Koninklijk Besluit van 20 juli 2015
gepubliceerd op 31 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203446
pub.
31/07/2015
prom.
20/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203446

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


20 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheids-reglementering, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, van het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheids-reglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit en van het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen sluiten tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2015-2016


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961 en q, ingevoegd bij de wet van 24 december 2002 en § 1septies, tweede en derde lid, en § 1octies, ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen sluiten tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven op 4 juni 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juni 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 30 juni 2015;

Gelet op het verzoek tot spoedbehandeling, gemotiveerd door het feit dat de besteding van de welvaartsenveloppe 2015-2016, zoals voorgesteld door de sociale partners en aanvaard door de regering op het vlak van de werkloosheidsuitkeringen ten dele reeds in werking moet treden op 1 juli 2015; dat het opzet om geleidelijk de laagste uitkeringen op te trekken tot de Europese armoededrempel zo spoedig mogelijk moet opgestart worden; dat de aanpassing van de bedragen in de werkloosheidsreglementering moet aansluiten bij de aanpassingen in andere takken van de sociale zekerheid, zoals de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de laagste pensioenbedragen; dat deze besluiten voor de andere takken van de sociale zekerheid reeds in ministerraad werden goedgekeurd; dat de aanpassing van de bedragen van loonplafonds en minima-uitkeringen tijdig moet gekend zijn bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstellingen, teneinde met deze wijzigingen te kunnen rekening houden voor de betalingen vanaf de maand juli 2015;

Gelet op advies 57.799/1 van de Raad van State, gegeven op 9 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 111, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 april 2013, wordt vervangen door de volgende bepalingen, luidende : « Het gemiddeld dagloon van de werknemer wordt in aanmerking genomen ten belope van één van de navermelde grensbedragen : 1° grensbedrag A, gelijk aan 63,4018 euro per dag;2° grensbedrag B, gelijk aan 67,8474 euro per dag;3° grensbedrag C, gelijk aan 72,7963 euro per dag;4° grensbedrag AX, gelijk aan 62,6192 euro per dag;dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering van de werknemer die jeugd- of seniorvakantie geniet; 5° grensbedrag AY, gelijk aan 62,0221 euro per dag;dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering van de alleenwonende werknemer tijdens de tweede vergoedingsperiode indien hij geen anciënniteitstoeslag geniet; 6° grensbedrag AZ, gelijk aan 61,3913 euro per dag;dit grensbedrag geldt voor de berekening van de uitkering van de werkloze die het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of de aanvullende vergoeding van ontslagen bejaarde grensarbeiders geniet. ».

Art. 2.In artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het koninklijk besluit van 23 juli 2012 en gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 17 augustus 2013, 30 december 2014 en 15 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) in paragraaf 3, 3° wordt het bedrag van "14,68 euro" vervangen door het bedrag van "14,97 euro"; 2°) in paragraaf 4, eerste lid, 1°, wordt het bedrag van "4,59 euro" vervangen door het bedrag van "4,68 euro"; 3°) in paragraaf 4, eerste lid, 2°, wordt het bedrag van "19,27 euro" vervangen door het bedrag van "19,66 euro". 4°) in paragraaf 5 wordt het bedrag van "7,75 euro" vervangen door het bedrag van "7,91 euro" en wordt het bedrag van "6,29 euro" vervangen door het bedrag van "6,42 euro".".

Art. 3.Artikel 115 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de toekenning van een inkomensgarantie-uitkering aan de werkloze die vergoed wordt in het stelsel type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmed type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013009392 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007182 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van het varend personeel van de krijgsmacht en hun medische geschiktheid type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de sluiten, wordt vervangen door de volgende bepalingen : " § 1. Het minimum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering wordt, voor de werknemer niet bedoeld in artikel 114, § 5, gedurende de eerste en de tweede vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op : 1° 33,74 euro voor de werknemer met gezinslast;2° 28,34 euro voor de alleenwonende werknemer. § 2. Het minimum dagbedrag van de werkloosheidsuitkering voor de samenwonende werknemer niet bedoeld in artikel 114, § 5, wordt : 1° gedurende de eerste vergoedingsperiode en gedurende de fase 1 en de fase 2.0 van de tweede vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op 21,25 euro; 2° gedurende de deelfases 2.1 tot 2.4 van de tweede vergoedingsperiode, bedoeld in artikel 114, vastgesteld op : a) het bedrag dat vastgesteld wordt voor de betreffende fase door de toepassing van de formule bedoeld in artikel 114, § 1, derde lid, op een basisbedrag van 21,25 euro; b) in het geval bedoeld in artikel 114, § 4, op 19,66 euro.".

