Koninklijk Besluit van 20 maart 2009
gepubliceerd op 06 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009200904
pub.
06/04/2009
prom.
20/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 MAART 2009. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de koninklijke besluiten van 9 november 1990 en 6 april 1995 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Nederlandstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het k type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het konink type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1999014009 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 17/04/1999 numac 1999002201 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding verleend aan de regeringscommissaris en aan de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen sluiten houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009702 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 12/10/1999 numac 1999009981 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de modaliteiten inzake de vergoeding van de voorzitter en de leden van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties sluiten houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, houdende sommige bepalingen betreffende de loon- en arbe type koninklijk besluit prom. 01/02/2001 pub. 21/04/2001 numac 2001012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling sluiten houdende vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op de koninklijke besluiten van 13 februari 2001, 29 februari 2004 en 15 mei 2006 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007201172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités sluiten tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008012345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 11/03/2008 pub. 27/03/2008 numac 2008012346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités sluiten houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Sylvain BAILLY, ere-adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de houtnijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de notarisbedienden; - Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Art. 2.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Sylvain BAILLY, ere-adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de socio-culturele sector; - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 3.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters wordt gegeven aan de heer Jean-Marie FAFCHAMPS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 4.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen; - Paritair Comité voor toeristische attracties.

Art. 5.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging wordt gegeven aan de heer Michel PREUD'HOMME, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 6.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer André DE GIETER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor de notarisbedienden; - Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Art. 7.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector wordt gegeven aan de heer Marc DE SMET, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 8.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor toeristische attracties wordt gegeven aan de heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 9.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging wordt gegeven aan de heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 10.Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters.

Art. 11.Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Art. 12.De heer Michel PREUD'HOMME, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Art. 13.De heer Michel PREUD'HOMME, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de textielverzorging; - Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Art. 14.De heer André DE GIETER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor de notarisbedienden.

Art. 15.De heer Marc DE SMET, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Art. 16.De heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging.

Art. 17.De heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor toeristische attracties.

Art. 18.De heer André BLAIMONT, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de houtnijverheid; - Paritair Comité voor toeristische attracties.

Art. 19.De heer André BLAIMONT, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 20.De heer Raymond GROETEMBRIL, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de notarisbedienden.

Art. 21.Mevr. Sophie du BLED, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de audiovisuele sector; - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen.

Art. 22.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2009.

Art. 23.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^