Koninklijk Besluit van 20 juli 2005
gepubliceerd op 21 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997 tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregele

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009607
pub.
21/09/2005
prom.
20/07/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren sluiten tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries, inzonderheid op artikel 4, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren sluiten tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 3 oktober 2000 en 4 december 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009331 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juli 2002 en 4 maart 2005;

Gelet op de akkoordbevindingen van Onze Minister van Begroting, gegeven op 23 oktober 2002 en op 14 juni 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 oktober 2002 en op 4 mei 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Pensioenen, gegeven op 20 juli 2005;

Gelet op het protocol nr 286 van 4 juli 2005 van het Sectorcomité III - Justitie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming van de loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt van het niveau 1 één van de aspecten van het intersectoraal akkoord 2001-2002 insluit;

Overwegende dat de lineaire verhoging van de weddenschalen verbonden aan de gemene en bijzondere graden op 1 januari 2002 in werking treedt voor wat betreft de ambtenaren van niveau D en op 1 juni 2002 voor de ambtenaren van niveau C;

Overwegende dat de diensten die de wedden moeten uitbetalen dan ook in staat moeten gesteld worden zo snel mogelijk te beschikken over de nieuwe aangepaste weddenschalen;

Overwegende het sociaal akkoord van 22 december 2004 waarbij tussen de politieke overheid en de vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden werd overeen gekomen om de specificiteitstoelage zoals voorzien in het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009732 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009730 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een specificiteitstoelage aan het bewakings- en technisch personeel in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen sluiten in twee fasen te integreren in de weddenschalen van het bewakings- en technisch personeel, Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Vanaf 1 januari 2002 worden in de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren sluiten tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Vanaf 1 juni 2002 worden in de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren sluiten tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Vanaf 1 januari 2005 worden in de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren sluiten tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 20A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 14.544,70-23.007,97 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 5.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 20B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 15.275,19-23.685,79 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 6.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofd penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 22A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 19.171,85-28.439,6 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 7.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofd penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 22B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 20.058,29-29.326,04 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 8.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-technisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 20A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 14.544,70-23.007,97 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 9.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-technisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 20B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 15.275,19-23.685,79 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 10.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofdtechnisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 22A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 19.171,85-28.439,6 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 11.Vanaf 1 januari 2005 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofdtechnisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 22B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 20.058,29-29.326,04 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 12.Vanaf 1 december 2006 worden in de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1 type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren sluiten tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 13.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 20A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 15.765,20-24.228,48 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 14.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 20B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 16.495,69-24.869,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 15.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-technisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 20A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 15.765,20-24.228,48 3/1 x 267,31 1/21/4c x 267,31 1/21/4c x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,60

Art. 16.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van adjunct-technisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 20B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 16.495,69-24.869,94 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,60

Art. 17.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofd penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 22A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 20.392,35-29.660,10 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 18.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofd penitentiair assistent bezoldigd in de weddenschaal 22B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 21.278,79-30.546,54 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 19.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofdtechnisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 22A de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 20.392,35-29.660,10 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 20.Vanaf 1 december 2006 worden de personeelsleden bekleed met de graad van hoofdtechnisch assistent bezoldigd in de weddenschaal 22 B de hiernavolgende weddenschaal toegekend : 21.278,79-30.546,54 3/1 x 269,98 2/2 x 359,90 2/2 x 719,77 10/2 x 629,84

Art. 21.De tabel I gevoegd bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003562 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken binnen het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder d type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 25/12/2001 numac 2001003551 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003560 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003553 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001003552 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking sluiten wordt vervangen door de tabel I gevoegd bij dit besluit.

Art. 22.Het koninklijk besluit van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009732 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 31/08/2002 numac 2002009730 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een specificiteitstoelage aan het bewakings- en technisch personeel in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen sluiten tot toekenning van een specificiteitstoelage aan het bewakings- en technisch personeel in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen wordt vanaf 1 december 2006 opgeheven.

Art. 23.Dit besluit treedt in werking op : 1 januari 2002 voor wat betreft artikel 1; 1 juni 2002 voor wat betreft artikel 2; 1 januari 2005 voor wat betreft de artikelen 3 tot en met 11; 1 december 2006 voor wat betreft de artikelen 12 tot en met 21.

Art. 24.Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^