te zijn zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer

Art. 7.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2016, wordt het eerste lid aangevuld met de bepaling onder 4°, luidende: "4° het koninklijk besluit van 12 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen sluiten betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 8.De minister die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en de minister bevoegd voor het spoorwegvervoer zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 januari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, W. BORSUS De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart van de personeelsleden van de veiligheidsinstantie

Recto

KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

KONIGREICH BELGIEN

Legitimatiekaart

Carte de légitimation

Legitimationskarte

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen

Service de Sécurité et d'Interoperabilité des Chemins de fer

Dienst für Sicherheit und Interoperabilitât der Eisenbahnen

Foto/Photo/Foto

Naam/Nom/Name

Graad/Grade/Grat

Geldig van (...) tot (...) / Valable du (...) au (...) / Gültig von (...) bis (...)

Logo


Verso

De houder van deze kaart is een personeelslid van de veiligheidsinstantie

Le titulaire de cette carte est un membre du personnel de l'autorité de sécurité

Der Inhaber dieser Karte ist ein Personalmitglied der Sicherheitsbehörde

De Minister,

Le Ministre,

Der Minister,

Handtekening/Signature/Handzeichen

Naam/Nom/Name


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012014289 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen sluiten tot vaststelling van het model van legitimatiekaart zoals bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en van het koninklijk besluit van 6 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013014546 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, van het bestuur belast met het spoorwegvervoer en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de sluiten tot aanduiding van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen en van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake spoorwegvervoer FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, die het gezag uitoefent over de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, W. BORSUS De Minister van Mobiliteit, Fr. BELLOT


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^