Art. 4.In artikel 124 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van a sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 2011 en 17 augustus 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling: "

Art. 124.Het dagbedrag van de overbruggingsuitkering en van de inschakelingsuitkering wordt vastgesteld : 1° voor de werknemer met gezinslast op 32,87 euro;2° voor de alleenwonende werknemer op : a) 9,34 euro, indien hij minder dan 18 jaar is;b) 14,68 euro, indien hij 18 tot minder dan 21 jaar is;c) 24,32 euro, indien hij 21 jaar is of ouder;3° voor de samenwonende werknemer : a) 7,93 euro indien hij minder dan 18 jaar is;b) 12,65 euro indien hij 18 jaar is of meer.»; 2°) het tweede lid wordt vervangen door de volgende bepaling : « Wanneer echter een werknemer bedoeld in het eerste lid, 3°, samenwoont met een echtgeno(o)t(e) die in de loop van een kalendermaand slechts over vervangingsinkomens beschikt, dan wordt het dagbedrag van de uitkering vastgesteld op 8,39 euro wanneer hij minder dan 18 jaar is en op 13,48 euro wanneer hij 18 jaar of meer is. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de persoon bedoeld in artikel 110, § 1, tweede lid, gelijkgesteld met een echtgeno(o)t(e)." 3°) in het laatste lid wordt het bedrag van « 33,48 euro » vervangen door het bedrag van « 34,15 euro ».

Art. 5.In artikel 125 van hetzelfde besluit, opgeheven door het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten, en opnieuw ingevoegd door het koninklijk besluit van 15 april 2015, wordt het bedrag van "7,75 euro" vervangen door het bedrag van "7,91 euro" en wordt het bedrag van "6,29 euro" vervangen door het bedrag van "6,42 euro"."

Art. 6.Artikel 127, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 september 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van a sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juli 2012, 22 januari 2013 en 17 augustus 2013, wordt vervangen door de volgende bepalingen : " § 2. Het minimumdagbedrag van de werkloosheidsuitkering, verhoogd met de anciënniteitstoeslag wordt vastgesteld : 1° voor de werknemer met gezinslast, bedoeld in § 1, 1°, op 35,36 euro;2° voor de alleenwonende werknemer bedoeld in § 1, 2°, op 32,52 euro;3° voor de alleenwonende werknemer bedoeld in § 1, 3°, op 29,59 euro;4° voor de samenwonende werknemer bedoeld in § 1, 4°, op 29,44 euro;5° voor de samenwonende werknemer bedoeld in § 1, 5°, op 26,78 euro; 6° voor de samenwonende werknemer bedoeld in § 1, 6°, op 24,03 euro.".

Art. 7.In artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003200527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders sluiten tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944Relevante gevonden documenten type besluitwet prom. 28/12/1944 pub. 01/12/2009 numac 2009000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit-wet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 januari 2009 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 september 2011 en 17 augustus 2013, wordt het bedrag van "23,17 euro" vervangen door het bedrag van "23,63 euro".

Art. 8.Artikel 20 van het koninklijk besluit van 30 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2014207221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 jan type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 20/01/2015 numac 2014207330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2014207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2014 type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2014207093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het sectoraal systeem ecocheques sluiten tot wijziging van de artikelen 36, 59bis, 59bis/1, 63, 64, 71bis, 72, 89bis, 114, 116, 126, 131bis, 153, 154, 155 en 157bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 05/11/2018 numac 2018014576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel I sluiten houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van de artikelen 89, 90 en 125 in hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt : "In afwijking van het derde lid wordt, voor de toepassing van de artikelen 114, § 5 en 125, zoals van kracht op 31 december 2014, met ingang van 1 september 2015 het bedrag van "10,22 euro" vervangen door het bedrag van "10,44 euro" en wordt het bedrag van "8,30 euro" vervangen door het bedrag van "8,47 euro".".

Art. 9.In het koninklijk besluit van 28 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen sluiten tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen worden de artikelen 3 en 4 aangevuld met een lid luidend als volgt : "In afwijking van het eerste lid wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering, zoals bepaald in artikel 7 van het voormeld koninklijk besluit van 30 juli 1994, met ingang van 1 september 2015 evenwel vastgesteld op 11,99 euro per dag".

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015, met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 9 die in werking treden op 1 september 2015.

Art. 11.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^